KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

   

 

"ÖLÜM"

 • Zâtî Tecelli

 • Rahmet

 • "Allah zikri"nin("Bîzikrillah") hatırlanışı

 • Vaadolunan

 • Yaklaşan

 • Bilinen süreç

 • Yaşam muhasebesinin ortaya serildiği süreç

 • Hükmedilmiş vakit

 • Yakîn türlerinden biri...

 • Boyut değiştirme

 • Dönüştürme

 • Madde âleminden maddeötesi âleme geçiş

 • Bilincin bir holografik boyuttan diğerine geçişi

 • Birimsel Kıyâmet

 • Uyanış

 • Dönüşüm

 • Her yaşam sonunda kişiye gelen Fetih!

 • Kişinin kıyametinin kopup, perdesinin kalkarak kendi hakikatini müşahede etmesi ve daha sonra da bunu hayatında ne kadar değerlendirebildiğinin sonuçlarını yaşamaya başlaması…

 • Sâdıkların tasdiklerinin (hakikati şüphesiz ve tereddütsüz) sonucunun yaşandığı gün...

 • Beyin durması

 • Bilinc-ruh bütünlüğünün, beden-beyin ilişkisinin kesilmesi

 • Kontrolündeki yapıyı kuıllanamaz hâle gelmek

 • Mevt

 
 

 

 
 • ÖLÜM(Dönüştürme) OLAYININ AŞAMALARI{1-Ölümün tadılması, 2-Ölüm akabindeki diriliş(Bâ's-Bedenötesi ölümsüz yaşam)}

 

1-ÖLÜMÜN TADILMASI

 
 • ÖLÜMÜN TADILMA SÜRECİ->{Kişinin kıyâmetinin kopması(Birimsel kıyâmet)-“Ölüm” denen beden ve bilinçlerin dönüştürülmesi”}

 • Madde beden ötesi ruh bedeninin yani, halogramik mikrodalga bedeninin oluşturulması dahi hep meleki güçlerledir!

 • AZRAİL {"EL MÜMİT" isminden oluşan melek-“El Mümit” isminin mânâsı ağırlıklı olarak mevcut olan bir bileşim kuvveden fiile çıktığı zaman, ”nur” diye bahsedilen enerji boyutunda oluşturulan birim-(Melek)-“Ölüm” denen dönüştürme” olayını oluşturan melek-Vehimler üzerinde tasarrufu olan melek}

 • Görevi{Ölümü tattıran(dönüştürme olayını başlatan-o birimin mevcut yapısıyla alakasını kesen kuvve(Melek)}

 • ÖLÜM KORKUSU(Hakikatin açığa çıkmasıyla benliklerinin yok olması düşüncesi) 

 • Kişi ölünce kıyâmeti kopar!

 • Ölüm korkusuyla yurtlarını terk eden binlerce kişiyi görmedin mi? (Bakara/243)

 • Her kişi, ölümü tattığı anda âdeta şok yaşar.

 • Kişi, ilk anda öldüğünü fark etmez.

 • "EL FETH"(Mutlak feth-ölümün tadılarak hakikatin apaçık algılanması)

 • ÖLÜMÜ TADAN->Bilinçtir!

 • Her bilinç, ölümü tadacaktır!

 • Senden önce hiçbir beşere sonsuz yaşam oluşturmadık! Sen öleceksin de, onlar ebedî midir?(Enbiyâ/34)

 • Bilinç, ölümle kesintiye uğramaz.

 • ÖLÜM ÖNCESİNDEKİ İYİLEŞME

 • BİLİNÇ BULANIKLIĞI-ÖLÜM SARHOŞLUĞU

 • BENLİK BİLİNCİNİN("Semâ"nın) PARÇALANMASI{ (Ölüm esnasında) semâ (benlik bilinci) parçalanarak yanık yağ rengi alıp, gül misali (hakikat müşahede edildiğinde)!-Rahman/37}

 • KEŞFİ ŞAK(kişinin geçtiği boyutun gerçekleriyle yüzyüze gelmesidir)

 • Her insan, öldüğünde "Hakikat"i görür!

 • Dünyada yaşarken Fâtiha'nın ona getirisi neyse onunla mühürlenmiştir.

 • ÖLÜMLE BİRLİKTE DUYULAN PİŞMANLIK

 • Nihayet onlardan birine ölüm geldiğinde dedi ki: "Rabbim beni (dünya yaşamına) geri döndür." "Tâ ki (önemsemeyip) uygulamadığım şeylerde (iman üzere yaşamda, kuvveden fiile çıkarmadıklarımda) sonsuz geleceğime yararlı çalışmalar yapayım!"... Hayır (geri dönüş asla mümkün değil)! Öyle bir şey söyler ki geçerliliği yoktur (sistemde yeri yoktur)! (Mu’minun/99-100)

 

2-ÖLÜM AKABİNDEKİ DİRİLİŞ-

Mutlaka gerçekleşecek olan “B’S”

 
 
 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

 

 

1-ÖLÜM HÜKMÜ(Ölümün takdir edilmesi)

2-VEFAT

3-KURÂN'IN VERDİĞİ BÜYÜK HABER

5-ÖLÜMÜN TADILMASI

4-KABİR VE KÂBİR ÂLEMİ

5-ÖLÜM AKABİNDEKİ DİRİLİŞ

1-KIYAMET("HACC-I EKBER")

2-BERZAH ÂLEMİ

3-ALLAH ESMÂSI”NIN KUVVELERİ

4-"BERZAH ÂLEMİ”NİN FETHİ

5-ÖLMEDEN EVVEL ÖLMEK

6-HAYAT

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org