KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

     
 

 

MELEK

(KUVVE)

 • Maddenin aslı

 • Enerji yapı

 • Salt bilinçli enerji

 • Enerji-madde sıralamasında bir katmanın adı

MELEKLER

 • MELÂİKE

 • ALLAH RASÛLLERİ

 • “ALLAH ESMÂSI”NIN KUVVELERİ

 • Tüm varlığın algılanamayan boyutu

 • Allah'ın kuvvetlerini ulaştırıcı varlıklar

 • İşlevlendirilenler

 • İlâhi kuvvetler

 • Dışardan karşımıza gelen bir varlık değil; özümüzden bilincimize ulaşan şekilde açığa çıkan bir kuvve

 

 
 • ‘’MELEKE’’->MELEKİ KUVVE->(Esmâ hakikatiyle tahakkuk kuvvesi-"İsimler" ile işaret edilen kuvveler-Birimin Hakikatini oluşturan Esmâ bileşimi-Libas)

 • “MELEKE”NİN HAKİKATİ->Melek!

 • MELEKÎ BOYUT->NUR BOYUT!(Kuantsal enerjiye çok yakın plandaki bir boyut-Enerjinin bir üst boyutu-Işık hızı boyutu-Cennet boyutu-Düşünce boyutu)

 • MELEKLER, "ŞUUR BİRİKİMLERİ"DİR

 • Tek "RUH"tan sayısız enerji yayılmış ve onlardan sayısız mânâları hâvi olan "Melek"ler oluşmuştur. Çeşitli mânâlar ihtiva eden bu melekler çeşitli şekillerde ve boyutlarda yoğunlaşarak kâh bir tür bedenleri olan yıldızları oluşturmuşlar; kâh da ışın - beden düzeyinde "Şuur" varlıklar olarak yaşamalarına devam etmişler ve etmededirler.

  "Yıldız" şeklinde bedenlenmiş "Şuur birikimleri" olan "Melek"ler, kendi varoluş gayelerine uygun olarak, varlığa sayısız mânâlar - ışınlar yaymaktadırlar.

 • MELEKLERİN ASLI->NUR!

 • "NURLARIN NURU"->{Hakikat-i Muhammediye-"Ruh" adlı Melek-Arşın altındaki(sırf mânânın çokluğa dönüştüğü mertebedeki) ilk varlık-Akl-ı Evvel-Kozmik Bilinç-Nefsi Küll}

 

 

MELEKLERİN GELİŞİ
 • MELEKİ TENEZZÜLÂT

 • MELEKLERİN TENEZZÜLÜ

 • MELEKLERİN ZUHURU

 • BOYUTSAL GEÇİŞ

 
 • MELEKLERİN GELİŞİ("Tenezzül") MEKÂNSAL DEĞİL; BOYUTSALDIR!->DIŞARDAN, ÖTEDEN DEĞİL; İÇERDEN, ÖZÜMÜZDENDİR! {Melek, eni boyu, şekli, hacmi, ağırlığı olmayan; kısaca, bildiğimiz madde şartlarıyla alâkası olmayan bir yapıyı târif etmektedir. Bu durumda da bir mekânsal geliş elbette söz konusu değildir!. Hattâ varlık âleminde belki bir katmandır veya boyuttur diye söylenebilir.}

 • BOYUTSAL GEÇİŞ{"Tenezzül", yukarıdan aşağı inen mekânsal bir olay değildir! "Tenezzül", boyutsal bir geçiştir! Boyutsal bir geçiştir, derken neyi anlatmak istiyoruz? Madde, moleküler yapı, atom, atom altı boyut, kuantsal boyut, enerji ve özündeki hiç`lik... Ehadiyet noktası, sınırsız sonsuzluk noktası... Öz`deki ana cevhere ait özelliğin, mânânın bu boyutsal tenezzülle kişinin varlığında açılması anlamında...}

 • BİLKUVVE (Ölü-İşlevsiz–Nesnel)

 • BİKUVVE(Kendisine verilen “Hakikat” Bilgisi”ni kuvve olarak tutmak)

 • BİİZNİLLAH(Birimin Hakikatini oluşturan Esmâ Kuvvesinin elvermesi)

 • BİİZNİHÎ{Allah Esmâ'sının elverdiği kuvve-“Allah isimleri”nin mânâlarının("insana yakışır"  şekilde, “Nefsin hakikati olan Esmâ Mertebesi”nden) kuvveden fiile çıkması}

 • “ÖZ”ÜNDEKİ MELEKÎ KUVVELERİ KEŞFETMEK(Birimin Hakikatini oluşturan Esmâ Kuvvelerini  “Kuvve”den fiile çıkarmak)-> “Halife” olarak özündeki “ilahî” kuvvelerle donanımlı olarak ölüm ötesi boyuta geçmek zorunda olduğunu fark etmek  ve hissetmek...

 • "Allah isimleri"(Esmâ'ül Hüsnâ), bilinç devrede olmaksızın şuurda açığa çıkıp (vahiy), daha sonra bilinç tarafından değerlendirilmeye çalışılan evrensel -kâinat anlamında değil, âlemler işareti doğrultusunda- özelliklerdir.

 • MELEK BİRİMDE AÇIĞA ÇIKTIĞINDA, "MELEKE" OLARAK ALGILANIR

 • Bilim daha ilerideki yıllarda "CİN" denilen varlıkları tesbit edebilecek araçları geliştirebilecek ve onlarla irtibat kurabilecektir. "MELEK"lerin ise varlığı madde-araç yoluyla asla tesbit edilemeyecektir. Çünkü onları algılama özelliği ancak beynin çok üst düzeyde çalışmasına bağlı bir yetenektir. Ki insanın muadili bir aracı gerçekleştirmesi imkânsız bir olaydır!

 • MELEKLER KİŞİYE GELECEĞİNİ NASIL HABER VERİR?

 • Eğer sen gece secdeye kapanıp dua etmek istek ve arzusu duyuyorsan, bu sende bunun yakiyninin oluşacağının müjdesidir!
  Eğer sen, bedeninin istek ve arzularına sınırlamayı, midenin boğazının esaretinden kurtulmayı arzu ediyorsan, bu sende kendine yakiyn açığa çıkarmayı dilemesinin işareti ve bildirisidir!
  Yukardan bir kanatlı meleğin gelerek sana haber getirmesini bekleme. O haber sende istek şeklinde çıkıyor zaten!
  Eğer sen Allah'a yakiyn olma isteğiyle yaşıyorsan, bu Allah'ın seni kendine yaklaştırmayı dilemesidir.
  Sen kendini beden olarak kabullenip, bedensellik boyutunda kendini etrafa beğendirmek etrafa kendini kabul ettirmek halktan bir paye beklemek etraftan çıkar beklemek etrafa dönük bir duygu ve düşünceler içindeysen, bu zaten senin o hali yaşamak için yaratıldığına, ve bu o halin sonucunda çeşitli yanlışlar şeklinde açığa çıkacağının habercisidir haberidir.
  Melekler seni cennetle müjdeler, melekler seni cehennemle müjdeler.
  Bunu kanatlı melekler gelip sana haber verecek diye düşünme.
  Sendeki istek sendeki arzu sendeki yöneliş işte o melek haberidir!

  Ve senin akıbetini sana bildiren haberdir. Siz isteyemezsiniz Allah istemedikçe!.
  Sizdeki istek Allah'ın isteğidir işareti bütün bu anlattıklarımı kapsar!
  Dolayısı iledir ki, kim neyi istiyorsa, kim kendisindeki hangi isteği nasıl eyleme fiile dönüştürüyorsa, o fiil onun geleceğinin haberidir!

 • "ESMÂ ŞUURU"YLA YAŞAM("İnsan"ın yüklendiği "Emânet)

 

 

“YENİ BİR ŞEN” -> AKIŞ-OLUŞUM

HER AN GEÇERLİ OLAN VAROLUŞ VE YOKOLUŞ SÜRECİ

 

"İsimlerin özelliklerinin ilgili ismin özelliğini tetiklemesi mekanizması"

 
 • “YENİ BİR ŞEN”İ MEYDANA GETİREN TETİKLEME SİSTEMİ->AKIŞIN-OLUŞUMUN MEYDANA GELİŞİ{Bu isimlerin işaret ettiği özellikler her noktada tümüyle mevcuttur eksiksiz! Ne var ki, açığa çıkması dilenen özelliğe göre, kimileri kimilerine baskın hâle gelerek, tıpkı ekolayzırda yükselen kanalların öne geçmesi gibi, diğerlerinin önüne geçerek oluşumu meydana getirmektedir. Ayrıca belli isimlerin işaret ettiği belli özellikler, doğal olarak, otomatik olarak ilgili diğer isimlerin oluşumlarını tetikleyerek, akışı - oluşumu, "yeni şe'n"i meydana getirmektedirler. İşte bu olay, "Sünnetullâh" diye tanımlanan, evrensel Allâh kanunlarının -ya da basîreti kısıtlı olanların deyişiyle doğa kanunlarının- işleyiş mekanizmasını anlatmaktadır.}

 • Tüm Evrensellik içinde algılayanın algıladığı her ortama ya da boyuta veya açığa çıkan birime göre geçerli olan "tetikleme"

 

 

YENİLEYİCİ->MÜCEDDİD

HER "AN" HER ŞEYİ YENİLEYEN->ALLAH!

 • "ESMÂ ÇIKIŞI" VE "ŞEHÂDET HÂLİ"->"HİDÂYET"

 • HİDÂYETİ ULAŞTIRAN->"EL HADİY"-"EL MEHDİ"

 • "EL HADİY"->ALLAH!

 • HİDAYETİ ULAŞTIRAN->ALLAH!

 • HAKİKATE ERDİREN->ALLAH!

 • HAKİKATİN GEREĞİNİ YAŞATAN->ALLAH!

 • HAKK'I DİLLENDİRTEN->ALLAH!

 • HAKİKATE YÖNLENDİREN->ALLAH!

 • HİDÂYET KAYNAĞI->KUR'ÂN-I KERİM

 • "ESMÂ ŞUURU"YLA YAŞAM("İnsan"ın yüklendiği "Emânet)

KURTARICI BEKLEMEYİN!

İLÂH-TANRI YOKTUR; SADECE HÛ!

 

 

  "ESMÂ'ÜL HÜSNÂ" ALLAH'INDIR!

 • TÜM ESMÂ KUVVELERİNİN SAHİBİ->ALLAH!

 • "İsimler"in işaret ettiği özellikler, TEK ve SAMED olarak bildirilen, Allâh adıyla işaret edilenin, Esmâ mertebesine, (Kuantum Potansiyele) zamansızlık - mekânsızlık boyutuna, "nokta"ya işaret eder...

 • KÂİNATTA MEVCUT TÜM KUVVELER ALLAH’A KULLUK EDER!

 • Semâlarda ve Arzda mevcut kuvveler,O'nun hükümranlığı altında(dilediği mânâları açığa çıkarması için onları yaratan Allah'a) kulluklarını yerine getirir(işlevleriyle tespih eder).

 

SEMÂ MELEKLERİ

 
 • “Yeryüzü Melekleri”nin boyutsal olarak fevkindeki melekler “semâ melekleri” olarak tanımlanmaktadır ki bunların içinde "mele`i a`lâ", "hazire`i kuds", "melaikei ulül`azm" gibi isimlerle işaret edilen melekler mevcuttur.  Rasûlullah Aleyhisselâm’ın âhırete intikâl etmeden önce sık sık duasında işaret ettiği "refîk`i a`â" da gene semâ meleklerinden olan mukarreb meleklerdir.

 

YERYÜZÜ MELEKLERİ

 
 • Yeryüzü melekleri; yaşamakta olduğumuz madde boyutu nurânî yapılarıyla etkilemekte olan meleklerdir.

 

 

"AZRÂİL"

(ÖLÜM-DÖNÜŞÜM GÖREVLİSİ OLAN MELEK)

 

 
 • Allah`ın "Kahhar" isminin kuvvet ve kudretiyle var olan bir melek

 • "Mumit" isminin manasının ağırlıklı olarak sûretine bürünmüş "melek"("El Mumit" isminin mânâsı ağırlıklı olarak mevcut olan bir bileşim kuvveden fiile çıktığı zaman, "nur" diye bahsedilen enerji boyutunda bir varlık-birim)

 • Ölümü tattıran Melek

 • Vehimler üzerinde tasarrufu olan melek

 • ÖLÜM(Dönüştürme)

 • ÖLÜM(Dönüştürme) OLAYINI GERÇEKLEŞTİREN KUVVE(Melek)->"AZRÂİL"

 • RUH BEDENİN OLUŞTURULMASI->BEDEN VE BİLİNÇLERİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ{Birimin mevcut yapısıyla alakasının kesilmesi ve o yapıyla alâka kesilmesinin hemen akabinde o birimin yeni yapısının meydana getirilmesi}

 • "EL KAHHAR"{"Vahid" oluşunun sonucunu yaşatarak "izafî-göresel" benliklerin asla "var" olmadığını seyrettiren!}

 • “EL MUMİT”{Ölümü tattıran... Bir yaşam boyutundan diğer yaşam boyutuna geçirten!}

 • YAPISI(Kuantsal kökenli yapı)

 • GÖREVİ(Bir yapının varlığına son verip, o yapının son buluşu ile birlikte, ikinci bir yapının başlangıç ortamını sağlamaktır. Ancak ikinci yapıyı başlatan Azrail değildir...  İkinci yapıyı başlatan, "El BÂİS" isminden oluşan melektir!.)

 

 

"El BÂİS" İSİMLİ MELEK

 • ÖLÜMÜN HEMEN AKABİNDE İKİNCİ YAPIYI BAŞLATAN MELEK

 
 • GÖREVİ{Bazı varlıklarda -mesela insan gibi-, "BA`S" meleğinin görevi daha o varlığın ilk oluşum safhalarında başlar... Meselâ, Ana rahminde 120. günde "BÂİS" ismi mazharı melek tarafından o ceninin özünden kaynaklanan bir biçimde, -dıştan değil- "RUH" meydana getirilir!.. Ayrıca ölüm anında da, gene bu "Melek" tarafından bilincin ruhu kullanması sağlanır!..}

 • RUH BEDENİN OLUŞTURULMASI->ÖLÜM AKABİNDEKİ DİRİLİŞ->{Madde beden ötesi ruh bedeninin yani, halogramik mikrodalga bedeninin oluşturulması dahi hep meleki güçlerledir!}

 

 

"MİKÂİL" İSİMLİ MELEK

 • Kişilerin ve tüm sistem varlıklarının rızıklarının ulaşmasında görevli olan melek

 

 

 

SORGU MELEKLERİ

(MÜNKER VE NEKİR)

 

Münker Nekir kabirde gelir kişiye sorar:

Men RABBUKE?

Men NEBİYYUKE?

Men KITABUKE?

niçin men İLAHUKE değil? Niçin men RESULUKE değil? KİTABUKE ne?

Sorular yazılı mı test mi sozlü mü?!

 

 
 

 

 

 

 

ESMÂ ÜL HÜSNÂ

(ALLÂH ESMÂ'SINDAKİ MUAZZAM, MUHTEŞEM ve MÜKEMMEL ÖZELLİKLER-TETİKLEME SİSTEMİ)

 

 

 

 

 

SALÂT(Namaz)

 

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org