KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

 

“ALLAH İSMİ” ZİKRİ

("Bİ-ZİKRİLLAH")

 • Tüm mertebeleri kapsayan zikir

 • Hakikatinizi HATIRLATMA çağrısı

 • Hakikatindekini anma, yaşama

 • "Allâh" ismiyle işaret edilen "dûnunda" olan herhangi bir isimle işaret edilene "Allâh" yanı sıra varlık  vermemek

 • Oluşumdaki "El Esmâ" özellikleriyle yansıttığı anlamlarla, kendisinin, asla ve kesinlikle kayıtlanmaması, sınırlanmaması; açığa çıkardıklarının, hiçbir zaman hiçbir şekilde "ZÂTINI" tanımlayamayacağı gerçeği

 • Allah’ın "âlemlerden Ganî" ve de "benzeri hiçbir şey olamayacağı" gerçeği

 • Cum'a salâtının imamı olan Rasûlullah'ın hutbesi

 • Cuma Salâtı

 • Yapılmadığında büyük gazaba dûçar olunan zikir

 • Fenâ

 • Vahdet

 
 • İKÂME OLUNAN NAMAZIN SONUCU->"Mi'râc"{Kişinin "Kâ’bı kavseyn" veya "ev ednâ" makamında, "Allâh"ı müşahede etmesi-Kendi varsayım benliğinin, hiç varsayılmamışçasına ortadan kalkıp, "BÂKİ ALLÂH"tır hükmünce bütün Esmâ ve sıfatlarıyla BÂKİ olması hâli}

 • ZİKİR{"İnsan"a hakikatini "HATIRLATMAK-İnsana hakikatini hatırlatıcı" olarak bildirilen Kur'ân-ı Kerîm-> Tümüyle "Ulûhiyet"i anlatan "El Esmâ ül Hüsnâ"nın açılımı}

 • ALLAH'I ÇOK ZİKRETMEK(Hatırlamak)

 • Allah'ı çok zikredin (HATIRLAYIN) ki kurtuluşa eresiniz!(Cumu'a /10)

 • SECDE MAHALLİNDE "ALLAH ZİKRİ"{Esmâ âlemi indînde kişinin yokluğunu yaşaması olan mahallerde (“Ben yokum sadece Allah var” demek…)}

 • ALLAH'IN KENDİ İSMİNİN HATIRLANMASINA(Zikredilmesine) İZİN VERDİĞİ EVLER

 • (O Nur = hakikat ilmi) Allah'ın, yükseltilmesine ve içlerinde (şuurda) kendi isminin (işaret ettiğinin) zikredilmesine (hatırlanıp müşahedesine, Esmâ'sının elvermesiyle) izin verdiği evlerdedir (beyin-bilinç)!(Nûr/36)

 • KELİME-İ TEVHİD("Lâ İlâhe illallah"-Tanrı ve Tanrılık kavramı yoktur; sadece Allah vardır... )

 

ZİKİR(2)

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

SALÂT(Namaz)

 

 
   

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg