kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

KEŞİF

  • "Sistem"in deşifresi...

  • Genetik istidadın oluşturduğu veri tabanının, sistemi okumaya yönelik bir şekilde çalıştırılması sonucu olarak; kişinin, yaşamında edindiği veri tabanıyla da birleştirilmek suretiyle, sistemi “OKU”yabildiği oranda değerlendirebilmesi “...

  • Fizik bedene bağımlılık devam ederken manevî âleme vukuf ve onlarla irtibat hâli...

  • Üst düzeydeki alıcıların çalışması neticesinde hâsıl olan algılama, kavrama, bilgi, değerlendirme...

  • Açık, basit donelerden çıkıp, geniş kapsamlı bir algılama sistemiyle gelen bilgileri değerlendirip, bir takım gerçekleri görebilme...

 

KEŞİF, “BASİRET”E AİTTİR

Keşif basîrete aittir.

Genetik istidadın oluşturduğu veri tabanının, sistemi okumaya yönelik bir şekilde çalıştırılması sonucu olarak; kişinin, yaşamında edindiği veri tabanıyla da birleştirilmek suretiyle, sistemi “OKU”yabildiği oranda değerlendirebilmesi “Keşif”tir.

 ara.jpg (366 bytes)

 

KEŞİF, ÜST DÜZEYDEKİ ALICILARIN ÇALIŞMASI

NETİCESİNDE HÂSIL OLAN ALGILAMA, KAVRAMA ,

BİLGİ VE DEĞERLENDİRMEDİR!

Akıl, beş duyuya dayalı olarak çalışır...

Ancak, akıl belli bir kemâle gelmişse, beş duyuya dayalı örnekleri alıp kendi bünyesinde değerlendirir ve buna dayalı bazı çalışmalar yapabilir... Bu arada altıncı, yedinci, sekizinci duyular durumunda olan sezgi veya sezginin ötesinde olan feraset, veya ilham yolları ile gelen çeşitli bilgileri de bir potada eritip değerlendirir ve bunun çok üst neticelerini yaşar!...işte o zaman "akl-ı kül"e yaklaşmağa başlar.

Yani, açık, basit donelerden çıkıp, geniş kapsamlı bir algılama sistemiyle gelen bilgileri değerlendirip, bir takım gerçekleri görebilme durumuna girer.

Bunun tasavvuf dilindeki adı "keşif"tir. Yani üst düzeydeki alıcıların çalışması neticesinde hâsıl olan algılama, kavrama, bilgi, değerlendirme vs...

ara.jpg (366 bytes)

İKİ TÜRLÜ KEŞİF VARDIR?

 Keşifler... İki türlüdür... Görüntülü veya görüntüsüz...

ara.jpg (366 bytes)

 

1-GÖRÜNTÜLÜ KEŞİF

Eğer bu değerlendirmeler, kişinin beyninde, veri tabanına, kültürüne GÖRE ve dayalı olarak, hayâl merkezine transfer edilirse, bu tesbitler sembollerle, hayâl suretleri şeklinde görülür; ki bu, yorumlanması gerekli olan keşif türüdür.

ara.jpg (366 bytes)

 

2-GÖRÜNTÜSÜZ KEŞİF

Hayâl merkezine girmeden değerlendirme olursa, o zaman yoruma gerek kalmayan değerlendirmeler olarak, direkt, keşif diye algılanır. Buna, “hissi müşahede” de denilir. Bu keşfin sonucunda, kişide, “Allah” adıyla işaret edilenin yaratmış olduğu sistem ve düzenin işleyişine dair bilgiler elde edilir ve yaşanır.

ara.jpg (366 bytes)

 

KEŞİF,

“SİSTEM”İN DEŞİFRESİDİR

 Keşfin halusinasyondan ayrılan yanı; Halusinasyon, asılsız; sistemle bütünleşmeyen VEHİM kökenli görüntüler-hayâllerdir....

Keşif ise, sistemin deşifresidir!.

ara.jpg (366 bytes)

 

KEŞİF, MUTMAİNNE MERTEBESİNDEKİ VELİLERDE

BAŞLAYAN BİR KEMÂLDİR

Avam, "keşf"in ne olduğunu bilmediği için, cinlerden aldığı bilgileri satan kişileri evliyadan ve "keşif" sahibi sanır! Oysa "keşif" ancak Mutmainne mertebesinde "veli"lerde başlayan bir kemâldir.

ara.jpg (366 bytes)

 

KEŞİF VE FETİH ARASINDAKİ FARK NEDİR?

 Keşif basîrete aittir. “Fetih” ise tahakkukla alâkalıdır! İlâhî sıfatlarla tahakkukla, demek istedim...

Ahmed Hulûsi

yazdir

Tüm Kavramlar Programı

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücresiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org