KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

“MESCİD-İ HARAM"

("KÂBE”-“BEYTULLAH"-ZÂT)

"KALP MAKAMI"

 
 • “MESCİD-İ HARAM("KÂBE”-“BEYTULLAH"-ZÂT)->{"EL Beyt"-Haram Mescid-Haram kılınmış “Ev”-Varlığın-ın hakikati-Esma mertebesi-Gayrına haram ev-İnsanlara güvenilir sığınak-Muharrem-Beyt-i Atik-"Emin Belde"-En eski şerefli hür(özgür) ev)-Âlemler için mübarek ve bir hidâyet kaynağı-İnsanların belli bir ömür süresinden sonra varacakları yer-(Din 'in direği olan) Namazın tamam olması şartlarından bir tanesi-Rasûlün üzerinde olduğu/yöneldiği tek mutlak enerji(Kâbe)-Rasûlün (Razı olduğu)“Kalb”indeki! (Varlığındaki Hakikat!)-İçi mutlak yokluk, gayb olan; çokluğun gerçekte yaşandığı secde edilen mahal-Kendilerine Kitap verilenlerin Rablerinden bir Hak-İnsanlar için konulan İLK EV-Allah'ın insanlar için kıyam yaptığı yer(İnsanlar için Hayat Unsuru-ayakta tutan nesne)-İnsanların imanının ayakta kalması ve devam etmesi için yöneldiği Hakikati-Apaçık âyetlerin ve Makam-ı İbrahim'in olduğu Ev-"Rabbül Âlemiyn"e secde edilen mahal-Kalbi Allah'a dönük olanın kıblesi}

 • “BEYTULLAH"IN SAHİBİ->Allah!

 • İnsanlar için "Hayat" unsuru{Allah, "Beytullah"ı("Kâ'be"yi) insanlar için kıyam yaptı(Hayat Unsuru-ayakta tutan nesne yaptı)}

 • ALLAH MESCİDLERİ{Allah Esmâsının açığa çıkma yeri-"Beyt"-“Ev”-Bina-Kişinin kendi varlığının var olmadığını,  yalnızca Allah'ın var olduğunu idrâk ettiği yer-İçinde “Allah” İsminin çokça zikredildiği mahal-"Hakikat'e tam dâvet"in işitildiği yer-Şuur boyutundaki namaz mahalli-"Fâtiha"nın "Oku"nduğu yer-Çokluğun gerçekte yokluğunun yaşandığı secde edilen mahal-Secde edilen mahal...Beden yanı sıra Ruhun, şuurun "Rabbül Âlemiyn"e  Secde ettiği yer-Kulun Allah'a en yakîn olduğu yer-Duanın kabul olduğu yer-İzâfi kişiliğinin son bulduğu yer(Yokluk-Fenâ mahalli)-Kişinin kendi varlığının yok olduğu, varlığında var olanın mutlak gerçek varlık olan Allah olduğunu idrâk ettiği yer -Perdelerin kalktığı yer -"Tek kare Resim"e bakanın gördüğü, sonra da "Oku"duğu ve bu "Oku"manın neticesinde de haşyeti duyduğu yer- Her bir surette Allah'ın vechinin var olduğunu idrak ettiği yer-Tekâmülün sonu-Takva(Fenâ) ve İlâhi sıfatlar(Rıdvan)üzerine kurulan “Ev”ler-Düşünsel arınma mahalli-Teslim mahalli-Mümin gönüller-Kişinin bilinç bedeni}

 • İçinde kıyam etmene lâyık olan mescidler(Allah'tan bir takva ve Rıdvan üzere kurulan-içinde arınmışlığı seven rical’in olduğu-kıyam etmene lâyık olan mescidler)

 • Her mescid indinde ziynetinizi alın.

 • İçinde asla namaza durulmayacak mescidler(Zâlimlerin kurdukları mescidler-Yalancı olduklarına Allah'ın şahidlik ettiği kişilerin açtığı mescidler-İman edenlere zarar vermek, küfür, iman edenler arasında ayrılık çıkarmak ve daha önce Allah'a ve Rasûlüne savaş açmış kimseyi gözetmek için açılan mescidler-Yıkılmaya yüz tutmuş uçurumun kenarı üzere kurulan binalar-Kalpleri parçalanmadıkça, içlerinde bir kuşku olarak devam edecek olan mescidler)

 • Allah'ın Mescidlerini harab edenler(Allah Mescidlerinde “Allah” İsminin zikredilmesine mâni olanlar-Nefsani yaşayanlar)

 • "EL CÂMİ"{Tüm varlığı "çok boyutlu tek kare resim" olarak ilminde topluca seyreden. Yaratılmışları, yaratılış amaç ve işlevleri doğrultusunda toplayan!}

 • CÂMİ{Rasûlullah devrindeki gibi "Allah İlmi"nin karşılıksız paylaşıldığı (Rasûlullah’ın uygulamasının yaşatıldığı)mekânlar-Hemen her toplumda hep tasavvuftan feyz almış gönül ehli evliyâdan yayılan sevgi ve irfan dolu yaklaşımla yayılmış ve gelmiş "İslâm Dini"nin anlama ve yaşama amaçlı toplanma mekânları-Gösterişten uzak, sâde ama insanların düşünce ufkunu açan; onlara yararlı bilgiler edindiren; "İslâm Dini"ni anlamayı ve gereklerini hakkıyla -takliden değil tahkiken- yaşamayı kolaylaştıran merkezler-Gönül ehli kişilerin sevgi ve irfan yollu kazandıklarını kaçırmak için ellerinden geleni ardlarına koymayanların barınamadığı mekânlar-İnsanların, korkarak değil severek; câhilce ve taklîden değil, bilgili ve hakikatini, hikmetini kavrayarak "İslâm Dini"ni değerlendirme amacıyla buluştukları mekânlar-İnsanların sevgi yumağı hâlinde ilmi paylaştıkları; birbirlerinin derdiyle dertlenip, sevinciyle mutlu oldukları; "Allah" zikri ve fikri ile huzur buldukları; hoşgörülü insanların toplantı mahalleri-İnsanlığın ortak kaderi olan ölümötesi yaşam gerçeğine sevgi ve irfan yollu bir anlayışla hazırlanmayı amaç ve hedef edinmiş insanların toplanma mekânları-Skolastik, korkutucu, kaçırtıcı akıl ve mantık dışı saçmalıkların anlatılmadığı yerler-"Ölenin günahlarını affettiricez" diye çeşitli şekillerde insanların istismar edilip, paralarının gasbedilmediği yerler-Aldığı para hatırına insanların ibadetine yön verip, akıl verip; o nafaka kesilirse de hiç ortada görülmeyecek olanlara artık yer olmayan mekânlar-Herkesi cehenneme atan; akla, mantığa bilime aykırı konuşan; ihtiyar kimsesiz dul kadının kolundaki bir bileziğe zekât verdirip, yatları, özel uçakları binekten sayarak zekât düşürmeyenlerin anlayışlarının artık geçersiz olduğu yerler}

 • "İmam"a gerek olmayan mekânlar(Rasûlullah devrinde de Rasûlullah’ın uygulaması buydu!)

 

“KALP MAKAMI”

(“Mescid-i Haram”-"Kâbe"-"El Beyt")

"Ruh"taki Şuur

 • "El Beyt"

 • Haram Mescid

 • Haram kılınmış “Ev”

 • Varlığın-ın hakikati

 • Esma mertebesi

 • Kalp makamı

 • Gayrına haram ev

 • İnsanlara güvenilir sığınak

 • Muharrem

 • Beyt-i Atik

 • "Emin Belde"

 • En eski şerefli hür(özgür) ev)

 • Âlemler için mübarek ve bir hidâyet kaynağı

 • İnsanların belli bir ömür süresinden sonra varacakları yer

 • (Din 'in direği olan) Namazın tamam olması şartlarından bir tanesi

 • Rasûlün üzerinde olduğu/yöneldiği tek mutlak enerji(Kâbe)

 • Rasûlün (Razı olduğu)“Kalb”indeki! (Varlığındaki Hakikat!)

 • İçi mutlak yokluk, gayb olan; çokluğun gerçekte yaşandığı secde edilen mahal

 • Kendilerine Kitap verilenlerin Rablerinden bir Hak-İnsanlar için konulan İLK EV

 • Allah'ın insanlar için kıyam yaptığı yer(İnsanlar için Hayat Unsuru-ayakta tutan nesne)

 • İnsanların imanının ayakta kalması ve devam etmesi için yöneldiği Hakikati

 • Apaçık âyetlerin ve Makam-ı İbrahim'in olduğu Ev

 • "Rabbül Âlemiyn"e secde edilen mahal

 • Kalbi Allah'a dönük olanın kıblesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • İNSANLAR İÇİN KONULAN İLK EV

 • MAKAM-I İBRAHİM->"MUSALLA"->“SALÂT”IN YAŞANDIĞI YER{İbrahim makamı-Hullet makamı-Esmâ hakikatine yönelişin getirisini yaşamak-Esmâ mertebesi kuvveleriyle tahakkuk makamı-"Salât"ın edâ edilmesi(İkâmesi)-"Mi'râc"}

 • BÂ'S SÜRECİNDE "MELÂİKE"NİN KALBİ GETİRMESİ

 • Kalbi(Şuuru-Tabutu) “Melâike”(nefsinizdeki Esmâ kuvveleri) getirecektir.

 • Bâ’s sürecinde “Kalb-i Selim”in dışında hiçbirşey fayda vermez.

 • “RUH’TAKİ ŞUUR”->"KALP"{Tasavvufta mecaz yollu-misal yollu “Kalp” diye ifade edilmiştir.}

 • KALP GÖZÜ(Basiret-Şuur-Bilinç-Gönül)

 • KALP GÖZÜ AÇIKLIĞI(Varlığın bir takım sırlarına vâkıf olma hâli)

 • KALP NÖRONLARI(Esmâ mânâ özelliklerini şuura yansıtıcılar-“Fuad”lar)

 • “KALP”TEKİ KARA NOKTA(“Sevde-i Âzâm”-Haşyet duygusu sonunda oluşan “HİÇLİK” Noktası)

 • “Bİ KALBİN MÜNİYB” (Hakikatine dönük şuur)

 • Hakikatine dönük şuurla gelen kimse için Cennet yaklaştırılmıştır.

 • "RUH"TAN "KALB"E YANSIMALAR

 • "Esmâ İlmi"nin("Er Ruh-ul Emin"in) Kalp nöronlarına("Fuad"lara) yansıması

 • “Er Ruh-ul Emin” (Fuadına yansıyan Esmâ ilmi) “Kalb”ine,  Cibril ile indi.

 • “KALP EHLİ”->“KALP MAKAMI”NIN(Mescid-i Haram”ın) EVLİYASI{Muttakîler-Korunanlar-Takva üzere olanlar(Hakikatine yönelip bu hâlini koruyanlar)-Benlik duygularından, beşeri(birimsel) özelliklerden korunanlar-Kalp ehli-Yüksek bilinç sahibi kişiler- Allah’a iman etmiş kişinin bilinci- “Kalp” sahipleri-Mümin Gönüller-Kişinin bilinç bedeni}

 • DİRİLTEN ŞEY->Hakikat İlmi

 • KALB-İ SELİM(Sağlıklı düşüncenin getirisi olan inanç)

 • "Hatırlatıcı", şuur sahibi yahut uyanık olarak dinleyen kimse içindir!

 • “KALB”İN MUTMAİN OLMASI(Açıklanan "İlim"e yakîn oluşması-Fiilen görmek istemek-Huzur bulmak-Tatmine ermek)

 • Allah, kalplerinizdeki (Hakikatinizdeki) kuvveye mutmain olmanız için varlığınızdaki Esmâ’dan kaynaklanan Melâike kuvvesiyle size yardım eder.

 • Kalpler(Bilinçler), “Allah Zikri”(Bi-zikrillah-Tüm mertebeleri kapsayan zikir-Cum’a salâtının imamı olan Rasûlullah’ın hutbesi-Cuma Salâtı-Yapılmadığında büyük gazaba dûçar olunan zikir-Fenâ-Vahdet) ile huzur bulur(tatmine ulaşır)

 • Kalbi imanla mutmain olduğu hâlde, (küfre) zorlanan

 • KALBE KUVVET VEREN İÇECEK(Kâfur-Allah kullarının (kendi özlerinden) fışkırtıp akıtarak içtiği tükenmez bir kaynak)

 • KALBİN ORUCU

 • TEK BİR KALP

 • Allah, (İman edenlerin) kalplerini(verdiği paylaşım sevgisi ile) TEK KALP GİBİ yapmıştır.

 • İNCE(Yumuşak-hassas) KALPLİ

 • “KALPSİZ”(Kalbindekinden bîhaber)

 • SUÇLU KALP(Hakikatini yansıtmayan, Hakikatinden perdeli kalp)

 • Kalplerinde zey (art niyetli, olayı saptırmak isteyen düşünceye sahip) olan kişiler

 • Münafıklar, kalplerinde olanı onlara haber veren bir Sûrenin inmesinden çekinirler.

 • Zâlimler topluluğunun kurduğu mescidler, kalpleri parçalanmadıkça, içlerinde bir kuşku olarak devam edecektir...

 • Benliğinin suça sürüklediği öyle insanlar vardır ki, kalbindekine Allah'ı da şahit tutar.

 • “ZİKİR”İN(“Uyaran-hatırlatıcı bilgi”nin)  SUÇLULARIN KALBİNDE İLERLETİLMESİ(Doğrusu biz indirdik O Zikri, Biz!.. Ve muhakkak O'nun koruyucuları biziz!)

 • KALBİN ÖRTÜLMESİ

 • KALBİ KILIFLI OLAN(Şuuru koza içinde olan-"Hakikat"ini yaşayamayan)

 • KALBİN ÜSTÜNDEKİ PERDELER{Şuurun, anlayışın üstündeki perdeler-Kalbin Kurân’ı anlamasına engel olan Bâtıl-Kişinin nefsi aleyhine söylediği yalanlar-uydurduğu(hayalinde tanrılaştırdığı) şeyler}

 • Gizli Perdeler->Bâtıla kilitlenme örtüsü

 • “Kurân okunduğunda iman etmeyenler arasında gizli perde (Kurân’ı anlamalarına engel olan bâtıla kilitlenme örtüsü) oluşturulur

 • Allah ve Rasûlünün davetine uymazsanız, Allah kişinin bilinci ile kalbi (hakikatinden kaynaklanan Akl-ı küll) arasına girip engel olur...

 • Allah'ın bilgisi (kabulü) doğrultusunda saptırdığı, algılaması ve hakikati hissedişini kilitlediği, görüşüne perde koyduğu kimseyi kim hakikate erdirebilir ki!

 • KALBİN KATILAŞMASI{Kalbin kasavetlenmesi-Bilincin kilitlenmesi-Anlayışın kilitlenmesi}

 • Allah'ın zikrinden (hatırlattığından) kalpleri kasavetlenenler (bilinçleri kilitlenenler)

 • KALBİN KAYMASI

 • Aldatıcı bilgiye meyleden kalp nöronları{Geleceklerindeki sonsuz yaşam süreçlerine iman etmeyenler-Nebilerin düşmanları-Birbirlerine yaldızlı sözler vahyeden insan ve cin şeytanları-İftira edenler}

 •  KALBİN KARARMASI

 • Şeytan, Âdemoğullarının kalbine ağzını koymuştur(Kişi, Allah’ı zikrettikçe ondan uzak durur)

 • KALBİN MÜHÜRLENMESİ(Anlayışın kilitlenmesi)

 •  Haddi aşanların kalpleri üzerine mühür vurulur (şuurları kilitlenir)!

 

 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
 
 

 

SALÂT(Namaz)

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg