KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

“RAHMANİYET”

 

·         Rahmaniyet Mertebesi

·         Sıfat Mertebesi(Yüce Zât’ın "Yok"luktan vücuda getiren, izhar eden sıfatları –Çokluğu, kesreti, birimleri meydana getiren isimler ve vasıfların, soyut özelliklerin olduğu Sıfat mertebesi)

·         Zati sıfatlar

·         Zâti vasıfları ortaya çıkartan boyutsal kavram

·         Allah’a ait esmâların üretimi yapıldıktan sonra bu isimlerin topluca bulunduğu ve sâdır olduğu boyut

·         İlâhi esmâ’nın hazinesi

·         “İlmi ilâhi’deki ilâhi esmânın toplu halde bulunduğu mertebe

·         Zât’ın tüm vasıflarıyla kendini bilişi

·         Vâhid’in, zâtî sıfatları yollu kendini seyri

·         Vâhidiyetin zâhiri

 

 • “Vahidiyet”in Zâhiri

 • İlâhi Esmâ’nın hazinesi

 • RAHMANİYET ÖZELLİĞİNİN YANSIMASI

 • RAHMÂNİ VASIFLAR(Esmâ'ül Hüsnâ)

 • Rahmaniyet vasıflarının hükmü altında olan esmâ âleminin mazharı->Kâinat(Arş)!

 • İnsanın Zâti sıfatları(Rahmaniyet)

 • "İnsan’ın ilmî sûreti”, Rahmaniyet özelliği yansıması üzere meydana getirildi.

 • İnsanın Rahmâniyet itibariyle kendini tanıması

 • Bilinç, Mardiye’de  Rahmâniyet yönünden kendini tanır-idrâk eder.

 • Beşerin, Rahmaniyet mertebesi üzerinden "Oku"ması mümkün değildir! ("Beşer"in buna kapasitesi yetmez!.)

 • "RAHMANİYET"İN HATIRLATILMASI

Word olarak yükle

 

RAHMÂN SÛRESİ - KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

 

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

 

www.allahvesistemi.org