.

 

 

kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

KURÂN’DAKİ “NİKÂH” KAVRAMINI

TOPLUMSAL ÖRFÜN NİKÂH KAVRAMLARIYLA KARIŞTIRMAYIN!

Şu hususa DIKKAT!.

Kur’ân’da, “Kitabın bir kısmını okumanın yetersiz olduğu”na işaret eden uyarılar vardır...

Eğer kitabın tamamını okuyamazsanız, konu hakkında yanlış kanaatlere varırsınız!.

Sistem ise tümüyle bir kitaptır!.

“OKU” mak da, sistemin tümünü okumak demektir...

İçinde yaşadığınız sistemin yalnızca köyünüzden bahseden sayfalarını okursanız; yarın başka toplum içine girdiğinizde "ALLAH"ı inkâr noktasına gelir ve artık hayâlinizde yarattığınız "TANRI"nızla başbaşa kalırsınız...

Sizin köyünüzün kuralları, örf âdetleri kitabın bir paragrafı olduğu gibi, diğer sayfalarda da çok daha başka konular işlenmiştir YAZAN tarafından!.

Sizin köyünüzde İMAM NİKÂHI vardır, diğer köyde Sütçü nikâhı!.

Allah Rasûlü’nün nikâhını kim kıymıştı?

“İmam” kime denir; ne anlama gelir; bunu biliyor musunuz?.

Önemli olan İmamın ya da sütçünün nikâh kıyması değildir!. Önemli olan nikâh "kavramı"dır!.

Bu da iki kişinin bir gecelik zevk için değil, uzun süreli birbirinin maddi mânevi sorumluluğunu üstlenmesidir... Bu konuda iki şâhit huzurunda, kişilerin itirafı nikâh akdidir... Kur’ân’daki nikah kavramı budur!. Bunun içinde imama ya da sütçüye ihtiyaç yoktur!.

Kur’ân’da anlatılmak istenenleri çok iyi anlamak gerek...

Yoksa bugünkü taklidî uygulamanın batağında boğulur insan!.

Kur’ân’ın nikâh kavramı ile, toplumsal örfün nikâh kavramlarını birbirine karıştırmamak gerekir...

ara.jpg (366 bytes)

İSLÂM DİNİ’NDE

YÜZÜK TAKMAK DİYE BİR ÂDET YOKTUR!

Bugün bir çok müslüman aileler, erkekler ve kadınlar, bilmeyerek veya bilerek, kanuni hiç bir mecburiyeti olmadığı halde, sırf etrafa uymak gayesiyle, nişan yüzüğü, yahut da nikâh halkası adı altında bir altın yüzük takmaktadırlar.

Gene bazı aileler de, Islâm’da altının erkeğe haram olmasını ileri sürerek, bu yüzüğü gümüşten yaptırıp öylece takmaktadırlar.

Halbuki!.

İslâm Dini’nde YÜZÜK TAKMAK diye bir âdet yoktur nikâh bahsinde!. Nikâh yüzüğü takma adedi biz müslümanlara tamamen hıristiyanlardan geçmiştir. Yâni biz müslümanların bugün tatbik edegeldiği bu adet tamamen bir hıristiyan âdetidir.

Hırıstiyanlar, gelin olacak kıza beyaz gelinlik giydirirler ve kiliseye götürürler. Kilisede papaz onların onların nikâhlarının kıyıldığını ilân eder, dua eder ve bundan sonra da, "Daima bir arada yaşamaları" temennisiyle gelinin ve damadın parmağına birer alyans denen nikâh yüzüğünü geçirir!.

İşte kilisede takılan bu nikâh yüzüğü ile kadın ve erkek sözde birbirine tamamen bağlanmış olurlar ve artık bu nikâhları ölene kadar devam eder. Hatırlanacağı üzere onlarda boşanma müessesi yoktur.

Ancak daha evvelce de belirttiğimiz gibi, Efendimiz bizim bugün tamamen uydurduğumuz bu halleri 1400 sene evvel işaret etmiş ve demiştir ki:

-Sizler de, sizden evvelkilerin yapmış olduklarını yapacak, hattâ keler deliğine bile girseler onları takip etmek isteyeceksiniz Sorarlar:

- Kimdir o bizden evvelkiler ya Rasûlullah ?. Hırıstiyanlar ile yahudiler mi?.

Efendimiz Aleyhisselâm cevap buyurur:

- Elbette ya, başka kimler olacak!.

İşte bu hadiste de görüldüğü üzere, biz bugün tamamen hırıstiyan âdetlerini benimsemiş ve erkeğin kadına olan sadâkatini, kadının erkeğe olan bağlılığını bir yuvarlak maden parçasına bağlamışız.

İşte bu sebeple deriz ki, İslâm Dini’nde, nikâhta yüzük takmak diye bir adet yoktur.

Bu bir kilise âdetidir.

Ahmed Hulûsi

yazdir

  Tüm Kavramlar Programı

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org