.

 

kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

NÜFUZ

(BEYİN GÜCÜ - RUH GÜCÜ - KİŞİSEL GÜÇ)

Bir velinin, çevresindeki belli kişilere yardımcı olmak gayesi ile kendi beyin gücünü kullanmasıdır.

Kişisel güçtür!.

Bütün velilerde ortak olan özellik, “nüfuz”dur. Yani, “kişisel güç”!.

Beyin gücü veya ruh gücü dediğimiz olay!.

Her hangi bir olayı veya her hangi bir meseleyi çözmek için karşısındakine bir şey verebilmek için, kendi “nüfuz”unu kullanır.  Yani, bu demektir ki, kendi beyin gücünü kullanarak, karşısındakinin beyninde belli bir kapasite açılımı yapar. Yani ona feyiz verir.. Bu kapasite açılımının neticesinde de onda belli bir idrak oluşturur.işte bu olay “nüfuz” kullanmadır...

Ancak ne var ki, o kişinin daha sonra belli çalışmalarla bu beyin kapasitesini takviye etmesi ve artırması şarttır. Yoksa, belli bir süre görev dışındaki olaylar, kişisel nüfuz olayıdır!. Onlar, göreve taalluk etmez!. Yani, bir velinin, çevresindeki belli kişilere yardımcı olmak gayesi ile kendi beyin gücünü kullanmasıdır, “nüfuz” olayı; ki, bunu tekrar belirtiyorum “tasarruf”la hiç bir alakası yoktur!.

ara.jpg (366 bytes)

NÜFUZ, “TASARRUF” DEĞİLDİR!

124.000 veli için de “nüfuz” dediğimiz, “kişisel nüfuz” dediğimiz olay, geçerlidir...

Görevli veliler, genellikle tasarruf sahibidirler ve farkındadırlar yaptıklarının...

Onun dışındakiler, yani görev dışındaki olaylar, kişisel nüfuz olayıdır!. Onlar, göreve taalluk etmez!. Yani, bir velinin, çevresindeki belli kişilere yardımcı olmak gayesi ile kendi beyin gücünü kullanmasıdır "nüfuz" olayı ki, bunu tekrar belirtiyorum "tasarruf"la hiç bir alakası yoktur!.

Soru:

-124.000 veli için de geçerli mi bu?

-124.000 veli için de "nüfuz" dediğimiz, "kişisel nüfuz" dediğimiz olay, geçerlidir...

-124.000 veli de tasarruf sahibi olduğunu bilir mi?

-Tasarruf sahibi değil!. Nüfuz sahibi!. Karıştırmayın!.

Tasarruf, sadece görevli velilere has bir olaydır...

Ahmed Hulûsi

yazdir

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

 

www.allahvesistemi.org