ORUÇ

 

·       Sağlığı yerinde olan her müslümana (“İslam”ı farketmiş, idrâk etmiş, kabul etmiş her kişiye) zorunlu olan ibadet

·       Aç’ın halinden anlamak

·       Mideyi dinlendirme

·       Nefsi terbiye(Bedeni isteklerimize hâkim olmasını öğrenmek)

·       İman edenlerin sayılı Günlerde korunması için hükmolunan ibadet

·     Sıyam

·     Bedenselliği en alt sınıra indirip hakikatini yaşamak

·      İman ettiğinin hakikatini yaşamak

·      Susmak

·    “Samediyyet” sıfatının açığa çıkışı

·      Allâh'ın ekberiyetini hissetme ve bunu değerlendirme…

·      "Kalb"( "şuur"un), beş duyu, şartlanmalar ve bunlara dayalı olarak vehmin kendisine var kabûl ettirdiği varlıklardan bilincini arıtması, bu tür kabullerden kesilmesi…

·     Beşerî değerlendirmelerden-Mahlûku görmekten imsak

·     “Fâili hakiki Allah’tır. Allah dilediğini yapandır. Yaptığından sual olmaz!” müşahedesi...

·     Varlıkta mutlak tasarruf sahibi olan Hak’kı farketmek ve kavramak suretiyle; “Allah” dışında bir varlık, “Allah”ın tasarrufu dışında tasarruf görmekten “imsak”

 

 • ORUCUN HİKMETLERİ

 • a-Bedensel yanı

 • b-Düşünsel yanı(Allah için oruç tutmak)

 • ZÂHİRİ VE BÂTINÎ YÖNÜ

 • 1-Zâhiri itibariyle oruç

 • BEDENİN ORUCU{Avamın orucu-Nefsi terbiye(Bedeni isteklerimize hâkim olmasını öğrenmek)-Aç’ın halinden anlamak-Mideyi dinlendirme}

 • 2-Bâtını ve Hakikati itibariyle oruç

 • “KALB”İN(“Şuur”un-“Ruh”un) ORUCU(“Havas”ın orucu-Ceberût âlemini yaşayanının orucu-Ebrâr denilen ve Havâs durumunda olan Allah’a ermeyi dileyen, nefsi mülhime, nefsi mutmaine durumunda olanların orucu-"Kalb"( "şuur"un), beş duyu, şartlanmalar ve bunlara dayalı olarak vehmin kendisine var kabûl ettirdiği varlıklardan bilincini arıtması, bu tür kabullerden kesilmesi-Varlıkta mutlak tasarruf sahibi olan Hak’kı farketmek ve kavramak suretiyle; “Allah” dışında bir varlık, “Allah”ın tasarrufu dışında tasarruf görmekten “imsak”-Tutanın, içinde kaybolduğu; Varlıkta Bakî olan Allâh’ın kaldığı oruç)

 • “Kalb”in(“Şuur”un-“Ruh”un) orucunu bozan hâl ve kazası(Mevcûdâtta müstakil varlıkların varolduğunu düşünmek-Esmâdan bir isimle kayıtlı durumda kendini hissedip, o ismin mânâsının seyrinde mukayyed olmak…)

 • DAİMİ ORUC{Has-ül Havas”ın orucu-Evliyaullahın gecesiyle gündüzüyle tuttuğu  oruc-“Samediyyet” sıfatının açığa çıkışı-Beşerî değerlendirmelerden “oruc”-Mahlûku görmeden “oruc”}

 • SAHUR VE İFTAR VAKTİ

 • İMSAK

 • ORUCU HER BOYUTUYLA YAŞAMAK(Sıyam-bedenselliği en alt sınıra indirip hakikatini yaşamak)

 • Dünyaya karşı oruçlu olmak
 • RAHMAN İÇİN ORUÇ ADAMAK(Susma orucu)

 • Allah ve Rasûle isyan konusunda fısıldaşanların kendilerinden açığa çıkanları Allah kayda almış; onlar ise unutmuşlardır!( Anlamaz mısın Allâh, semalarda ne var ve arzda ne varsa bilir!)

 • Oruç kimler için zorunlu?

 • Orucu yaşayan erkekler ve orucu yaşayan kadınlar

 • Sizden kim “Ramazan”a(Kurân’ın inzâl olduğu aya) ererse orucu her boyutuyla yaşasın…

 • “Hac” ibadetinde oruç

 • Kefâret orucu

 

Word olarak yükle

Kurân-ı Kerim Çözümü

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org