KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

 

“KALEM”

 • Ulûhiyet ilmini açığa çıkaran...

 • Kalem-i Evvel

 • “Akl-ı Evvel”

 • Salt Şuur(İlim sıfatının mazharı)

 • Evrende olmuş ve olacak herşeyi meydana getiren…

 • Kaderi yazan salt şuur

 • Melekî Güç

 • "Öz Nokta"da hâsıl olan "İlim Sıfatı"nın mazharı olan salt şuur

 • Kozmik Bilinç

 • Madde planındaki “Genetik yazgı”yı, boyutsal planda yazan Kozmik ışınlar

 • Mânâ boyutundaki kemâlât ı(Esmâ kemâlâtını) genetik intikal ile insana ulaştıran Kozmik ışınlar

 • Beyni programlayan (“Alın yazısı”nı yazan) Kozmik Işınlar

 “KALEM'İN ÇITIRTILARI”

 • Kozmik plandaki ışınsal gürültüler

 • Mânâ boyutundaki kemâlâtın genetik intikal ile birime ulaşması

 • Kozmik ışınların insan beynini programlaması

 • Bilinç boyutu

 • Cebrâil aleyhisselâmın artık Rasûlullah'a eşlik etmediği boyuttaki ışınsal gürültüler

 • Rabbani özelliklerin-genetiğin-"Allah İsimleri"nin mânâlarının birimin beyninde tâlim edilmesi

 

 

 • "ALLAH İLMİ"NE GÖRE KADERLERİ YAZAN->"KALEM"!

 • ALLAH, ÖNCE("Öz" noktasında) "KALEM"İ HALK ETTİ!

 • Allah önce("Öz" noktasında) "Kalem"i halk etti ve ona "Yaz!" dedi..."Kalem sordu: Ya Rabbi ne yazayım?"... Kaderi (Olmuş ve ebeden olacak herşeyi) yaz!"dedi.

 • “KALEM", BOYUTSAL PLANDA "GENETİK YAZGI"YI YAZAR

 •  (Madde planındaki) Genetik Yazgı, boyutsal planda “Kalem” ile (Kozmik Işınlarla) yazılıyor..(Mânâ boyutundaki kemâlât genetik intikal ile sana da ulaşıyor)

 • "KALEM"İN SATIR SATIR YAZDIKLARI(Ulûhiyet ilminin gereğini tüm detaylarıyla Sünnetullah olarak yaratması)

 • "KALEM" İLE İNSAN BEYNİNİN PROGRAMLAMASI

 • (Alın yazısı-Beyin programı), silinmesi-bozulması kabil olmayan bir yazı ile "Ana Kitap"ta(İlmulllah”ta-Ümmül Kitap”ta-Levhi Mahfuz”da-Sahife-i Vücud”da) "Ezel"de yazılmıştı!

 • Yaratan Rabbin, Rabbani özellikleri ve genetiğini "Kalem" olarak programladı(İnsana bilmediğini talim etti)

 • “Kozmik Kalem", "ALIN YAZISI"nı yazar! (Algılayamadığımız bir biçimde kozmik ışınlarla insan beyni programlanır)

 • "KALEM", KIRILMIŞTIR!(Herkesin geleceği takdir edilmiş, kesinleşmiş ve geleceğini yazan kalem kırılmıştır)

 • Allah İlmine göre kaderleri yazan "KALEM" KURUDU!

 • Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, "Allah'ın Kelimeleri" tükenmez.

 

Word olarak yükle

 

 

 
 

 

 

 

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg

 

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücresiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.