KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

 

MELE-İ ÂLÂ

(ALLAH RASÛLLERİ-ESMÂ KUVVELERİ)

 • Kudret-i İlâhi

 • Allah kudretinin açığa çıkış mahalleri

 • “Esma mertebesi”nden oluşmuş mutlak RUH’un hakikati...

 • Varlığın algılanamayan boyutu

 • Varlıktaki görevli ve şuurlu varlıklar...

 • “Sistem”in işleyişinde ana mekanizma

 • Yüksek bilinç düzeyindeki varlıklar...

 • Kuantsal boyut tekilliğinde meydana gelen melekî katmanlar(?)Alûn melekler

 • Refik-i ’lâ

 • Mukarreb Melekler

 • "Makam-ı illiyin" diye bildirilen, o yüce makama has melekler...

 • "Allah" isminin anlamına yakîn kazanmış birimler, çeşitli âlemlerden...

 • Kendisine "Allah" İsmi ile işaret Mutlak Varlığı bize fark ettirmek için görev ifa eden görevli ve şuurlu varlıklar...

 • Kendi varoluş gayelerine uygun olarak, varlığa sayısız mânâlar-ışınlar yayan, "Yıldız" şeklinde bedenlenmiş "şuur birikimleri" olan "melek"ler...(Soyut kavram olan “Mele-i ’l┠yı sakın somut birimler olarak düşünmeyin!)

 • Galaktik boyuttaki melekler...

 • Yapısı itibariyle NUR diye vasıflandırılan enerji kökenli varlıklar...

 • Allah’ın dilediği “isimler”in manalarına(“Evrensel anlamlar ve kavramlara) uygun özelliklerle bezenmiş o ismin mânâsına uygun güçlerle güçlenmiş, o ismin manasını ortaya koymakla görevli varlıklar...

 • Yapılarını oluşturan anlamların sonucu olarak görev îfa eden  üst boyut bilinci varlıklar...

 • Varoluşunu sağlayan “İsim”in evrensel boyutlardaki mânâsı istikametinde manevi ve maddi sureti olan varlıklar...

 • Evreni oluşturan mânâ gruplarının ihtiva ettikleri anlamlara göre sayısız görevleri yerine getiren yüksek bilinçli varlıklar...

 • "İnsan"ın dahi hakikati olan kuvveler...

 • "İnsan" a secde emri almamış, "Makam-ı İlliyyin"e(O yüce makama) has Melekler-yüce kuvveler...

 • "Hakikat"i dillendirmeleri için irsal edilenler...

 • Ardı ardına irsâl olunanlar...

 • Saflar olarak dizilenler...(Boyutları oluşturan kuvveler)...

 • Allah'tan engelleyici-perdeleyici faktörleri şiddetle defedenler...

 • Şiddetle esip de savuranlar...

 • Diriltip ayağa kaldıranlar...

 • Seçip ayıranlar..

 • Hatırlatıcıyı ilka edenler...

 • Zikir (hatırlatıcıyı) okuyanlar...

 • Katmansal algılamanın başladığı dairenin en üst noktası(“Esma mertebesi”nden oluşmuş mutlak RUH’un hakikati)

 • Şuurda açığa çıkaran kuvveler...

 

 

 • KUANTSAL BOYUT(Her "Şey"in "Tek bir şuur" olduğu orijin boyut)

 • "Mele-i Alâ", "İnsan" a secde emri almamış, "Makam-ı İlliyyin"e(O yüce makama) has meleklerdir.(Yüce kuvvelerdir)

 • SAF SAF DİZİLENLER{"Muhakkak ki biz, evet biziz o saf saf dizilenler (varlıkta boyutları ve içindekileri meydana getirenler).""Muhakkak ki biz, evet biziz o tespih edenler (işlevlerini yerine getirmek suretiyle kulluğunu ifa edenler {tespihin anlamı})."(Sâffat/165-166)}

 • "MELE-İ ALA"NIN GÖREVLERİ

 • Algılayanın algılama kapasitesine göre var olan) Paralel veya çoklu evrenler, içindekiler ile maden, nebat, hayvanat(İnsansı) ve cin âlemlerine ait tüm tedbirat ve tasarruf, "Mele-i Âlâ" hükmü ile çıkar.

 • HATIRLATMA(Hakk`ın, kişinin özünden gelen meleki yoldan zuhuru; yani, tenezzülüyle varlıkta tasarrufu-"Oku"ma)

 • Kendisine "Allah" İsmi ile işaret Mutlak Varlığı bize fark ettirmek(Hatırlatmak) için görev ifa ederler.

 • "Mele-i Alâ", özür(kabahati silmek için) yahut uyarı olmak üzere "Hatırlatıcı"yı şuurda açığa çıkarır.

 • HATIRLATMA("Oku"ma-Meleklerin tenezzülü) sırasında "Sistem"e dair gerçekler KİŞİNİN BEYNİNDE AÇIĞA ÇIKAR.(Görenin veri tabanına GÖRE sûretlenmiş olarak)

 • “ALÂ'YI İLLİYYİN"DEN BAŞLAYAN VE YİNE "ALÂ'YI İLLİYYİN"E DÖNEN YOLCULUK

 • “Alâ’yı illiyin”den(Dairenin en üstünden-“Esma mertebesi”nden oluşmuş mutlak Ruh’un hakikatinden) başlayan katmansal algılama("Anlam"ın algılanışı), "Beyin"de "Esfel-i Sâfiliyn"e iner... Beynin ürettiği Ruh bedendeki şuurla da tekrar “Alâ’yı illiyin”e doğru yolculuğa başlar.

 • "MELE-İ ALA"NIN(Esmâ kuvvelerinin) YERYÜZÜNDEKİ DİLLERİ( Rasûller ve vârisleri velîler)

 • ''Allah'ım beni Refîk-i Âlâ'ya ulaştır'' (Allah Rasûlu'nün duası)

 • Allah Kudretinin açığa çıkış mahalleri olan şuurlu kuvvelerin[Arş'ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunan (şuurlu) kuvvelerin] iman edenler için duası

 • "Allah İsmi" ile işaret edilen Mutlak Varlığa iman edenlerin(Arz'da veya Semâ'da bir Tanrı'ya yönelmeyenlerin)Rablerinin, varlıklarındaki işaretleri (hakikatleri) hatırlatıldığında duaları...

 • "MELE-İ ÂLÂ"DAKİ TARTIŞMA

 •  Şeytanlar "Mele-i Âlâ"yı dinleyemezler.

 • [(Bilincine dayanarak) benlik taslayan ve hakikat bilgisini inkâr eden (karşısındakinin hakikatini göremeyen) İblis’e hitap]->"Yoksa Alun'dan mı olduğunu sandın?!"

 Word olarak yükle

 

 

 

 KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org