KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

TEKBİR

"ALLAHÛ EKBER"

 • Ekberiyet Sırrı

 • Varlığı, ancak ilimle fark edilen; ama detayına ulaşılması muhal –olanaksız– olan "nokta" ötesi realite!

 
 • EKBERİYET SIRRI

 • TEKBİR GETİRMEK("O" öylesine sınırsız, sonsuz ilim ve güç kuvvet sahibidir ki, "O"nun dışında bir varlık yoktur")

 • "ALLAHÛ EKBER”! {Allâh Ekber'dir; gayrı bir varlık tarafından algılanıp değerlendirilemez ve herhangi bir değerlendirme sıfat-zuhur ile de sınırlanıp kayıtlanamaz büyüklük sahibidir!.-"Zâtı" itibarıyla "benzeri" olmayan; Esmâ'sının işaret ettiği özellikleriyle yarattıklarıyla kayıtlanmaktan ve sınırlanmaktan berî olan, "Ekber"dir!Basiretler O’na ulaşamaz…Görme-değerlendirme organları(Ebsar) "O"nu idrâk edemez... O, ebsarı idrâk eder (değerlendirir)! }

 • NAMAZA DURURKEN TEKBİR GETİRMEK("Allah ile aramdaki tüm perdeleri kaldırdım arkama attım")

 • "EKBER" OLAN->"SUBHAN"{Tüm seyir ve dillendirilenlerin  yalnızca "nokta"mızla ilgili olduğu; Allah’ın yalnızca “Ekber” olduğu gerçeği-Esmâ'yı beşerî değer yargılarıyla sınırlayanların; El Esmâ ve El Hüsnâ'nın ne olduğunu fark edemeyenlerin ve "Ekberiyet"iyle Allah'ı bilmeyenlerin vasıflamalarından münezzeh olan-Semâlar ve arzda ne varsa hepsi de Kendisine ait olan ve her şeyin (kanitun) hükmünü yerine getirici olduğu “O”!-Varlıkta gayrından ve varlıkla kayıtlanmaktan münezzeh olan-Her şeyin melekûtu (Esmâ kuvveleri) elinde olan-Yersiz ve anlamsız bir şey yaratmaktan münezzeh, her an yeni bir şey yaratma hâlinde olan-Her an yeni bir şey yaratıp bunlarla da asla kayıtlanmayan ve sınırlanmayan}

 • “EKBER” İSMİNİN İŞARETİ OLAN ANLAM->Varlığı, ancak ilimle fark edilen; ama detayına ulaşılması muhal –olanaksız– olan "nokta" ötesi realite!

 • "Ekber"iyet nûrlarının kişiye açılmaya başlaması{Kişinin "Kahhâr"iyet gerçeği ile yüzleştirilmesi-"Ahadiyet" sıfatının bilinçte açığa çıkışı-"Huşû"nun kaynağı(Bu mertebenin zâhiri (dışa dönük yönü) "Mardiye" bilinci; bâtını (içe dönük yönü-hissedişi) ise "Sâfiye" hâlidir, yaşantısı "Âmâ"iyettir!)}

 • "Ekber"iyet sırrının kişide açılımının sonucu(Daimî haşyet!)

 

“EKBERİYET”İN FARK EDİLMESİ ÇAĞI

(YENİ ÇAĞ)

 • İnsanların, hayallerinde yaratılmış "tanrı kavramının" boş bir zan olduğunun kavranılması...

 • Tanrıbilimci (ilâhiyatçı) ve din adamlarının halkı şartlandırdığı şekilde, yukarıda, gökte, yanına gidilecek ya da belirli zamanlarda huzuruna çıkılacak bir tanrının var olmayışının fark edilme çağı

 • Yalnızca, "EKBER" olan ve "ALLÂH" adıyla işaret edilenin söz konusu olduğu gerçeğinin fark edilme çağı

 • "EKBER"iyetin ne olduğunun fark edilmesi çağı

 • Kur’ân bilgisinin bilimle deşifre edileceği çağ

“BESMELE"Lİ YILLAR

 • “Bismillahir Rahmânir Rahîm”in 19 harfinin yıllarının yaşanacak olması, kelimelerin ve harflerin anlamınca...

 
 • YENİ ÇAĞIN ŞİFRELERİNİ VEREN->"KURAN" isimli, insanlık durdukça geçerli, muhteşem bilgi kaynağı

 

 KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
 

 

SALÂT(Namaz)

 

 
   

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org