KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 
"RUH" ADLI MELEĞİN YÜKLENDİĞİ EMANET
 
 

 

HOLOGRAFİK GERÇEKLİK

 • İsmi "Allah" olan, her bir zerrede "Kürsî"si ile de mevcuttur(Holografik gerçeklik)

 • Kürsî, Evrende vardır?... Kürsî, Arş"ın etrafında vardır...? Kürsî, "İnsan"da da vardır? Her ne ararsan, kendinde ara...Kendini tanırsan mikro âlem olarak, evreni de tanırsın makro âlem olarak!.

 

"RUH" ADLI MELEĞİN YÜKLENDİĞİ EMANET

 • "RUH" adlı melek (kuvve) dahi, Esmâ mertebesinin sonsuz sınırsız özelliklerine imanın kemâliyle Hayy ve Kayyum'dur!

 • "KÜRSÎ"Sİ(hükümranlık ve tasarrufu {rubûbiyeti}), SEMÂLARI VE ARZI(Evrenin madde ve mânâ boyutlarını) KAPLAMIŞTIR!

 • "SEMÂLAR VE ARZ"(Âlemlerdeki tümel akıl ve fiiller boyutu)

 • "SEMÂ"{Esmâ mertebesi-"Âlemler"-Âlemlerdeki tümel akıl boyutu-Üst bilinç boyutu-Melekî boyut-Meleki yapı-boyut itibariyle maddenin özü ve hakikati-Maddenin hakikati kuantsal boyut-"Uzay"-Gökler-“Göklerin Krallığı”-Gökyüzü değil; maddenin hakikati yani atom altı kuantsal boyuta doğru olan boyut-“Göze" hitâbeden yapı değil; evrendeki dalgasal boyut-Göktanrının huzuru değil; atomaltı boyutun değerleri-Korunmuş tavan-Algılaman dışında kalan boyut-"Âhiret"-Kabir Âlemi-"Berzah"-“Katlar” (İslâm terminolojisinde, çeşitli yüksekliklerdeki değişik özellikleri dolayısıyla)-Güneş Sistemindeki 7 Gezegenin yörüngeleri-Kişinin kendi ”Hakikat”i-Benlik bilinci-İdrak mertebeleri-Bilinç katları-"İnsanın bilinç boyutu"-"Bilinç boyutundaki oluşum, fikirler"-Düşünsel boyut(Yaşanılan mekân)-Aklı ile yaşayanın yaşam boyutu}

 • “ARZ”{Ef'al mertebesi(Fiiler boyutu)-Algıladığın-fark ettiğin-hissettiğin boyut-Algılayabildiğin alan-Algılamaya göre madde kabul edilen her boyut-Bedensel yaşam boyutu-"İnsan bedeni-Kendini beden kabullenmiş bilinç-"DünyaN"(İç Dünyan)-"Yer"}

 • Semâlarda ve arzda ne varsa Allah'ındır (Esmâ'sının açığa çıkması içindir-O'nun Esmâ'sının varlığıyla var ve kaîmdirler)...

 • Semâların, arzın ve ikisi arasındakilerin varlığı Allah (El Esmâ ül Hüsnâ özelliklerinin açığa çıkması-seyri) içindir! Dilediğini yaratır!

 • "Semâlar ve arzda olanlar (Esmâ ül Hüsnâ'sının işaret ettiği mânâların açığa çıkması için) yoktan (birbirlerine GÖRE) var kılınmıştır.

 • "HÛ"; her şeyi Esmâ'sından yaratması ve onların hakikatinde Esmâ'sıyla olması nedeniyle onları bilir!

 • "ARŞ"IN İÇİNDE ÇÖLE ATILMIŞ BİR YÜZÜK HALKASI?. "KÜRSÎ"!

 • Samanyolu("Milkyway"-Galaktik Yapı), canlı bir birimdir? Bir canlı varlıktır! {Ancak, bir başka galaktik bilinç tarafından, bu galaktik yapı bir canlı birim, bir canlı yapı olarak algılanır; bizim yapımız tarafından değil... }

 • "Kürsî"deki 400 milyar Güneş Sisteminin her birinde, kendine has yaşam sistemleri vardır

 • "Samanyolu"nun ruhu, diğer Galaksilerin ruhlarıyla birleşerek, "Kozmik Bilinç"i("Ruh"u) oluşturur.("Ruhu A`ZÂM" adı verilen "Kozmik bilinç", ilmi ve kudretiyle  Galaktik bilinçleri-ruhları kendi varlığından meydana getirmededir!)

 • Evrendeki dalgasal boyutta ("Âhiret"te-"Berzah"ta-"Ruhlar âlemi"nde) 400 MİLYAR GÜNEŞTEN OLUŞAN SAMANYOLU(Kürsî) gibi, 400 milyar Güneşten oluşan MİLYARLARLA GALAKSİ, SECDEDE!(Semâ gıcırdıyor! Secde edilmedik bir karış yer yok semâda!)

 • Semâlarda ve arzda (evrenin mânâ ve madde boyutlarında) ne varsa, isteyerek veya istemeyerek O'NA TESLİM OLMUŞ DURUMDADIR.

 • HEPSİ ALLAH'A DÖNER!(Bir zaman gelir hakikatlerinin ne olduğunu görürler)

 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 Word olarak yükle

 
 
 

"ÂYET'EL KÜRSÎ"(“HU” HÜVİYETİ HAKİKATİ)

SALÂT(Namaz)

 
 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

 www.allahvesistemi.org