KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

 

"MİRÂC"IN AKABİNDE  ZEKÂT GELİR!

 

 
  • ZEKÂT{Sâfiye-Bekâ Billah}

  • ZEKÂT VERMEK(Arınmak-Saflaşmak)->{Allah`tan geleni halkla Hakk için paylaşmak-Tasarrufunda olanı karşılıksız vermek-Hakk için halktan, mülkten geçmek-Varlıksızlıkta dâim olmak için, varlığından geçmek-“ALLAH” âlemlerden Ganî’dir; esası üzere “Gınâ”dan hisse almak-HALK`ta “HAKK”ı görüp, ondan esirgememek-Rabbin veren eli olmak-Varlıksızlıkta dâim olmak için, varlığından geçmek-“Allah” âlemlerden Ganî’dir; esası üzere “Gınâ”dan hisse alma-Namazın Mi’râc'a dönüşmesinin sonrasında mâneviyattan aldığın güzellikleri çevrendekilerle paylaşmak-Allah ahlâkıyla ahlâklanıp, Allah’ın kurmuş olduğu düzen ve sistem gereği verebilmek-Allah’ın karşılıksız ihsan ettiğinden (zâhirde ve bâtında rızıklandırıldığından), sevdiklerinden Allah yolunda infak etmek(başkalarına karşılıksız bağışlamak)-İçinde yaşanılan topluma karşı kişinin toplumsal borcu-Allah rızasını isteyerek/arayarak ve kendi enfüsünden bir tesbit (rabbine ait bir özellik) ile kendine karşılıksız verilenleri paylaşmak-Kazandıklarınızın ve Arz’dan sizin için çıkarılanların temiz-helal-pozitiv olanlarından infak-Sistem gereği, tıkanıklığınızı giderip, perdenizi kaldırma, kozanızı delmek}

  • SONSUZ VE SINIRLI ZEKÂT

  • Sonsuz olan, SONSUZ ZEKÂT vermektedir... Sonlu olandan da SINIRLI ZEKÂT vermesini istemektedir...

  • ALLAH’IN ZEKÂTI->KÂİNAT!

ALLAH’IN SALÂTI->TECELLİ"!

  • "HÛ" ki, sizi (beden, benlik) karanlıklarından Nur'a (ilim-şuur boyutu yaşamı) çıkarmak için size salât(tecelli) eder ve O'nun melekleri (Esmâ kuvveleri) de...

 

 

"Muhakkak ki biz, evet biziz hayat veren de öldüren de!" (Hicr/23)

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

“Mİ’RAC”
(İnsanın derûnundaki yolculuk)

 

Word olarak yükle

 

 

 

 

SALÂT(Namaz)

{Rabbine yöneliş-Nübüvvet işleviyle bildirilen "Sistem"(Rahmet)}

 

 

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org