KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

 

NİYET

  • Kişinin namaza hazırlanma düşüncesi

  • Yöneliş

  • Karar

 
  • HEDEF-> "ALLAH"ta yokluğunu farkedip; dilinde okuyanın "O" olmasıdır!...

  • SAFLARIN DÜZELTİLMESİ{Zâhirde->“Namazın ikâmesi safların düzeltilmesiyle olur."-Bâtında-> Bâtındaki tasarruf ehlinin hiyerarşisine de işaret; tasarrufların bir sistem içinde oluşması itibariyle…}

  • SAFLAR HALİNDE DİZİLENLER{Boyutları oluşturan kuvveler-(Allah'tan engelleyici-perdeleyici faktörleri) şiddetle defedenler-"Zikir"i (hatırlatıcıyı) okuyanlar-"Mele-i Âlâ"}

  • "Muhakkak ki biz, evet biziz o saf saf dizilenler (varlıkta boyutları ve içindekileri meydana getirenler)"…"Muhakkak ki biz, evet biziz o tespih edenler (işlevlerini yerine getirmek suretiyle kulluğunu ifa edenler {tespihin anlamı})"(Sâffât/165-166)

  • NAMAZA DURMAK

 

 KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
 

 

SALÂT(Namaz)

 

 

 
   

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg