KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

RUH-U ’ZAM

  ·      Ana Ruh

  ·      Allah’ın ilk tecellisi

  ·      “Esmâ mertebesi”nin ilk tecellisi olan “RUH” adlı melek

  ·      “Hû”nun “Bir AN”daki yaratışı

  ·      Rabbin zuhur hükmü

  ·      Rasûllüğün Hakikati

  ·      "Sistem"in  ana ruhu

  ·      “Sistem”deki "Halifetullah"

  ·      Tüm varlığın Özü, aslı, hakikatı olan boyut

  ·      Mevcud olan bütün ruhların kendinden meydana geldiği Ruh

  ·      “Mânâ”(Esmâ terkibi)

  ·      Varlığın özündeki kudret-ilim boyutu

  ·      Galaktik bilinçleri Kendi varlığından meydana getirmekte olan…

  ·      İnsanların tümünde şuur boyutunda açığa çıkan TEK'il Esmâ hakikati

  ·      Rasûlullah’ın Hakikati-aslı-orijini

  ·      Nurların Nuru

  ·      Cennet ehlinin “Gökte ayın ondördü gibi”(!) göreceği “Rabbi”

  ·      “İnsan”ın ayna olduğu yapı

  ·      “İlmî Seyr” neticesinde meydana gelen…

  ·      “Nokta”

  ·      Hakikat-ı Muhammedi

  ·      “Akl-ı Evvel”

  ·      “Nurların Nuru”

  ·      Allah`ın "Kudret" sıfatının zuhuru

  ·      "Evrensel şuur"

  ·      Mutlak enerji ve "Şuur"

  ·      Kâinatın Ruhu

  ·      Hayâtiyetin cevheri

  ·      Varlığımızı meydana getiren ana cevher

  ·      Düşündüğünüz düşünemediğiniz her “şey”in orijini

  ·      “Rabbin Hükmü”

  ·      “Mümin”

  ·      “Ferd”

   

"RUHÛLLAH" (Hayat sıfatının zuhuru-Allah isminin işaret ettiği mânâların varlığı)

VARLIĞIN ÖZÜNDEKİ KUDRET VE İLİM BOYUTU

“SİSTEM”İN ANA RUHU

”VÂHİDİYET MERTEBESİNİN İZHAR OLUŞU

"Tenezzelül melâiketi ver ruh"

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

www.allahvesistemi.orgg