KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

KORKU

 • Aklı, mantığı kullanamaz hale getiren ve yaşamı kâbusa döndüren duygu

 • Benlikten doğan şirkin cezası

 • Kişinin zarar göreceği bir şey karşısında “Eyvah!... ne yaparım!” duygusu

 • Şeytanın pisliği

 

 
 • KORKULARIN KÖKENİ(Vehim->Aklı pasifize edip, insanın içini daraltan; endişeler uyandıran, ânını hakkıyla değerlendirmesini engelleyen özellik)

 • Korku, benlikten doğar

 • Câhiller korkar!

 • ALLAH KORKUSU->"Haşyet"in kaynağı

 • Hakikatinizi idrâk etttirici Rasûl (“Hûda”) geldiğinde kim Rasûl’e tâbi olursa, ona ne korku vardır ne de mahzun olacakları bir şey…(Nefslerinin Allah Esmâ'sından meydana geldiğine ve gelecekte yaşanacak sürece iman edip bunun gereği kendilerini selâmete çıkaran çalışmalara devam ederse)

 • Allah, korkulacak -eli sopalı- cezalandırıcı bir tanrı değil; haşyet duyulacak Mutlak Yaratıcı’dır!

 • RABBİNDEN KORKMAK

 • İMAN EDENLERİN{Hakikat yaşamına uymayan hâllerden korunma özelliği verilenlerin(Korunanların)} KORKULARI{Kendi Rasûllerini, Onu yakalamak (etkisizleştirmek, öldürmek) için niyetlenenler (Bâtılı seslendirenler-Hakk’ı geçersiz kılmak için mücadele edenler) hakkında Rabbin gerçekleşen sözü…-Hakikate karşı birleşmişlerin başına gelenlerin yaşadığı sürecin benzeriyle karşılaşmak-Allah'ın hışmının gelmesi-Üzerlerine o endişeyle haykırışma sürecinin gelmesi}

 • "Ey kavmim... Gerçekten ben, sizin üzerinize o endişeyle haykırışma sürecinin gelmesinden(hakikate karşı birleşmişlerin başına gelenlerin yaşadığı sürecin benzeriyle karşılaşmanızdan) korkuyorum."

 • Ârif’in korkusurfanını sınırlamak)

 • Bilerek yanlış yapmaktan korkmak

 • Haşyet”, “korku” değildir.(Âlimler, haşyet duyar!)

 • Korku ile ürpermek

 • İman edenler, “ölümü tadacakları an”dan(“O Saat”ten-Ölümden-Kıyametten) korku ile ürperirler ve bilirler ki o kesinlikle Hak'tır!

 • İman edenler (Korunanlar) için o süreçte (O Saat-Ölüm-Kıyamet sürecinde) korku yoktur!

 • Savaşta korkup bozulmaya yüz tutanlar, bilsinler ki Allah onların Veliyy’idir…{Allah'a tevekkül etsinler (hakikatlerindeki El Vekiyl isminin gereğini yerine getireceğine iman etsinler)}

 • Muhakkak ki: "Rabbimiz, Allah'tır" deyip sonra o doğrultuda yaşayanlar mahzun da olmazlar.

 • BENLİĞİN KORKUSU

 • Benliğin korkacağı şeyler{Açlık-Mal-Can (canı gibi sevdikleri)-çalışmalarının mahsulü olan şeyler}

 • Eğer kesat gitmesinden korktuğunuz ticaret ve hoşlandığınız meskenler; size Allah'tan, Rasûlünden ve O'nun yolunda cihattan daha sevimli ise, artık Allah'ın hükmünün açığa çıkmasını bekleyin...

 • TANRI KORKUSU

 • Zâlimler, (Esmâ âlemi indînde kişinin yokluğunu yaşaması olan) secde mahallerine korka korka girmelidir.

 • ŞİRK KOŞANLARIN KALPLERİNDE KORKU OLUŞTURULUR

 • Kâfirlerin kalplerinde(Kendilerine tanrı oldukları yolunda hiçbir delil inzâl edilmemiş olanları, Hakikatlerindeki Allah Esmâ'sına şirk koştukları için) korku oluşturulur.(Doğrusu Mevlânız Allah'tır! O yardımıyla zafere ulaştırandır.)

 • KAYBETME KORKUSU(Bühl'ün korkusu->Dünyayı kaçırmak)

 • Benliğin, korkacağı şeylerin eksiltilmesiyle sınanması

 • Eğer yoksulluğa düşmekten korkuyorsanız, (bilin ki) Allah dilerse, sizi yakında fazlından zenginleştirir.

 • Sahip olduklarını kaybetme korkusuyla yaşayan bir toplumun misâli...

 • ÖLÜM KORKUSU{Hakikatin açığa çıkmasıyla benliklerinin yok olması düşüncesi}

 • Allah’a imanı “B” sırrı kapsamınca (Hakikatlerinin Allah Esmâ'sı olduğu inancıyla) olmayanlar, ölüm korkusuyla Hakikat Bilgisine kendilerini kapatırlar.

 • Hükümleri açık bir sûre inzâl edilip de, içinde savaştan söz edildiğinde; kalplerinde hastalık (şirk, nifak) olanları, ölüm korkusuyla baygınlık geçirenin baktığı gibi bakar görürsün!

 • Ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenler

 • ŞEYTANIN(Vehmin) KORKUTMASI

 • Şeytan, dostlarını korkutur… (O hâlde onlardan korkmayın; Allah'tan korkun, eğer iman ehliyseniz”-İman edenler sadece (Esmâ'sıyla hakikatleri olan) Allah'a tevekkül etsinler.)  

 • Vehminiz (Şeytan) sizi fakirleşeceğiniz yolunda korkutur (bağış yapmaktan uzaklaştırır); çirkin şeyleri, cimriliği emreder…

 • İNSANLARDAN KORKMAK

 • İnsanlardan değil; Allah’tan korkup çekinin ki, üzerinizdeki nimetini tamamlasın!

 • KORKUYA KAPILMAK

 • Birbirinizle zıtlaşmayın; (yoksa) korkuya kapılırsınız ve rüzgârınız (kuvvetiniz) gider... Sabredin... Muhakkak ki Allah "Es Sabur" isminin özelliğiyle sabredenlerledir.

 • KORKUYLA YÜZLEŞMEK

 • KORKU İLE TİTREMEK

 • Feci azap başlarına geldiğinde, (yaptıklarının sonucunda) kazandıklarından ötürü zâlimleri korku ile titreyenler olarak görürsün!

 • GÜVEN VE HUZURUN KAYNAĞI{Salât(Varlığın Hakikati olan Allah'a "B" sırrı ile yöneliş) ve Dua}

 • Dua et... Muhakkak ki senin salâtın (yönelişin) onlar için huzur, güven kaynağıdır.

 • KORKUDAN BERİ OLANLAR

 • Sizi korkutacak bir tehlike söz konusu ise, Salâtı yürürken veya bineğiniz üstünde de ikâme edebilirsiniz.

 

    

Word olarak yükle

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ


www.allahvesistemi.org