KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

"MÜMİN"

 • İman edip "Hakikat"ini müşahedeye yönelen...

 • Hz. Rasûlullah’ın tebliğ ettiği hakikatlara iman etmiş kişi...

 • Allah'a, "Rasûl"üne ve "Kitab"ına iman eden...

 • Kendisinde vehmettiği bireysel bilinci ötesindeki TEK Bir gücün, herşeyi dilediği gibi oluşturduğunu, basiretiyle gören...

 • Neye-niye inanılması gerektiğini düşünerek bilinçli iman eden...

 • Allah'a yönelişi-müşahesi sürekli olan...

 • Salâtlarında hakkıyla Allah'a yönelmenin yaşantısı içinde olan...

 • Boş laf ve boş işlerden yüz çeviren...

 • Arınmak-saflaşmak (zekât) için ne gerekirse yapan...

 • Sadece (Esmâ'sıyla hakikati olan) Allah'a tevekkül eden(Hakikatlerindeki El-Vekîl isminin gereğini yerine getireceğine iman eden)...

 • Nefsinin veya başkalarının hakkını veren...

 • Vehmi kişilikten arınmış olan...

 • "Vâris"

KİŞİ NE ZAMAN

“MܒMİN” OLMA ÖZELLİĞİNE KAVUŞUR?

Esasen kişi ancak "ALLAH"a, "RASÛLÜNE" ve "KİTABINA" iman ettikten sonra "MÜMİN" olma özelliğine kavuşur! Bunları kabul etmeyen birinin "MÜMİN" olma özelliğinden zaten sözetmek mümkün olmaz..

ara.jpg (366 bytes)

 

ALLAH’A VE RASULÜNE VE BİLDİRDİKLERİNE

İMAN ETMEDİKÇE MÜMİN OLAMAZSIN!

 Nitekim başka bir Hadisi Şerifte de şöyle buyuruyor.

"KUL, DÖRT ESASA İMAN ETMEDİKÇE, ALLAH'A İMAN ETMİŞ OLMAZ.

TANRININ YOK OLUP, SADECE ALLAH`IN MEVCUT OLDUĞUNA;

BENİM ALLAH RASÛLÜ OLUP, HAK İLE GÖNDERİLDİĞİME;

ÖLÜMÜ TADMANIN MUTLAK OLDUĞUNA VE ÖLDÜKTEN SONRA YAŞAMIN DEVAM EDECEĞİNE;

KADERE MUTLAKA İMAN ETMESİ GEREKTİĞİNE."

Yani, "bir kişi ALLAH'a ve Rasûlüne ve bildirdiklerine iman etmedikçe mümin olmaz"; buyuruyor Hz. Rasûlullah aleyhisselâm...

ara.jpg (366 bytes)

 

MÜMİN,  MÜMİNİN AYNASIDIR!

(Soru: İlk defa görülen bir müminin karşısında yapılan dua kabul olunur mu?.. O müminin kalbi Beytullah sayılabilir mi?..)

O "MÜMİN"i bulursan, evet!... Bunun için "mümin müminin aynasıdır" hadisinin mânâsını araştır...

(Soru: Zerre kül`ün aynasıdır..” ın mânâsını “mümin müminin aynasıdır” sözü ile bağdaştırabilir miyiz Üstadım?..)

Hayır... Allah indinde ne kül vardır ne de zerre!... Mü'min ise isimler içindeki bir "Allah” ismiyle işaret   edilenin isimlerinden biridir...

ara.jpg (366 bytes)

 

“MÜMİN”İN KAVGAYA AYIRACAK VAKTİ YOKTUR!

   Mü'min, dünyaya “Allah”ı tanıyıp gereğini yaşamak; ölümötesi ebedî yaşama hazırlanmak ve bu arada bildiklerini insanlarla paylaşmak için geldiğini bilmelidir. Onun kavgaya ayıracak boş vakti yoktur!.

ara.jpg (366 bytes)

 

“MÜMİN” İSMİ

   Ondan sonra, “MܒMİN” ismini tavsiye ederiz. Mü’min ismi, imanı kişide güçlendirir. Var olan imanı güçlendirir. Var olmayanı imânlı kılmaz!

İşte bizim tavsiye ettiğimiz bütün isimler, böyle komplike bir sistem, bir bağlantılı sistem sonucudur. Rastgele bir esma zikri değildir. Bunların her birinin diğerleriyle bağlantısı, sebep-sonuç ilişkileri vardır.

Ahmed Hulûsi

 

 KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

 

www.allahvesistemi.org