KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

   
     
 

 

"NUR"

 • İman nuru

 • Birimin Rabbinden kendisinde açığa çıkan

 • İlim

 • Gerçeği farketme-kavrama gücü

 • Kişiyi evrensel sistemi tanıma noktasına ulaştıran ilim

 • İnsanı Allah’a erdiren şey-Işık ile sembolize edilen ilim

 • İnsanı cehalet veya duygusallık karanlığından aydınlığa erdiren ilim

 • Ölümötesi yaşam bedeninin enerjisi

 • "RUH" dediğimiz "Halogramik dalga bedenin" enerjisi

 • İbadet denilen beyin çalışmaları sonucu elde edilen enerji

 • Âlemlere dönük ilmi idrâk, değerlendirme ve zâhire çıkarma hâli...

 

 
 • ALLAH NURU-> İLMULLAH (Allah İlmi)

 • Her şeyin aslı Nur'dur(Her şey ilimden ibarettir “İlmullah”ta!)

 • "EN NUR"{Her şeyin hakikati olan İlim! Her şeyin aslı- İnsanın idrâk gücünü-kapasitesini artıran bir isim(Esmâ)}

 • HAYAT, “İLİM”LE(“Nur” ile) VARDIR

 • HAK DİN (Mutlak sistem ve Sünnetullah bilgisi)

 • ALLAH, "HAK DİN"İ BÜTÜN DİN ANLAYIŞLARINA ÜSTÜN KILDI

 • O ki, bütün din anlayışlarına üstün kılmak için Rasûlünü Hak-hakikat olarak ve Hak Din (mutlak sistem ve Sünnetullah bilgisi) ile irsâl etti! Velev ki şirk koşanlar hoşlanmasa!(Saff/9)

 • İlim sahipleri Hayy'dır; diridir! İlmi olmayan ise, yaşayan ölüdür.

 • "NURLARIN NURU"{Arşın altındaki(sırf mânânın çokluğa dönüştüğü mertebedeki) ilk varlık-"Ruh" adlı Melek-Akl-ı Evvel-Hakikat-i Muhammediye-Kozmik Bilinç-Nefsi Küll}

 • NUR BOYUT(IŞIK HIZI BOYUTU)->{Kuantsal enerjiye çok yakın plandaki bir boyut-Enerjinin bir üst boyutu-Işık hızı boyutu-Cennet boyutu-“Düşünce boyutu”}

 • "NUR"UN KAYNAĞI(Menbağı)->{Acz duygusu-Kişiyi yokluğa ve gerçek varlığa götüren acz-Kişinin Tek mutlak NUR'a kavuşmasına vesile olan-mutlak kudreti araştırmaya ve tanımaya sevkeden arayış}

 • İLİM NURU->AYDINLIK(Gerçeği fark etme(kavrama) gücü-Ölümötesi yaşam bedeninin enerjisi)

 • KARANLIK(Cehâlet ve duygusallık)

 • İLİM NURU İLE AYDINLIĞA ERMEK

 • Nur, beyin çalışmaları ile elde edilir.

 • Gerçeği fark etme(kavrama) gücü, kişiyi “Evrensel Sistem”i tanıma noktasına ulaştırır.

 • İnsanlar, cehâlet ve duygusallık karanlığından, “İlim Nuru” ile aydınlığa ererler.

 • “MÜMİN”İN NURU

 • Müminin nuru, müslümanın nurundan güçlüdür.

 • NUR EKSİKLİĞİNİN SONUÇLARI{Şâyet bu çalışmaları ihmal ederseniz, "nur"unuz, yani ölümötesi yaşam bedeninizin enerjisi yetersiz kalır. Bunun neticesinde de hiç hoşlanmayacağınız, size azâb verecek şartlar içinde hapis kalırsınız.}

 • "ALLAH NURU"NU AĞZIYLA SÖNDÜRMEK İSTEMEK{"Allah İlmi"ni boş lâfla söndürmek istemek}

 • “ALLAH NURU”NU AĞIZLARIYLA SÖNDÜRMEK İSTEYENLER{Hakikat bilgisini inkâr edenler-İslâm'a davet olunduğu hâlde, Allah'a iftira eden (gayrının varlığını kabul eden)-Zâlim}

 
 

 

SALÂT(Namaz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org