kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

“KÂFİR”

 • Gerçeği örten...

 • Gerçeği değerlendiremeyen...

 • Allah gerçeğini örten...

 • Kendini veya karşındakinin ötesinde yönelecek bir varlık düşünen...

 • Hz.Muhammed aleyhisselâmın açıklamış olduğu, “Tanrı yoktur sadece Allah vardır” gerçeğini örten...

 • Sanki Tanrı varmış gibi yaşayıp ötedeki veya ötendeki tanrıya tapanlara, bu yüzden gerçeği örten ve inkâr eden...

 • Allah’ın inzâl ettiği ile hükmetmeyen...

 • İçinde yaşadıkları evrensel "Sistem"i "Oku"yamadıkları
  için kendi ayaklarıyla sonsuz bir azâba doğru yürümekte olan...

 • "Kozası" dışındaki gerçekten "gaflet" hâlinde yaşayan...

 • İnsanlık içinde en fazla yardıma muhtaç kişi...

 • İstidracı ortaya koyan...

 • Arzı , benliği kadar; sonu ise cehennem olan...

  Sen, kendin veya karşındakinin ötesinde yönelecek bir varlık düşündüğün anda, tanrıya tapanlardansın demektir! Bunun anlamı da dinde KÂFİR’dir! Yani Allah gerçeğini örten!

ara.jpg (366 bytes)

 

ALLAH’IN İNZAL ETTİĞİ İLE HÜKMETMEYEN....

Kimler Allah’ın inzâl ettiği ile hükmetmese, onlar kâfirdir!”; 5-44…

“….onlar zâlimdir!”; 5-45…

“….onlar fâsıkdır.." 5:47…

Kâfirdir… Çünkü, inzâl olanın kaynağını örtücü olarak gerçeği inkâr etmektedir.…

Zâlimdir… Çünkü, gerçeğin hakkını veremeyen nefsine zulmetmektedir…

Fâsıktır… Çünkü, hakikatini idrâk edememekten dolayı, bozulmuş bir “ben”lik kavramı ile yaşamaktadır!.

ara.jpg (366 bytes)

 

İMANLI BİRİNE “KÂFİR” DİYEN KİŞİNİN

KENDİSİ KÂFİR OLUR!

Sahihi Buhari’deki Allah Rasûlü açıklamasına göre, aklı başında insanın “Lâ ilahe illallah” düşüncesi onun imanlı olduğunun ifadesidir.. Ve ona kim “kâfir” yani “gerçeği örten” derse, diyen kişi kendisi “kâfir” olur.

Demek ki ameldeki, yasaklardaki kusur, günahı doğurur, imansızlığı meydana getirmez; küfrü meydana getirmez!.

ara.jpg (366 bytes)

 

“ALLAH” GERÇEĞİNİ ÖRTEN...

İnsanın hele bugünkilerin, “Allah” adıyla etiketledikleri tanrılarından arınabilmeleri fevkalâde güçtür!..

Sen, kendin veya karşındakinin ötesinde yönelecek bir varlık düşündüğün anda, tanrıya tapanlardansın demektir!.. Bunun anlamı da dinde KÂFİR dir... Yani Allah gerçeğini örten!...

Ancak, gördüğünle de asla kayıt altına alıp, O’nu sınırlama!..

Küfür ve Şirkten arınmamış olanın ise tanrı kavramından arınmış olması mümkün değildir... Çünkü henüz tevhid ehli olmamıştır... Hep tanrısını Allah etiketiyle bezemiş olarak kozasındaki yaşamına devam ediyor ve kendini avutuyor demektir!...

ara.jpg (366 bytes)

“Kâfirler” demek, “gerçeği örtenler” demektir.

Hz.Muhammed aleyhisselâmın açıklamış olduğu, “TANRI yoktur sadece ALLAH vardır” gerçeğini örtenlere; ve sanki TANRI varmış gibi yaşayıp ötedeki veya ötendeki tanrıya tapanlara, bu yüzden gerçeği örten ve inkâr edenler denilir...

ara.jpg (366 bytes)

 

KÂFİR'İN ARZI

İstidracı ortaya koyan kâfirin arzı , benliği kadardır; sonu ise cehennem!.

ara.jpg (366 bytes)

 

KÂFİRLER (Gerçeği örten- değerlendiremeyen)

“EVRENSEL  SİSTEM”İ “OKU”YAMADIKLARI İÇİN KENDİ AYAKLARIYLA

SONSUZ BİR AZÂBA DOĞRU YÜRÜMEKTEDİRLER

Var olanların tüm varlıklarını borçlu oldukları, kendilerini meydana getiren; üzerlerinde görülen her şeyi yaratan yüce güç!.. Her an, O'nun üzerimizdeki etkisiyle hayatımızı devam ettiriyor, tüm fiillerimize, O'ndan gelenlerle yön verebiliyoruz!..

"HİDÂYET"in ne olduğunu da detaylı bir şekilde ve mekanizmasıyla izah etmiştik hatırlanacağı üzere... Şayet bu hidâyet, bu "kolaylaştırma" olmasaydı, iman ehli olmazdık.

Yani biz, kesinlikle bilelim ki, eğer iman ehli isek, Hazreti Muhammed aleyhisselâmın önerilerine elimizden geldiğince uyabiliyorsak, bu tamamen, "RAB"bımız "HÜDÂ"dan gelen "hidâyet" sonucu oluşmaktadır...

Kim bu kesin gerçeği, görüp farkedemezse, ona "gâfil" yani "kozalı" derler ki, bu kişi "kozası" dışındaki gerçekten "gaflet" hâlinde yaşıyordur..

Kim bu kesin gerçeği reddediyorsa, ona "kâfir" yani "gerçeği örten", "gerçeği bilemeyen" derler. "Kâfir"ler yani "gerçeği değerlendiremeyenler" insanlık içinde en fazla yardıma muhtaç kişilerdir... Çünkü içinde yaşadıkları evrensel SİSTEMİ "OKU"YAMADIKLARI için kendi ayaklarıyla sonsuz bir azâba doğru yürümektedirler.

yazdir

Tüm Kavramlar Programı

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org