KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar 

 “SAL”

(Yöneliş)

 

 

SALÂVAT

 • Tecelli
 • İlâhi özellikler

 • Özel rahmet

 

 
     
 

 

ALLAH’IN SALÂVATI->"SİSTEM"İ YARATMAK!

 

 

 • “ALLAH”IN("Allah" ismiyle işaret edilenin) YARATIŞ ÖZELLİKLERİ(Allah'ı tanımanın anahtarları-"Allah İsimleri-"El Esmâ'ül Hüsnâ")

 

 "ESM MERTEBESİ”NİN HİTABI

(ALLAH’IN İLK TECELLİSİ)

DİLLENMİŞİ->Nûru Muhammedî

 
 • ALLAH’IN İLK TECELLİSİ->"RUH-U Â'ZAM"{Ana Ruh-Kâinatın Ruhu-Hayatiyetin menşei ve cevheri olması itibariyle mutlak mânâda “RUH”-“Esmâ mertebesi”nin ilk tecellisi olan “RUH” adlı melek-“Hû”nun “Bir AN”daki yaratışı-Rabbin zuhur hükmü-Rasûllüğün Hakikati-"Sistem"in ana ruhu-“Sistem”deki "Halifetullah"-Tüm varlığın Özü, aslı, hakikatı olan boyut-Mevcud olan bütün ruhların kendinden meydana geldiği Ruh-“Mânâ”(Esmâ terkibi)-Varlığın özündeki kudret-ilim boyutu-Galaktik bilinçleri Kendi varlığından meydana getirmekte olan…-İnsanların tümünde şuur boyutunda açığa çıkan TEK'il Esmâ hakikati-Rasûlullah’ın Hakikati(aslı-orijini)-Nurların Nuru-Cennet ehlinin “Gökte ayın ondördü gibi”(!) göreceği “Rabbi”-“İnsan”ın ayna olduğu yapı-“İlmî Seyr” neticesinde meydana gelen…-“Nokta”-“İlâhi isimler” diye kastedilen mânâları hâvi olması itibariyle aldığı isim Hakikat-ı Muhammedi-“Akl-ı Evvel”-“Nurların Nuru”-Allah`ın "Kudret" sıfatının zuhuru-"Evrensel şuur"-Mutlak enerji ve "Şuur"-Hayâtiyetin cevheri-Varlığımızı meydana getiren ana cevher-Düşündüğünüz düşünemediğiniz her “şey”in orijini-“Rabbin Hükmü”-“Mümin”-“Ferd”}

 

 

 

"ESM MERTEBESİ”NİN HZ.RASÛLULLAH’TA YANSIMASI

 • RASÛLULLAH'TAN YAYILAN NUR(Esma mertebesinin Hz. Muhammed'in beynindeki yansıması)

 • İnsanlık tarihindeki zirve nokta

 • Rasûlulah'ın Dünyada açığa çıkışı

 

 
 • “HAKİKAT-İ MUHAMMEDİYE” HZ.RASÛLULLAH’TA YANSIMIŞTIR{Her algılayanın algıladığı âlem suretleri melekût aleminin suretlerinden bir suretten başka birşey değildir. Hakikat-i Muhammedi  Rasulullah'ta yansıdığı, yani, kül zerreye yansıdığı içindir ki Rasulullah bunu müşahade etmiş kendi varlığında ve onun içindir ki "zerre küllün aynasıdır" demiş. "Zerre" diyerek beşeriyetini kast ediyor. Yani beşeriyeti olarak algılanan noktayı kast ediyor. "Kül" olarak ta Hakikati Muhammedi'yi kast ediyor. Ve kendisinden söz ediyor "Zerre küllün aynasıdır" diyerekten! Ve kendisindeki bu kemâlât, varislerine aktığı içindir ki, varisleri bütün bu okuduğumuz öğrendiğimiz bilgileri ve açıklamaları yapabiliyor. Onun içindir ki Muhammed a.s dan önce bu bilgilerin hiçbiri konuşulmamış ve açıklanmamıştır. Onun içindir ki Resulullah'ın dünyaya gelişi, dünyada açığa çıkışı insanlık tarihinde zirve noktadır... }

 • “HAKİKAT”İN DİLLENMİŞİ(Nûru Muhammedî)->{(Hak-hakikat olarak irsal olunan)-“Hakikat”in zuhuru olan o sonsuzluğa uzanan EN MUHTEŞEM RUH-ALLAH adıyla işaret edilenin “Hüviyeti”nin “ABD”ı ve “RASÛLܔ-Rabbinizden size gelen bir burhan-"Sistem"i "OKU"yan, Vahdeti açıklayan Rasûl-Üzerinizdeki şâhit-Son Nebi}->HZ.MUHAMMED MUSTAFA Aleyhisselâm

 • Rabbinizden size(Bir burhan) "Hakikat"in Dillenmişi Hz.Muhammed s.a.v. geldi...

 • Allah ve meleklerinin salât ettiği o Zât’a siz de salât edin…

 • ZÂT'IN ŞEFAATI(Mânevi yardımı-Doğru Bilgi)

 • Zât'ın şefâati, Dünyada yaşarken(Beden manyetizmasını yitirmeden-Ölümü tatma'dan evvel) size ulaşmalı(Bilincinizdeki basiret perdesi açılmalı-yanlış bilgilerden arındırarak gerçeği idrak ettirmeli-ruhâni diriliş gerçekleşmeli)}

 • Hamidiyet, “Mahmudiyet”e döndüğü içindir ki yardıma(Şefaate) gerek vardır.

 • Toplu varlığımız itibariyle uzayımızdan gelen bir şekilde fışkırırız… Bilincimiz ise, açığa çıktığı katmanın şartları altında düşünür. (“İman” etmen istenen “Hakikatin” ise Muhammed Mustafa sûretine bürünmüş olarak irsal olan “Hakikat-i Muhammedî”!)

 • Bütün Bâtıni yaşamlar, bedensel beyin çalışmalarıyla birlikte değerlendirilir.

 • Beyindeki tüm algılamalar, tamamıyla bir elektromanyetik dalga çözümüdür.

 • Salâvat, “Zikir”dir.

 • ÜZERLERİNE “RABLERİNİN SALÂVATI” VE ÖZEL RAHMETİ OLANLAR{İman edenler-Sabredenler-Sabır ve Salât ile yardım isteyenler-Hidâyeti bulanlar}

 • “RAB”BİNİN SALÂVATI”(“Hakikat”lerini fark ettirmek üzere tecellisi)

 • “RAB”BİNİN RAHMETİ(Esmâ'sının açığa çıkış seyri güzellikleri)

 

 

RASÛLULLAH'A SALÂVAT

 • Rasûlullah'a yönelmek

 • Zât’ın Şefaati

 • Mânevi yardım

 • Doğru Bilgi

 • “Kesinlikledir ki Allah ve melekî kuvveleri Nebî’sine yönlenmektedir. Ey iman edenler siz de O'na yönlenin ve teslim olun, selâmet bulun” uyarısı

 

 

 

 

RASÛLULLAH'TAN YAYILAN NUR,
EVLİYAULLAH'TA YANSIR!

 Güneş tek… Aylar çok.

Ay'ın nuru güneşten gelir.

 
 • RASÛLULLAH'A SALÂVAT “OKU”MAK->O’na yönelerek O’ndan yayılan frekansı alıp, “Ayna nöronlar”ızla bu gelen yayını(“dalga”ları-“Öz”ünüzden gelen “Bilgi”yi) değerlendirmek

 • SALAVAT VE ”AYNA NÖRONLAR”->Kişinin “Hakikat”ini oluşturan “Allah İsimleri”nin işaret ettiği özellikler, kişinin “Öz”ünden-içinden-derûnundan irsal olup, beyinde açığa çıkar.

 • “Öz”ündeki “Hakikat-i Muhammedi”den, kulluk görevini yerine getirmekte olan tüm sâlihlere dalga dalga yayılır selâmet…

 • Tüm Evliyaullah, Rasûlullah'ın nuruyla nurlanarak parlayan zevattır. "Hakikat"ından alır, ama "Hakikat"ından aldığı şey, Hakikati Muhammedi'nin nurudur.

 

 

RASÛLULLAH ÖLMEDİ; BOYUT DA DEĞİŞTİRMEDİ...

O DÜNKÜ AHMED DEĞİL, BUGÜNKİ AHMED'TİR.

BÜGÜN DE AYNI AHMED'TİR

 
 • Boyut, senin gözünden doğuyor. Aslında Rasûlullah ile sen, aynı boyutta yaşıyorsun. Ama gözünle beynin sınırlandığı içindir ki onu göremiyorsun; ondan gafilsin!...

 • HİÇ RASULULLAH'A SALAVAT OKURKEN, O, BİZATİHİ KARŞINDAYMIŞ GİBİ OKUDUN MU?(İman ediyorsan Resulullah'ın yaşadığına, ölmemiş olduğuna; salavatı getirirken yani okurken onu karşındaymış gibi görüp bizzatihi ona hitap edebildin mi hiç? Bunu düşündünüz mü?)

 • O SONSUZLUĞA UZANAN MUHTEŞEM RUH, YÖNELDİĞİNİZDE SİZİ ALGILAR!

 • (İyi anlayın ki, RASÛLULLAH İÇİNİZDEDİR! (Hucûrat/7)

 • “Ölmüş Peygamber”in ardından birtakım kelimeleri tekrar etmek(“Çekmek”!) değil…. Sizi algılayan, “Hakikat”in zuhuru olan o sonsuzluğa uzanan EN MUHTEŞEM RUH ile iletişime geçerek, açıkladığı “Sistem”i tümüyle “Oku”yabilmek...

 • Kime yöneldiğinizi fark edin...

 • Müşriklerin gördüğü “Yetim Muhammed”i değil, Âlemler kendisi için yaratılan “Allah Rasûlü”nü görebilmek için yönelin…

 • O’na yönelerek O’ndan yayılan frekansı alıp, “Ayna nöronlar”ınızla bu gelen yayını(“Dalga”ları-“Öz”ünüzden gelen bu bilgiyi) değerlendirin.

 • Vechinizi o Zât’a(Hz.Rasûlullah’a) dönmüşseniz(Anlamını düşünerek Salâvat okuyorsanız), o muhteşem Zât yönelişinize vâkıftır.

RASÛLULLAH KAPISINDAN GİRİNİZ Kİ, ALLAH'A ERESİNİZ!

 • O MUHTEŞEM RUH İLE İLETİŞİME GEÇEBİLMEK  İÇİN SALÂVAT “OKU”YUN{(Varlığın bütün katmanlarına kati delil-“Hakikat” mertebesinin konuşan dili-Âlemlere rahmet olarak yaratılmış en güzel(saf-orijin varlık)-Bütün rûhların, melâikenin ve varolanların mihrabı olan o yüce Rûh-Bütün Nebilerin ve Rasûllerin imamı-Cum'a salâtının imamı-Bütün Cennet ehlinin önderi-Tüm insanlığın önderi-İslâm Dini’ni hakkıyla anlayıp gereğini yaşamak için tek örnek olan Zât} ile iletişime geçmek için)- “H۔ nin “ABD”ı ve “RASÛL”ü-"Allah" İsmine  “AYNA” olan Hz.Rasûlullah’ın ruhuyla-bilinciyle bağlantı kurup, o yayın kanalından bilgi almak için)- “Allah” adıyla işaret edilenin “Rasûl” ve “Nebi”si olan “Muhammed Mustafa” isimli “KİTAB”ı “Oku”mak için)-(“Sistem”in tümünü“Oku”yabilmek için)-(Müşriklerin gördüğü “Yetim Muhammed”i değil, Âlemler kendisi için yaratılan “Allah Rasûlü”nü görebilmek için)-(“Peygamberlik”le bloke olmamış beyinlerin Allah Rasûlünü değerlendirebilmesi için)}

 • O'nu seven, Allah'ı sevmiş olur...O'na şükreden, Allah'a şükretmiş olur...O'ndan yüz çeviren, Allah'tan yüz çevirmiş olur...

 • SALAVATLAR

 • Yüksek derecelerin-övülmüş makamın mazharı olduğu için şefaati olan o Zât’a salâvat getirin…

 • Hz.Fâtıma(r.a)nın Divan toplantısında Cennet lisanıyla okuduğu salâvat

 • Gelmiş geçmiş bütün Nebi ve Rasûllerin şefaati(Mânevi Yardımı-Bilincinizdeki basiret perdesinin açılması-Doğru bilgi) için okuyun…

 • 70 melek 1000 sabah ecir yazar…

 • Arş’ın ağırlığınca ve tüm “Kelime”lerin adedince salât edin…

 • Delâili Hayrat’ı ondört defa okumaya bedel olan salâvat(Seyyid Ahmed Bedevî Hazretlerinin tertiplemiş olduğu salâvat

 • RUH GÜCÜ(Ruhâniyet-Ruhtaki kudret-beynin güçlü dalga yayımı-Melekî güç)kazanmak için okunacak 70.000 salâvata denk olan salâvat(Bâtın âleminin sultanı Hazret-i Âli efendimizin devam ettiği salâvat)

 • RASÛLULLAH’IN RUHÂNİYETİNDEN YARDIM İSTEMEK

 • Sıkıntınız olduğunda Rasûlullah’ın ruhâniyetinden yardım isteyin…

 • Zamanımızın ne kadarını Salâvata ayıralım?


 

 

("Cum'a salâtı"nın yöneticisi-yol göstereni-önderi-imamı)

HZ.RASÛLULLAH'I KÂİM HALDE TERK Mİ EDİYORSUNUZ?

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

Word olarak yükle

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org