KİBİR

·         Kendini beğenmek

·         Kendini büyük görmek

·         Övünmek

KİBİRLİ

·         Kibriyâ'nın farkındalığına ulaşamayan

·         Zorba bilinç

·         Benlikli

·         Benlik sahibi

·         Benliğinden vazgeçemeyen

·         Övünen

·         Kendilerine gelmiş bir reddedilemez delil olmaksızın Allâh'ın işaretleri hakkında mücadele eden…

·     Benliği yüzünden ibadet etmeyip boynu bükük olarak cehenneme girecek olan…

·         Mütekebbirun

 KİBİRLENMEK

·         Kibir taslamak

·         Büyüklenmek

·         Benliğe kapılmak

·         Elindekilerle gururlanmak

·         Kendini beğenerek insanlardan yüz çevirmek

·         Şuuru koza içinde olmak

·         Nefsanî dürtülerle-bedensel zaaflarla işler yapagelmek

·         Allah işaretleri bildirildiğinde topukları üzerine geri dönmek

·         Geceleri hezeyan yaşamak

KİBİRLENENİN YAŞAM ORTAMI

·         Cehennem

 

     

 

   
Kurân-ı Kerim Çözümü

Tüm Kavramlar Programı

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org