kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

İSTİĞFAR

 • Sonsuz, sınırsız kuvvet, kudret, ilim içinde bir hiç olduğunu fark ediş...

 • Sonsuz-sınırsız olan varlığın mânâlarını, sonsuz-sınırsız şekilde ortaya koymaktaki aczini yani yetersizliğini hissediş hâli... Sonsuz-sınırsız varlığın mânâlarını, "kulluğunun gereği olarak ortaya koymakta aciz"  olduğunu ve "O yüce Varlığın Âlemlerden Ganî"lik vasfını itiraf etme... (İnsan-ı Kâmil`in istiğfarı)

 • Var oluş kemâlâtına yakışmayan fiîlinden (veya düşüncenden) dolayı bağışlama talebi...

 • Kelime değil; bir hal... ( "Estağfirullah" demek değil; mânâsını bilerek ve hissederek hâlinden pişmanlık duyma ve üzülme...)

 • Yanlış bir fiîli yapmaktan dolayı özür dileme...

 • Günlük olaylar içinde, var oluş gayemizin hakkını şuûrlu bir biçimde edâ edememekten dolayı yapılan hatalı hareketlerin ardı sıra özür dileme...

 • Hatalarını, cehâletini, Allah'ın  emrinde haddi aşmasını; lâtifeyle, ciddî olarak,  bilmeyerek veya kasten yaptığı yanlış hareketlerini itiraf edip bağışlanma dileme...

 • Kalbinin örtülmesi neticesinde duyulan üzüntüden, içine girilen kapanıklıktan, zâtı ilâhî’nin müşahedesinden perdelenmekten dolayı özür dileme...

 • Hakkı, hakkıyla müşahede edememenin getirdiği sıkıntı ile; bu durum hissedildikçe özür dileme...

 • İnsanın yeryüzünde "HALİFETULLAH" olarak yaşaması gerekirken, bu kemâlâtı yaşamasını engelleyen davranışlar ortaya koyarak hayatını sürdürmesini  fark edip-o idrakla özür dilemesi... 

 • Yeryüzünde Halife olarak zâhire çıkarıldığı için, hilafetinin bilinci içinde, yaptığını ÖTEDEKİNE mal etmeyip; öteye atmayıp; faili hakiki olarak kendindekini görmek... Ve yaptığını nefsinin hakikatine bağlayarak; yaptığı gerçeği örtme işi dolayısıyla; nefsinin hakkını yemiş olarak, kendisine zulümde bulunduğunu idrâk etme...(Bu idrâkın bize açılması, hissedilmesi ve yaşantımızda yer alması, Âdem’in istiğfarının bizim tarafımızdan paylaşılmasıdır)

 • Bağışlanmadığı taktirde, "Halifelik" yüceliğine yakışmayan ilkel beşerî değerlendirmeler batağında boğulur gideceğini fark edip bu yüzden  merhamet edilmesi ve var oluş kemâlimin gereğini yaşama yolunu kolaylaştırılmasını talep etme...

 • Azîm olan Arşın Rabbi Allah'ı tenzih edip, rahmet ve merhametinin gerektirdiklerine ve her iyi olana mazhar kılması ve her günahtan selâmete çıkarmasını talep....

 • İnsanın hakikatinin gereğini yaşayamaması; beşerîyetinin getirdiği düşüncelerle, duygularla, şartlanmalarla, tabiatının oluşturduğu güdüsel hareketlerle; ve şartlanmalardan ileri gelen değer yargılarıyla hayatı değerlendirmesi; ve bunun sonuçları olarak ortaya çıkan bütün fiîllerden dolayı özür dilemesi...

 • Beşerî kusurların örtülerek, hakikat nurlarının "nefs"inde ortaya çıkmasını talep etmek...(İstiğfarda bağışlamanın "Allah" indinden talep edilmesi...)

Word olarak yükle

Tüm Kavramlar Programı

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org