.

 

 

kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

RUKÛ

"RÜKÛ"; Ulûhiyet önünde, Rubûbiyet hükümleriyle varolan varlığın sembolizesidir!.

ara.jpg (366 bytes)

 

“RUK۔,

MUHAMMED ÜMMETİNE BİR RAHMETTİR!

Sırası gelmişken bu arada bir de "RÜKÛ"dan sözedelim isterseniz…

Bilindiği üzere daha önceki ümmetlerin namazında "kıyâm" yani ayakta durma ile "secde" vardı… Oysa Muhammed ümmetine ihsân olunan namaz nimetine "RÜKÛ" eklenmişti!

Niçin "rükû"; nedir "rükû"?..

"Rükû" hareketinde bele kadar olan bölüm dik dururken, belden başa kadar olan üst bölüm ise 90 derece eğilerek yere paralel bir hâle gelir.. Bunun anlamı nedir?

"Kıyâm" hâli, kişinin tüm benliğiyle, ben kendi kendime varım; anlamına gelir! Okunan besmele ve Fâtiha ise ayakta duruşun Allah halifeliği dolayısıyla yapılmasının itirafı anlamınadır. Okunmazsa bunlar, o takdirde kişi varlığını Allah`a şirk koşmuş olur!

"Secde" ise ben "yok"tan varolmuş "yok"um, sadece sen varsın; mânâsı taşır.

"Rükû" ise biliyorum ki ben yokum, sen varsın; ama bu bilgi varlığımı ortadan kaldırmaya yetmiyor; sen bundan dolayı beni bağışla; anlamı taşır!

Zîrâ, daha evvelki ümmetlere verilmemiş olan "VAHDET" irfanı ve ilmi Muhammed Ümmetine bahşedilmişti; buna karşın, Ümmetin tamamının secdeyi gerçekleştiremiyeceği de bilinmekteydi. Bu yüzdendir ki, secdeyi başaramayan hiç olmazsa "rükû" yapabilsin, istenildi.. Ve bir rahmet olarak onların namazına "rükû" ilâve edildi. Ki bunun anlamını da yukarıda açıkladık.

ara.jpg (366 bytes)

 

  Hz. Muhammed’den evvelki namazlarda rukû yoktu. Direk ayakta okurlardı ve secdeye giderlerdi. Bizim namazımızda rukû vardır.

RUKÛ, Muhammed ümmetine bir rahmettir! Onlarda kural, ya ayakta okuyacaksın ya secdeye gideceksin… Beceremiyorlardı secdeyi de.. Biz de ya ayakta duracaksın ya secdeye gideceksin ama ayaktayken daha secdeye gitmeden önce bir de ruku aşaması var hiç olmazsa ruku yapanlarda bir şeyler kazanabilir.. Rukûnun bir mânâsı var. Secdenin bir mânâsı var. "İslam'ın Temel Esasları " kitabının namaz bölümünde onları orada yazdık.

Ahmed Hulûsi

yazdir

Word olarak yükle

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org