KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

"OKU"MA VE YAZMA

 • Rahman'ın "İnsan"a "Beyân"ı öğretmesi
 • Bilmediklerinin Tâlimi…
 • Hatırlatma
 • Hakikatlerindeki özellikleri hatırlatma
 • Hakikatinden şuuruna yansıtma
 • Hakk`ın, kişinin özünden gelen meleki yoldan zuhuru; yani, tenezzülüyle varlıkta tasarrufu
 • "İsimler"in tümünün "Allah İsimleri"nin mazharı olarak sende açığa çıkışı(Tâlimi)
 • Meleklerin tenezzülü
 • El Esmâ ül Hüsnâ ile işaret edilen tüm özelliklerin sahibinin, Esmâ özelliklerini("Sistem"e ait gerçekleri) insanda açığa çıkarması
 • Ekrem olan Rabbinin "Kalem" ile ("Kozmik Bilinç"-"İlim sıfatının mazharı-"Salt şuur"-İnsan-ı Kâmil-Akıl ile) bildirmesi…
 • "Rabbinin, âyetlerini (âlemlerinde esmânın açığa çıkışını), Bilgi'yi ve açığa çıkış sistemini (Hikmeti) öğretmesi…
 • Allah'ın karanlık içinde yarattıklarına "nur"undan saçması… Ve onların da bu "nur"dan nasiplerini alması…
 • "Ümmül Kitap"ı deşifre edilebilmek…
 • İnsanın, Hakikati olan El Esmâ mertebesindeki BİLGİden şuuruna vahyolunanı deşifre etmesi-kavraması...
 • Allah İlmi"nin "Öz"ünden gelen bir ilimle açığa çıkışı sonucu "Sünnetullah"ı fark etme…
 • Boyutsal planda Kozmik Işınlarla("Kalem" ile) madde planındaki "genetik yazgı"nın (Alın yazısının-Beyin programının) silinmesi-bozulması kâbil olmayan bir yazı ile "Ana Kitap"ta (İlmulllah"ta-Ümmül Kitap"ta-Levhi Mahfuz"da-Sahife-i Vücud"da)yazılması-Mânâ boyutundaki kemâlâtın genetik intikal ile sana ulaşması…
 • Yaratan (seni izhar eden; sen yoksun, O kaim) Rabbinin ismi (hakikatın olan zati kuvveler) ile (B sırrınca) İnzal edendeki murad ile mânâlandırmak... Değerlendirmek, anlamını fark etmek…
 • Bir anki açığa çıkışı, "tek kare resim" olan evren içre evrenlerin 3D algılanması…
 • "Öz" noktasında Allah'ın halk ettiği(Allah'ın varlığıyla kaim ve daim olan) "Kalem"in(Rabbinin İsmiyle işaret edilen mânâların) olmuş ve ebeden olacakları, her şeyi yazması…
 • Kozmik ışınlarla beynin programlanması suretiyle şuurun("İnsan şuuru"nun) oluşması…
 • Beynin, içsel veya dışsal kendine ulaşanları sentezi
 • Kur'ân'ı her eline alışta, ilk defa açıyormuşçasına içine girip, defalarca okumuş bile olsan, hiç bir şey bilmiyormuşçasına orada yazılı olanı okuyup ne dediğini, neye işaret ettiğini anlamaya çalışmak…
 • O cümlelerde, sûrelerde, âyetlerde işaret edilen mânâları kavramak, hissetmek ve gerektiği şekilde yaşamak…
 • Baktığın yazılı metini deşifre etmek, çözmek, kavramak...
 • Baktığını görmek; güçlü bir mantık, muhakeme ile ondan yeni anlamlar çıkartmak suretiyle o şeyi değerlendirmek ...
 • İnsanın taklitten, ezber ve şartlanma yollu edindiği bilinçsiz bilgiden arınıp; hakikatini sorgulayıp, elde ettiklerini değerlendirebilmesi…
 • Her bir birimin önceden takdir edilmiş işlere hazırlanması…
 • Kolaylaştırılma…
 • Yaratış nimeti
 • Allah hidâyeti...
 • "LÂTİF" ismi sırrıyla, "hidâyetin" oluşması

 

 

KURÂN "OKU"MAK

 
 • "OKU"MAK->HATIRLATMA-(RAHMET)Esmâ'sının açığa çıkış seyri güzellikleri

 • "B" UYARISI(Vurgusu)->{Kişinin cehennemini veya cennetini yaşaması "elleriyle yaptıklarının (kendilerinden açığa çıkanların) sonucu"dur; yani; kendindeki "Esmâ" mânâlarının açığa çıkmasıyla oluşmaktadır}

 • Ey iman edenler, "B" harfinin işaret ettiği anlam ile iman edin Allah'a, O'nun Rasûlüne, Rasûlüne inzâl ettiği (El Esmâ mertebesinden bilincine) gibi daha öncekilere de inzâl etmiş olduğu hakikat bilgisine...(Nisâ/36)

 • KUR'ÂN, "B'İSMİ-LLAH-İR RAHMAN-İR RAHİYM "(Besmele) İLE BAŞLAR(İlk âyet (Sûre)->“ALLAH” kelimesinin yalnızca bir isim olduğu vurgulanır)

 • HER SÛRENİN BAŞINDA “B” UYARISI YAPILIR...

 • İnsanlardan bir kısmı "B" işareti kapsamınca (hakikatlerinin Allah Esmâ'sı olduğu inancıyla) Allah'a ve âhiret süreçlerine (sonsuzluk içinde, kendilerinden açığa çıkanın sonuçlarını yaşayarak yer alacaklarına) iman ettiklerini söylerler; ne var ki imanları gerçekte bu kapsamda değildir!(Bakara/8)

 • İmam, cemaat adına besmele çekemez...(Kişinin “Besmele”yi bizzat yaşaması zorunludur urûç yapabilmek için!.)

     
 

 

SALÂT(Namaz)

 

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org