KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

 

“KALP MAKAMI”

(“Mescid-i Haram”-"Kâbe"-"El Beyt")

"RUH"TAKİ ŞUUR

 • "El Beyt"

 • Haram Mescid

 • Haram kılınmış “Ev”

 • Varlığın-ın hakikati

 • Esma mertebesi

 • Kalp makamı

 • Gayrına haram ev

 • İnsanlara güvenilir sığınak

 • Muharrem

 • Beyt-i Atik

 • "Emin Belde"

 • En eski şerefli hür(özgür) ev

 • Âlemler için mübarek ve bir hidâyet kaynağı

 • İnsanların belli bir ömür süresinden sonra varacakları yer

 • (Din 'in direği olan) Namazın tamam olması şartlarından bir tanesi

 • Rasûlün üzerinde olduğu/yöneldiği tek mutlak enerji(Kâbe)

 • Rasûlün (Razı olduğu)“Kalb”indeki! (Varlığındaki Hakikat!)

 • İçi mutlak yokluk, gayb olan; çokluğun gerçekte yaşandığı secde edilen mahal

 • Kendilerine Kitap verilenlerin Rablerinden bir Hak-İnsanlar için konulan İLK EV

 • Allah'ın insanlar için kıyam yaptığı yer(İnsanlar için Hayat Unsuru-ayakta tutan nesne)

 • İnsanların imanının ayakta kalması ve devam etmesi için yöneldiği Hakikati

 • Apaçık âyetlerin ve Makam-ı İbrahim'in olduğu Ev

 • "Rabbül Âlemiyn"e secde edilen mahal

 • Kalbi Allah'a dönük olanın kıblesi

 
 
 • MAKAM-I İBRAHİM->"MUSALLA"->“SALÂT”IN YAŞANDIĞI YER{İbrahim makamı-Hullet makamı-Esmâ hakikatine yönelişin getirisini yaşamak-Esmâ mertebesi kuvveleriyle tahakkuk makamı-"Salât"ın edâ edilmesi(İkâmesi)-"Mi'râc"}

 • “KALP EHLİ”->“KALP MAKAMI”NIN(Mescid-i Haram”ın) EVLİYASI{Muttakîler-Korunanlar-Takva üzere olanlar(Hakikatine yönelip bu hâlini koruyanlar)-Benlik duygularından, beşeri(birimsel) özelliklerden korunanlar-Kalp ehli-Yüksek bilinç sahibi kişiler- Allah’a iman etmiş kişinin bilinci- “Kalp” sahipleri-Mümin Gönüller-Kişinin bilinç bedeni}

 • “Bİ KALBİN MÜNİYB” (Hakikatine dönük şuur)

 

 

“KALP”

(“RUH’TAKİ ŞUUR”)

  ·    Şuur

  ·    Halogramik özelliklere sahip dalga bedendeki şuur

  ·    Şuurda açığa çıkan iman nuru

  ·    Bilinç

  ·    Gönül

 

 

 • “RUH’TAKİ ŞUUR”, Tasavvufta mecaz yollu-misal yollu “Kalp” diye ifade edilmiştir.

 • “KALP”TEKİ KARA NOKTA(“Sevde-i Âzâm”-Haşyet duygusu sonunda oluşan “HİÇLİK” Noktası)

 • BÂ'S SÜRECİNDE "MELÂİKE"NİN KALBİ GETİRMESİ

 • Kalbi(Şuuru-Tabutu) “Melâike”(nefsinizdeki Esmâ kuvveleri) getirecektir.

 • Bâ’s sürecinde “Kalb-i Selim”in dışında hiçbirşey fayda vermez.

 • Hakikatine dönük şuurla gelen kimse için Cennet yaklaştırılmıştır.

 • DİRİLTEN ŞEY->Hakikat İlmi

 • KALP GÖZÜ(Basiret-Şuur-Bilinç-Gönül)

 • KALP GÖZÜ AÇIKLIĞI(Varlığın bir takım sırlarına vâkıf olma hâli)

 • KALP NÖRONLARI(Esmâ mânâ özelliklerini şuura yansıtıcılar-“Fuad”lar)

 • KALP NÖRONLARININ İŞLEVİ{Kalp, bu varlığın hakikatıyla insanın kontak noktasıdır. Kalpteki nöronların işlevi, varlıkla bağlantı kurma olayıdır.}

 

 

"RUH"TAN "KALB"E YANSIMALAR

 •  "Esmâ İlmi"nin("Er Ruh-ul Emin"in) Kalp nöronlarına("Fuad"lara) yansıması

 
 •  "Esmâ İlmi"nin("Er Ruh-ul Emin"in) Kalp nöronlarına("Fuad"lara) yansıması

 • “Er Ruh-ul Emin” (Fuadına yansıyan Esmâ ilmi) “Kalb”ine,  Cibril ile indi.

 • KALB-İ SELİM(Sağlıklı düşüncenin getirisi olan inanç)

 • "Hatırlatıcı", şuur sahibi yahut uyanık olarak dinleyen kimse içindir!

 • “KALB”İN MUTMAİN OLMASI(Açıklanan "İlim"e yakîn oluşması-Fiilen görmek istemek-Huzur bulmak-Tatmine ermek)

 • Allah, kalplerinizdeki (Hakikatinizdeki) kuvveye mutmain olmanız için varlığınızdaki Esmâ’dan kaynaklanan Melâike kuvvesiyle size yardım eder.

 • Kalpler(Bilinçler), “Allah Zikri”(Bi-zikrillah-Tüm mertebeleri kapsayan zikir-Cum’a salâtının imamı olan Rasûlullah’ın hutbesi-Cuma Salâtı-Yapılmadığında büyük gazaba dûçar olunan zikir-Fenâ-Vahdet) ile huzur bulur(tatmine ulaşır)

 • Kalbi imanla mutmain olduğu hâlde, (küfre) zorlanan

 • KALBE KUVVET VEREN İÇECEK(Kâfur-Allah kullarının (kendi özlerinden) fışkırtıp akıtarak içtiği tükenmez bir kaynak)

 • KALBİN ORUCU

 • TEK BİR KALP

 • Allah, (İman edenlerin) kalplerini(verdiği paylaşım sevgisi ile) TEK KALP GİBİ yapmıştır.

 • İNCE(Yumuşak-hassas) KALPLİ

 • “KALPSİZ”(Kalbindekinden bîhaber)

 • SUÇLU KALP(Hakikatini yansıtmayan, Hakikatinden perdeli kalp)

 • Kalplerinde zey (art niyetli, olayı saptırmak isteyen düşünceye sahip) olan kişiler

 • Münafıklar, kalplerinde olanı onlara haber veren bir Sûrenin inmesinden çekinirler.

 • Zâlimler topluluğunun kurduğu mescidler, kalpleri parçalanmadıkça, içlerinde bir kuşku olarak devam edecektir...

 • Benliğinin suça sürüklediği öyle insanlar vardır ki, kalbindekine Allah'ı da şahit tutar.

 • “ZİKİR”İN(“Uyaran-hatırlatıcı bilgi”nin)  SUÇLULARIN KALBİNDE İLERLETİLMESİ(Doğrusu biz indirdik O Zikri, Biz!.. Ve muhakkak O'nun koruyucuları biziz!)

 • KALBİN ÖRTÜLMESİ

 • KALBİ KILIFLI OLAN(Şuuru koza içinde olan-"Hakikat"ini yaşayamayan)

 • KALBİN ÜSTÜNDEKİ PERDELER{Şuurun, anlayışın üstündeki perdeler-Kalbin Kurân’ı anlamasına engel olan Bâtıl-Kişinin nefsi aleyhine söylediği yalanlar-uydurduğu(hayalinde tanrılaştırdığı) şeyler}

 • Gizli Perdeler->Bâtıla kilitlenme örtüsü

 • “Kurân okunduğunda iman etmeyenler arasında gizli perde (Kurân’ı anlamalarına engel olan bâtıla kilitlenme örtüsü) oluşturulur

 • Allah ve Rasûlünün davetine uymazsanız, Allah kişinin bilinci ile kalbi (hakikatinden kaynaklanan Akl-ı küll) arasına girip engel olur...

 • Allah'ın bilgisi (kabulü) doğrultusunda saptırdığı, algılaması ve hakikati hissedişini kilitlediği, görüşüne perde koyduğu kimseyi kim hakikate erdirebilir ki!

 • KALBİN KATILAŞMASI{Kalbin kasavetlenmesi-Bilincin kilitlenmesi-Anlayışın kilitlenmesi}

 • Allah'ın zikrinden (hatırlattığından) kalpleri kasavetlenenler (bilinçleri kilitlenenler)

 • KALBİN KAYMASI

 • Aldatıcı bilgiye meyleden kalp nöronları{Geleceklerindeki sonsuz yaşam süreçlerine iman etmeyenler-Nebilerin düşmanları-Birbirlerine yaldızlı sözler vahyeden insan ve cin şeytanları-İftira edenler}

 •  KALBİN KARARMASI

 • Şeytan, Âdemoğullarının kalbine ağzını koymuştur(Kişi, Allah’ı zikrettikçe ondan uzak durur)

 • KALBİN MÜHÜRLENMESİ(Anlayışın kilitlenmesi)

 •  Haddi aşanların kalpleri üzerine mühür vurulur (şuurları kilitlenir)!

 

Word olarak yükle

 

KÂBE

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücresiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org