KUDÜS

·         Eski Kıble

·      Dünya bedeninde yüksek frekanslı(“pozitif”) dalgalar yayan alanlardan biri…

 

 

 

         

·       “Dünya Bedeni”nde yüksek frekanslı dalgalar(Pozitif dalgalar) yayan alanlar{”Cemâl ve Celâl nurları”-Kudüs, Medine ve Mekke’deki alanlar}

·     HZ.RASÛLULLAH'IN MADDE BOYUTUNDA MEKKE-KUDÜS ARASI SEYAHATİ(“İsrâ”-Tayyi mekân-Mekke`den, Mescid-i Aksâ`ya, yani Kudüs`e bir anda gidişi)

·         Mekke`den Kudüs`e gidişi gerçekleştiren araç->”Burak”

· Hz.Rasûlullah’ın KUDÜS'TE BÜTÜN RASÛLLERİN RUHÂNİYETLERİYLE BULUŞMASI  VE ONLARA NAMAZ(Salât) KILDIRMASI (Hz.Rasûlullah'a has Zâti istidad->Zâta yönelik mirâc, Hz.Rasûlullah’a hastır)

·         “MESCİD-İ AKSA”-“BEYT-ÜL MAKDİS” (Kudüs`teki Kutsal Câmi)

·       “Mescid-i Aksa”nın Rasûlullah’ın karşısında görünür hâle gelişi(Rasûlullah’ın Cenâb-ı Hak’kın o anda perdeyi kaldırmasıyla sanki karşısındaymış gibi Mescid-i Aksâ`yı görmeğe başlaması)

·      KIBLE'NİN "MESCİD-İ AKSA"DAN "KÂBE"YE ÇEVRİLMESİ{KÂBE=ZÂT->"Allah ismiyle işaret edilen”i açıklayan ve dahi arınmamışların giremeyeceği “Beytullah-VarlığınIN hakikati-Esma mertebesi-İnsanların imanının ayakta kalması ve devam etmesi için yöneldiği Hakikati-Rasûlün üzerinde olduğu/yöneldiği tek mutlak enerji(Kâbe)-Rasûlün (Razı olduğu) “Kalb”indeki! (Varlığındaki Hakikat!)-Kendilerine Kitap verilenlerin Rablerinden bir Hak-(Din 'in direği olan) Namazın tamam olması şartlarından bir tanesi}

·       ALLAH’A YÖNELİŞİN GETİRİSİ->"Mi'râc"(Rabbine yönelmek, dışa değil;  her birimin kendi özünde-hakikatinde  ve tüm özlerde mevcud olan Allah'a yönelmektir)

·     KUDÜS'TEN GÖKLERE YÜKSELMEK{“Mi’râc”ın ikinci bölümü-Dalga(wave) boyut olan berzâh âlemini gezme-Cennet ve cehennem boyutlarını seyir-Cebrâil’in eşliği ile yedi kat semâdaki o semâ varlıklarını; o semâların yaşamlarını, bu arada cennettekilerin yaşamlarını, cehennemdekilerin yaşamlarını seyretmesi}

·     Kendisine yöneldiğin kıbleyi, Rasûle tâbi olanlarla, ondan yüz çevirip geri dönenleri ayırt etmek için değiştirdik. Allah'ın hidâyet ettiklerinin dışındakilere bu olay çok ağır gelecektir.(Bakara/143)

 

 

Kurân-ı Kerim Çözümü

Tüm Kavramlar Programı

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org