..

 

kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

İSTİDRAÇ

İman nuru olmayan kişide gözüken olağanüstü haller…

Benlikten kaynaklanan, cin kökenli haller…

Tasavvuf ise, iman nuruna dayanan bir tarzdaki çalışmalar bütünüdür.

Felsefe, daha önce de izah ettiğimiz gibi ise iman nurunu esas almaksızın, sırf akıl gücü ile yapılan çalışmalardır.

Bir kişi tasavvufa yani iman nurunu esas alan çalışmalara dayanmadan, kendindeki şartlanmaları ortadan kaldırabilr...

Şartlanmaları kaldırması, eğer iman nuruna dayanmıyorsa, tamamen beşeri zevk ve arzular istikametinde bir yaşam yolu oluşturur.

Bunun neticesi; "zındık" denen, "ALLAH" kavramını inkar ederek; kendini bir birimsel yapı kabul edip, tümüyle bedene dönük zevk ve arzular peşinde, hiç bir korkusu kalmaksızın yaşamayı doğurur.

Eğer ki; şartlanmalar perdesini kaldırmakla birlikte tabiat perdesini kaldırmışsa, ancak dikkat edelim bunu akıl yolu ile başarıyor; iman nuru yok!. O zaman bu kişide olağanüstü haller gözükebilir!. Onda gözüken bu olağanüstü haller, "istidraç" adını alır.

ara.jpg (366 bytes)

 

KERÂMET VE MUCİZE,

ALLAH'TAN KAYNAKLANIR;

KUVVETİNİ ULÛHİYETTEN ALIR İLMİNCE...

 

İSTİDRAÇ İSE BENLİKTEN KAYNAKLANIR;

KİŞİNİN "BEN"İ KAPASİTESİNCE!

TANRI olmayan ALLAH’ın Rasûlüne hitabı gökten midir, özünden mi?

Hele hele....

Bu ZÂT’lara anlayışı kıtların, anlattıklarının derinliğini anlayamamaları dolayısıyla GÖSTERİLEN mucize, kerâmetler ile, istidraçların kimler tarafından onlara sunulduğuna gelirsek...

Demişler ki geçmişte...

“Peygamberliğini ispat için Allah (tanrı) onlara mucizeler bahşetmiştir, evliyasına da kerâmet... Kâfirler ise istidrac gösterir...”

Sirius yıldızındaki tanrı,yeryüzündeki postacısına özel ulakla güç postalamıyorsa, ALLAH RASÛL veya NEBİLERİNDEN nasıl açığa çıkıyordu acaba mucizeler?

Sirius yıldızındaki tanrı yollamıyorsa özel ulakla Allah VELİ’lerine ikramları, nasıl açığa çıkmakta ALLAH Velilerinde kerâmet?

Destekleyen bir TANRI yoksa Sirius yıldızından KÂFİRLERİ, nasıl açığa çıkıyor onlardan insanları âciz bırakan olaganüstü olaylar, kerâmet karşılığı olarak?

Ben de sizin misliniz olan bir beşerim;

diyen en muhteşem insan, Allah Rasulü ve hatemen nebiyyin Muhammed Mustafa aleyhisselâm... Bizler gibi bir bedene sahip!.

Kerâmetleri hadsiz hesapsız Gavsı Azam Abdülkadir Geylâni, Ahmed Rufai ve niceleri; bizler gibi bir bedene sahip!.

El-kol, bacak beyin aynı da....

Tıpkı kâfirlerde olan el-kol, bacak, beyin gibi...

Farklı olan tek bir yanları var bugünkü bilimsel verilere göre....

BEYİN İŞLETİM SİSTEMLERİ!.

TANRI DEĞİL ALLAH ise...

Kaynak aynı kaynak...

Beşer aynı bedene sahip aynı beşer...

Ama birinden çıkana Rasül ya da Nebi ise, diyoruz mucize...

Diğerinden çıkana Veli ise, diyoruz, kerâmet...

Kâfirden çıkana ise diyoruz istidrac!.

Aynı kaynaktan gelen aynı su, musluğun aldığı isim yüzünden değişik isimle tanımlanıyor!.

Musluk olayı Allah’a bağlıyor; mucize, keramet diyoruz!.

Musluk olayı vehmettiği benliğine bağlıyor, istidrac diyoruz!.

Oysa açığa çıkış SİSTEMİ hepsinde aynı!. Beynin eseri!.

Hattâ bazen istidrac olarak nitelenenler cin kökenli iken; Mucize ve keramet ise Allah’a ait!.

Mucize veya kerâmet daima istidractan güçlüdür!. Niçin Hemen farkedelim...

İstidrac, benlikten kaynaklanır; kişinin beni kapasitesince...

Kerâmet ve mucize ise Allah’tan kaynaklanır kuvvetini Uluhiyetten alır ilmince...

Onun içindir ki, Allah’a iman etmiş olanın arzı geniştir... Ulûhiyet arzında ve semâsında seyreder!.

İstidracı ortaya koyan kâfirin arzı ise benliği kadardır; sonu ise cehennem!

ALLAH, KUR’ÂN ‘IN RUHUYLA KİTABINI OKUmayı kolaylaştırsın hepimize…

Ahmed Hulûsi

yazdir

    Tüm Kavramlar Programı

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücresiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org