KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

   

"MEVLÂ"

·         Sahibiniz

·         Her fiilinizin oluşturanı

·         Sığınağınız

 

 
 
  •  "HÛ", MEVL’MIZDIR!(De ki: "Allah'ın bize yazdığından başkası, asla bize erişmeyecektir)

  •  ALLAH, İMAN EDENLERDE MEVLÂDIR! Hakikat bilgisini inkâr edenlere gelince, onların mevlâsı yoktur!

  • Sizden birine ölüm geldiğinde, RASÛLLERİMİZ(kuvvelerimiz-işlevlendirdiklerimiz) ONU VEFAT ETTİRİR… SONRA HAK MEVLÂLARI OLAN ALLAH’A DÖNDÜRÜLÜRLER

  • ALLAH NE GÜZEL MEVLÂDIR(Sahiptir O)...  O, yardımıyla zafere ulaştırandır.

  • "ALLAH BANA YETER! Tanrı yoktur sadece 'HÛ'! O'na tevekkül ettim... Arş-ı Aziym'in Rabbi 'HÛ'dur!"

  • RABBİMİZ... Takatimizin yetmeyeceği şeyleri de bize yükleme. Bizi affeyle, mağfiret eyle, rahmet et. SEN MEVLÂMIZSIN!

  •  (Hakikati inkâr edenlerin)ALLAH DÛNUNDA YÖNELDİKLERİ (Zararı yararından fazla olanlar) NE KÖTÜ MEVLÂDIR!

  • Hakikat bilgisini inkâr edenlerin Mevlâsı yoktur! (Allah, iman edenlerde Mevlâdır!)... Sığınakları da, "Nâr"dır!

  • SIĞINAĞI NÂR OLANLARIN MEVLÂSI(Sahibi-fiillerini oluşturanı da), "NÂR"DIR!{Bir tür dalga boyu yapı-Perdelilik ateşi-O kötü azap-(Ateş-dalga boyu yapı-radyasyon)-Radyasyon okyanusu-Yakıcı dalga boyu ortamı(bir tür ateş ki, hem içsellikte hem dışsallıkla yakan)}

 

Word olarak yükle

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org