KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

“LEVHİ MAHFUZ”

 
 • “İlmulllah”

 • “Kitap”

 • "Kitabullah"

 • "Allah Kitabı"

 • "Allah İlmi"

 • "Ana Kitap"

 • “İlâhî kitap"

 • "Ümmül Kitap"

 • "Ümmül Kurân"

 • “Kitab-ı Mubîn”

 • İlim mertebesi olan Esmâ âlemindeki mânânın yazılısı olan "Âlemler Kitabı"...

 • “Rab”bin(İlim sıfatının mazharı olan "Salt şuur"un) “Mânâ Boyutu”nda “Kozmik Kalem” ile yazdığı Rabbani özellikler ve genetik yazgı…

 • "Kalem"[“Kalem-i Evvel”-“ Kozmik Bilinç”-“Salt Şuur”-Akl-ı Evvel”-“Melekî Güç”-Boyutsal plandaki Kozmik Işınlar)in yazdığı Kitap...

 • Korunmuş Levha

 • Allah'ın hıfzettiği(sakladığı) “Kitap”

 • Hıfzedilmiş, korunmuş İlim(“Allah ilk defa ruhumu yarattı…  Allah ilk defa aklımı yarattı” )..

 • Ezelden Ebede tüm boyutları alır bir şekilde Evren içre Evrenlerde mânâların(ilmin) kayıtlı olduğu yer...

 • Tahriften, yanlışlıktan mâsun “Kitap”…

 • Değişmeyen “İlâhî kitap”( Burçlar, yıldızlar âlemi)

 • "Allah İsmi”yle işaret edilenin ilminde yarattığı âlemleri oluşturan "Ana Kitap"…

 • Tüm boyutları itibariyle Evren…

 • “Oku”nması gereken “Ana Kitap”…

 • ”Yakîn” nisbetinde “Oku”nan Kitap…

 • Kur’ân’ın sâbit ve mahfuz olduğu(Saklı olduğu-hıfz edildiği); Allah'ın hıfzıyla tahriften, yanlışlıktan mâsun “İlmulllah”(“Ümmül Kitap”)

 • Bilgi ve bilinç boyutu...

 • Asla ve kesinlikle değişmeyen bilgi ve bilinç boyutu…

 • Ezelden ebede kadar mevcut olan her şeyin bilgi olarak(Tasarım olarak)mevcut olduğu boyut…

 • “Kesret”i yani çokluk kavramlarını meydana getiren esmâ terkiplerinin “Kaza ve Kader” boyutu…

 • Yerler ve gökler yaratılmadan önce her şeyin yazıldığı Kitap...

 • Allah’ın  ezelde verdiği hükmünü, silinmesi bozulması kâbil olmayan bir yazı ile tesbit ettiği Kitap…

 • Âlemde cereyan edecek olan her “Şey”in her hâlinin yazılı olduğu boyut… Sahife-i Vücud…

 • Allah İlmindeki “Hüküm ve Takdir”in fiiller âlemindeki görüntüsü…

 • Geçmiş ve gelecek kanunlarının kalplere nâzil olduğu-sezildiği “ Ana Kitap”…

 • Bütün musibetlerin yazılı olduğu Ana Kitap…

 • (Bugünki tanımla)Külli mânâda  burçlar ve yıldızlar âlemi ... Bir minyatüriyle  de beynin!

 • Bizlerin bilgi olarak tüm varoluş gerekçemiz ve programımızla-tasarım olarak mevcud olduğumuz boyut...

 • İstidat ve kâbiliyeti tesbit edilmiş olan beyin...

 
 

 

 • "LEVH-İ MAHFUZ”UN OLUŞMASI [Cenab-ı Hakk'ın kendi Zâtı ile baş başa olduğu bir anda, ilminde seyrettiği kendisindeki mânâların(Esmâların) belli terkipler halinde ortaya çıkışı...]

 • Ezelden ebede mevcud olacak herşey, "Bilgi" olarak (Tasarım olarak) "Ana Kitap"ta mevcuttur.

 • Kara'da(açığa çıkmış-algılanabilen) ve Deniz'de (derinde-ilimde) ne varsa hepsi, "Levh-i Mahfuz"da kayıtlıdır.

 • O "Kitap"ta tahrif ve yanlış olmaz.... Geçmiş ve gelecek kanunları, o "Kitap"tan kalplere nâzil olur... O "Kitap"tan sezilir...

 • "Şânı yüce KURÂN, “LEVH-İ MAHFUZ”DADIR.

 • KİŞİNİN “LEVH-İ MAHFUZ”U (İstidat ve kâbiliyeti tesbit edilmiş olan beyin...)

 • “LEVH-İ MAHFUZ”UN HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞMESİ

 

"İkra’ bismirabbikelleziy halâk, halâkal insâne min alâk; ikra’ ve rabbükel ekremulleziy alleme Bil kalem, allemel insâne mâ lem yâ’lem" (96.Alak: 1/5)

Yaratan Rabbinin ismi (ile işaret ettiği hakikatin olan kuvveler) ile OKU!

İnsanı Alak'tan (kan pıhtısı; genlerden) yarattı.

Oku! (Çünkü) Rabbin Ekrem'dir!

O ki, (O Rabbanî özellikleri ve genetiğini) Kalem olarak öğretti (programladı)!

(Yani) insana bilmediğini talim etti. (Alâk/1-5)

     Word olarak yükle

 
 

 

SALÂT(Namaz)

 

 

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın


www.allahvesistemi.org