KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 
 

“MİR’ÂC”IN KAPISI->"FÂTİHA"

FÂTİHA SÛRESİ

 • "Kurân'ın sırrı

 •  Yönelişin anahtarı

 • "Mi'râc"ın kapısı

 

 

 

 “MİR’ÂC”IN KAPISINI AÇAN->"SALÂT"(Namaz)

 
 • “Mİ'RÂC"IN KAPISINI AÇAN->“SALÂT”(Namaz)!

 • NAMAZIN “Mİ'RÂC" OLUŞU(Kişinin Allah’a vuslatı)

 • Namazı edâ edebilmenin ana şartı, her rekâtta Fâtiha sûresini okumaktır.

 • “FÂTİHA”NIN OKUNDUĞU MAHAL->KIYAM->SONUN BAŞLANGICI {Bekabillah-Allah’ın “Bâki sıfatının zuhur mahalli-Allah’ın “Bâki sıfatının zuhur mahalli- Rabbine "Salât" ile yönelmek-Mi’rac ‘ın kapısı olan “Fâtiha”nın okunduğu mahal-Varlığında kâim olan Kayyûm'un müşahedesi-Varlıkta hükmünü icra eden "HAYY" ve "KAYYÛM" Hak'kın kelâmının, varlıkta dimdik duran, her an geçerli sistem ve düzen olan "ALLÂH" hükmünün senden açığa çıkışı-İmanının ayakta kalması ve devam etmesi-Sürekli Rabbine yönelik yaşamak}

 • TEKÂMÜLÜN  SONU "SECDE"; SONUN BAŞLANGICI, "KIYAM"DIR!

 • Secdede varlığını yok etmeyenler, kıyamda, Fâtihayı okumaktan mahrum kalırlar.

 • “SON”UN BAŞLANGICI ->“KIYAM”->RABBİNE SALÂT İLE YÖNELMEK(Sürekli Rabbine yönelik yaşamak-İmanının ayakta kalması ve devam etmesi-Varlığında kâim olan Kayyûm'un müşahedesi-Allah’ın “Bâki sıfatının zuhur mahalli- Bekabillah-Mi’rac ‘ın kapısı olan “Fâtiha”nın okunduğu mahal-Varlığında kâim olan Kayyûm'un müşahedesi-Varlıkta hükmünü icra eden "HAYY" ve "KAYYÛM" Hak'kın kelâmının, varlıkta dimdik duran, her an geçerli sistem ve düzen olan "ALLÂH" hükmünün senden açığa çıkışı)

 • Artık Allah'a ve Rasûlüne iman edip; O'na yardımcı olun...

 • Rasûl’e iman edenler(O’na biat edenler-el tutuşup bağlılık sözü verenler), Allah’a biat etmiştir ve “Allah’ın eli” onların üzerindedir! (Biat edenlerin elleri üstünde Allah'ın eli tedbir eder.

 • KIYAM HÂLİ(Ayakta Kur`ân okuma süreci)

 • SİZE VAAD EDİLEN, SEMÂDADIR (Bilincinizden yaşanacaktır)!

 • Gerçeğe yönelme kapılarının açılmasıyla(Fetih ile) “Mi’râc”ın oluşması(Kendi hakikatine yönelmesi suretiyle Rabbini, bâtınında müşahede etmesi- Dalga(wave) boyut olan berzâh âlemini gezmesi -“Allah” adıyla işaret olunanı bâtınında yaşamak; “Allah ahlâkıyla ahlâklanmış olarak!”)

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

“Mİ’RAC”
(İnsanın derûnundaki yolculuk)

 

Word olarak yükle

 

 

 

 

SALÂT(Namaz)

 

{Rabbine yöneliş-Nübüvvet işleviyle bildirilen "Sistem"(Rahmet)}

 

 

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org