KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

 

MUTLAK MEHDİ->"KURÂN"

EL MEHDİ”->"EL HADİY"

(“HAKİKAT”İN OLAN “EL ESM”!)

MÜCEDDİD->YENİLEYİCİ

HER "AN" HER ŞEYİ YENİLEYEN->ALLAH!

         

 

 

 

("Cum'a salâtı"nın yöneticisi-yol göstereni-önderi-imamı)

HZ.RASÛLULLAH'I KÂİM HALDE TERK Mİ EDİYORSUNUZ?

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

“EL MEHDİ”

MUTLAK MEHDİ->"KURÂN"

 

 

 

EMÂNETLER->RASÛLULLAH İLE ULAŞANLAR
(Nübüvvet ve Risâlet ile size ulaşan ilim ve mârifetler)

“EL EMÂNET”
(Ruh adlı Melekten yeryüzünde açığa çıkan insana yansıyan emânet-Esmâ şuuruyla yaşam)

KIYAMET("HACC-I EKBER")

SALÂT(Namaz)

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org