KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

"HAKİKAT"E TAM DÂVET

("EZAN"->"ALLAH" ZİKRİ ÇAĞRISI-HAK DÂVET)

 
 • HAK DÂVET, "HÛ"YADIR!{İnsanın “Hakikati”ne ait “Bilgi”->“HU” hüviyeti(Kurân’ın sırrı- Kadr Gecesinde açığa çıkan Hakikat}

 • "TAM DÂVET”İN RABBI->Allah!

 • "EZAN"->"ALLAH" ZİKRİ ÇAĞRISI{Allah ve Rasûlünden insanlara çağrı--“Hakikat”e tam dâvet-“ Müminin Mi’râcı salâ”ya dâvet-“Bilgi Kitab’ını tebliğ eden Allah Rasûlü’nün dâvet ettiği “Salât” a icabet uyarısı-Duyuru(Haccı Ekber Günü)-Çağrı-“Oku”maya davet edilme-"Tanrı” ve tanrılık kavramı mevcut değildir" temeline dayalı olarak, “insan”lara yol gösterme}

 • “Hakikat”e tam dâveti (“EZAN”I) SESLENDİREN(“Bilgi Kitab’ını tebliğ eden Allah Rasûlü)

 • “Hakikat”e tam dâveti (“EZAN”I) SESLENDİRENİ DUYMAK (“Bilgi Kitab’ını tebliğ eden Allah Rasûlü’nü “Müminin mi’râcı olan salâ”ya dâvet ettiğini algılayabilmek...)

 • Tanrı yok; sadece "HÛ"! Nasıl hakikati görmezsiniz!

 • Muhakkak ki Salâtım(Namazım)  Rabb-ül âlemîn olan Allah içindir (Allah Esmâ'sına ait özelliklerin açığa çıkması içindir)."

 • "HUZURULLAH"

 • “Huzurullah”ta  “benliksiz”  yer almak (Vaktin girmesi-“Benlik”ten arınmak)

 • “SALÂT”(Namaz), YÖNELİŞTİR(Yönelişin neticesi olarak istek, duadır!. Ama öyle bir dua ki, edenin içinde yok olduğu bir dua!.)

 • "HUZUR"A YÖNELİŞ

 • O'na isimlerin mânâlarıyla yönelin...

 • O'nun Esmâ'sında ilhada sapanları (Şirke düşenleri-Esmâ'yı beşerî değer yargılarıyla sınırlayanları; El Esmâ ve El Hüsnâ'nın ne olduğunu fark edemeyenleri ve "Ekberiyet"iyle Allah'ı bilmeyenleri)  terk edin! (A'râf/180)
 • RABBİNE SALÂT İLE YÖNELMEK{“Kıyam”-İmanının ayakta kalması ve devam etmesi-Sürekli Rabbine yönelik yaşamak-Varlığında kâim olan Kayyûm'un müşahedesi}

 • Rabbinizin dûnunda velîlere (dışsal {rabbanî hakikatinizden ayrı düşürecek bilgi verenler} veya içsel {nefsanî-şehevî}) tâbi olmayın...

 • Allah yanı sıra tanrıya (dışsal güce) yönelme! Tanrı yoktur, sadece "HÛ"!

 

 

 KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
 

 

SALÂT(Namaz)

 

 

Word olarak kaydet(Ezan  - Salât)

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg