KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 
“KIYAMET” NE ZAMAN GELİP ÇATACAK?
 

O SAAT’İN(Ölüm) İLMİ, O’NA AİTTİR!

O Saat'in (ölüm) ilmi O'na aittir! O'nun bilgisi dışında ne meyveler tomurcuklardan meydana gelir, ne bir dişi hamile kalır ve ne de taşıdığını doğurur! "Nerede benim ortaklarım?" diye onlara (Allah'ın) nida ettiği gün, dediler ki: "Senin bir ortağın olduğuna kimse şahit olmamıştır; bunu itiraf ederiz!"(Fussilet/47)

 

ONU, SIRASI GELDİĞİNDE AÇIĞA ÇIKARACAK,
YALNIZ "HÛ"DUR!


SİZE ANCAK ANSIZIN GELİR...

 

 
  • Sana, "Ne zaman gelip çatacak o saat?" diye soruyorlar... De ki: "Onun ilmi ancak Rabbimin indîndedir... Onu, sırası geldiğinde açığa çıkaracak yalnız 'HÛ'dur! (o tecellide zaman-mekân, eşya-kişi söz konusu olmaz)... Semâlara ve arza ağır gelmiştir... Size ancak ansızın gelir." Sanki sen onu (deneyimleyerek) bilensin gibi sana soruyorlar... De ki: "Onun ilmi, Allah indîndedir... Fakat insanların çoğunluğu bilmiyorlar." De ki: "Allah'ın dilediği dışında, nefsim için ne bir fayda ve ne de bir zarar oluşturabilirim... (Mutlak) gaybı biliyor olsaydım, elbette hayrına çoğaltırdım... Bana kötülük de dokunmazdı... Ben ancak bir uyarıcı ve iman eden topluluğa bir müjdeleyiciyim."(A’raf/187-188)

ONU NE ERTELEYEBİLİRSİNİZ NE DE ÖNE ALABİLİRSİNİZ!

  • "Eğer sözünüzde sadıksanız, bu vaat (ölümü tadarak söylenenleri yaşamak) ne zaman?" derler. De ki: "Sizin için tespit edilmiş bir süreç vardır ki, onu ne erteleyebilirsiniz ne de öne alabilirsiniz."-Sebe/29-30}

O SAAT (Ölüm) KESİNLİKLE GELECEKTİR!

  • {Biz, semâları ve arzı ve ikisi arasındakileri Hak olarak yarattık! Kesinlikle o Saat (ölüm) gelecektir...(Hicr/85)

 

YAŞAM SÜRELERİ TAMAM OLDUĞUNDA,

NE BİR SAAT GERİ KALIRLAR VE NE DE İLERİ GİDERLER!

  • De ki: "Nefsim için Allah'ın dilediği haricinde bir zarar ve bir faydaya malîk değilim... Her ümmetin bir ömrü vardır... Yaşam süreleri tamam olduğunda, ne bir saat geri kalırlar ve ne de ileri giderler." (Yunus/49)

 

ONUN SONU RABBİNEDİR!

  • Sana O Saat'ten soruyorlar: Onun gelip çatması ne zaman, diye. (Oysa) onun bilgisi sende ne arar!Onun sonu Rabbinedir.Sen ancak O'ndan haşyet duyan kimsenin uyarıcısısın!Onu gördükleri süreçte, sanki onlar (dünyada) hiç kalmamışlardır! Ancak bir Aşiyye (Güneş'in ufukta batma süresi) yahut onun battıktan sonraki kalan aydınlık süresi kadar dünyada yaşamış olduklarını sanırlar.(Nâzi’at/-46)

 

 

 

 

 KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
 

 

"RUH-U Â'ZAM"(ALLAH’IN İLK TECELLİSİ)

 

 
   

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg