kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

NİYET

  • İç düşünce...

  • Düşünce ve karar...

  • Gönlün bir işe olan meyli...

  • Kıldan ince usturadan keskin bir köprü...

ALLAH, SÖZLERİNİZE DEĞİL;

NİYETLERİNİZE BAKAR

Söz veya şekil yaratılmışlar arasına mahsus kılınmış tekellüftendir. Yaratılmışlar yaradılışları icâbı söze, şekle, görünüşe değer verirler....

Fakat bil ki, Allah bunlardan münezzehtir!.. O, sizin sözlerinize, hareketlerinize değil, kalbinize, niyetinize bakar.

Sesini yükseltsen de, içinden geçirsen de, Allah indinde birdir:

“SEN SESİNİ YÜKSELTSEN (de farketmez), ÇÜNKÜ O, SIRRI DA, AHFÂYI DA BİLİR.” (20-7)

Artık ona göre tefekkür et.... Ona göre düşün mevcûdâtı...

Kimseyi ne kendinden aşağı gör, ne de kendini başkalarından üstün tut.

Sen de, bir tecellîyi ilâhisin, o da!. O’nda, öyle dilemiş, öyle tecellî etmiş, sende böyle!..

O’na sual sorulmaz ki, niye böyle yaptın, diye.

“O’NA YAPTIKLARININ NEDENİ SORULMAZ.” (21-23)

ara.jpg (366 bytes)

 

TÜM NİYETLERİNİZ

MİKRODALGA BEDENİNİZDE YERİNİ ALIR!

Sizin tüm davranışlarınız, “niyet” dediğiniz iç düşünceleriniz istikametinde beyin tarafından artı ve eksi diye tanımlayabileceğimiz bir biçimde mikrodalga bedeninizde yerini alır.

ara.jpg (366 bytes)

 

KILDAN İNCE USTURADAN KESKİN BİR KÖPRÜDÜR,

NİYET!

NİYET’İN, “SIRF ALLAH İÇİN”  OLMASI ESASTIR

İslâm'da esas, yapılan işin "SIRF Allah için" olmasıdır!.

Kişinin, Allah için bir şey yapması yanı sıra, o şeyi yaparken, etrafındakilerden de maddî ya da mânevî bir şey umması, düşünmesi işte bu gizli şirk diye tanımlanan olguyu meydana getirir.

Öyle ki...

Meselâ, namaz kıldıran kişinin, namaz içinde tekbir alırken, yani "ALLAHÛ EKBER" derken, sırf Allah’ın EKBERİYETİNİ ifade için değil de; sanki arkasındakilere oturuyorum veya kalkıyorum işareti verir gibi, o niyetle, uzatıp-kısa tutarak söylemesi dahi bir gizli şirk hükmü taşır.

Bir kitap yazarken, sırf Allah için, Rasûlullah’a uymak ve ilmi yayın emrine uymak için değil de; para kazanmak, ya da etrafındakilerden övgü almak, kendine bir pâye kazanmak için yazılıyorsa, bu da gizli şirktir.

Kısacası, kıldan ince usturadan keskin bir köprüdür NİYET!

NİYET’in, düşünce ve kararın, karşılık beklemeden kimseden; sırf Allah için o şeyle meşgul olmak olacak. Aksi takdirde, kimden ne umarak yapılırsa yapılsın, o işte gizli şirk kokusu vardır demektir!.

Ahmed Hulûsi

yazdir

Tüm Kavramlar Programı

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücresiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org