KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

ETTEHİYYÂTÜ "OKU"MAK

 

 
 
 • “ES SELÂM” {Yaratılmışlara (beden ve tabiat kayıtlarından; tehlikeden; boyutlarının kayıtlarından) selâmet ihsan eden, yakîn hâlini oluşturan; iman edenlere "İSLÂM"ın hazmını veren; Dar'üs Selâm (hakikatimize ait kuvvelerin tahakkuku) olan cennet boyutu hâlinin yaşamını meydana getiren}

 • "Selâm" İsmi, "Rahiym" isminin tetikleyerek açığa çıkardığı isim-özelliktir!

 • "ER RAHİYM"{Potansiyeldeki özelliklerin seyrini oluşturma özelliği-Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratan}

 • SELÂM{İman edip imanının gereğini uygulayanların Cennette birbirlerine hitabı}

 • SELÂMET(“Kendi özünü bulmak suretiyle kurtuluşa erme)

 • "DAR’ÜS SELÂM"(Es Selâm isminin mânâsının yaşam boyutu-bedensel sınırlamalar ötesindeki, hakikatinize bahşedilmiş kuvvelerle yaşam boyutu)

 
 

 

 

ALLAH,

"SELAM YURDU"NA ÇAĞIRIR...

(Sonsuz gelecek yurduna-Bedensel sınırlamalar ötesindeki, hakikatinize bahşedilmiş kuvvelerle yaşam boyutuna) çağırır (ve dilediğini sırat-ı müstakime hidâyet eder.)

(Kuluna inzâl ettiği)

 "SÜNNETULLAH BİLGİSİ"(“Kitap”) İLE 

 şiddetli bir sıkıntıya karşı UYARIR

VE İMAN EDENLERİ MÜJDELER

 

 

“RAHİYM RAB"DEN "SELÂM" SÖZÜ ULAŞIR

 • Selâm isminin mânâsı açığa çıkar

 • “Selâm” ismi özelliği, Rableri olan Esmâ hakikatlerinden açığa çıkan yolla yaşanır

 • "Selâmün kavlen min Rabbin Rahıym"-Yâsiyn/58

 • O süreçte hiçbir nefse en ufak bir şey zulmedilmez... Yaptıklarınızdan başkası ile cezalandırılmazsınız (yaptıklarınızın sonuçlarını yaşarsınız)! Gerçek ki o süreçte, cennet ehli cennet nimetleriyle meşgul ve bunun keyfini çıkarmaktadırlar. Onlar ve eşleri gölgeler içinde tahtlar üzerinde yaslanmışlardır. Onlar için orada meyveler vardır... Onlar için keyif alacakları şeyler vardır.(Yâsiyn/54-57)

 • İman edip imanın gereğini uygulayanlar ise, Rableri olan Esmâ bileşiminin elvermesi sonucu (Bi-izni Rabbihim), içinde sonsuza dek yaşamak üzere, altlarından nehirler akan cennetlere dâhil edilmişlerdir... Onların orada birbirlerine hitabı "Selâm"dır.(İbrahiym/23)

 

“SECDE”DEN KALKILIP, OTURULUR…

 VE SESLENİŞ YÜKSELİR

 • "Et tahıyyatu lillah, ves salâvatu vet tayyibat!.."

 

CEVAP İSE RABBİNDENDİR,

ÖZÜNDEKİ HAKİKATİ MUHAMMEDÎ"YE HİTABEN

 • "Es selâmu aleyke ya eyyühen nebiyyü, ve rahmetullahi, ve berekatuh!.

 • SELÂM, DALGA DALGA YAYILIR, BÜTÜN SÂLİHLERE...{“Özündeki Hakikati Muhammedî”den “kulluk” görevini yerine getirmekte olan tüm “sâlih”lere... “Benliğinden kurtulmak suretiyle tüm SALÂHA ermişlere”...

 • İMAN EDENLERİN BİRBİRLERİNE YÖNELİŞLERİ->"Selâm"dır (Selâm ismi mânâsı sürekli açığa çıksın bizde)...

 • İman edenler, “Selâm” ismi özelliğini Rableri olan Esmâ hakikatlerinden açığa çıkan yolla yaşarlar...

 • "Rahman'ın kulları"nda kendi hakikatlerinden açığa çıkan kuvveleri konuşur.

 • SELÂM VERMEK{Selâm isminin mânâsının kişide açığa çıkmasını temenni etmek-Özündeki hakikati idrak edip, o hakikatle tahakkuk edebilmesini temenni etmek}

 

"SELÂMU ALEYKÜM!"

(Selâm ismiyle işaret edilen kuvvesi sizde açığa çıksın)

 • NAMAZDAN ÇIKMAK(Tekrar insanların arasına dönmek)

 • SELÂM, üzerimize ve “kulluk” ifa etmekte olanların içindeki tüm “sâlih”leredir!

 KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
 

 

SALÂT(Namaz)

 

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg