kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

SABIR

  • Gâfilin kendini koruma mekanizması...

  • Rızası olmayan şeylerin neticesini bekleme...

 

SABREDİLECEK ŞEY, “BEL”DIR!

Sabredilecek şey, BELÂDIR.. Belâ olmadığı zaman zaten sabredilecek bir şey yok demektir...

Gerçekte başa gelen her BELÂ bir nimettir!. Çünki bir arınma vesilesidir...

Onun için İ. H. ERZURUMİ,

"deme niçin şu şöyle bak sonuna; sabreyle"!. demiştir..

Biz genelde, nefsimize hoş gelmeyen şeyleri ŞER olarak görürüz.. Halbuki nefsimize hoş gelmeyen şeye sabredersek, o şer gördüğümüz şey bizim şuur boyutunda kendimizi daha iyi tanımamıza yol açmak için, amiyane tâbirle yontulmamız için başımıza gelmiş bir BELÂ dır!. Biz o andaki şartlarımıza GÖRE o olayı şer olarak bela olarak nitelendirirsek de daha sonraki bir aşamada onun nimet olduğunu farkedebiliriz..

Elinden geliyorsa o belâdan kurtulmanın yollarına başvurursun... Elinden gelmiyorsa oturup sabreder ve bu arada da o belânın gerçekte sende hangi konuda bir arınmaya yolaçacağını araştırırsın...

ara.jpg (366 bytes)

SABIR İSTERSEN,

BELÂYI DÂVET ETMİŞ OLURSUN!

Eğer sen talep etmeden belâ gelmişse başına SABIRLI olmayı tavsiye ediyor Rasùlullah Aleyhisselâm; çünkü bir süre sonra devran dönecek ve sana olarak gelen o olay kendiliğinden geçip gidecektir!. Ama başında bir belâ yoksa, sakın sabır isteme çünkü sabrın sende açığa çıkması için önce belâya ihtiyaç vardır ki, bu yüzden de sen sabır istersen, belayı davet etmiş olursun.

ara.jpg (366 bytes)         

Muaz bin Cebel radıyallâhu anh naklediyor bize bu açıklamaları:

“Rasûlullâh sallallahu aleyhivesellem bir adamın şöyle dua ettiğini işitti:

- Allahım senden SABIR isterim!.

- Sen Allah’tan BEL istedin!. ÂFİYET iste!.

Bu çok önemli bir uyarı… Rasûl aleyhisselâmın bize işaret ettiği gerçek şu: Bir insan Allah’tan SABIR istediği zaman, farkında olmadan demektir ki, “bana belâ ver de sabredeyim”…İşte bunun için sabır istemeyi men ediyor Resûl-i Ekrem ve onun yerine “âfiyet iste” diyor!.

ara.jpg (366 bytes)

 

SABRI TERKETMEYEN…

Sabrı terketmeyen gerçeğe eremez!.

ara.jpg (366 bytes)

Benlikteysen, sabra muhtaçsın!..

ara.jpg (366 bytes)

Yakiyn’e erende sabır ne arar?..

ara.jpg (366 bytes)

 

“SABIR” ESMASI

Sabırla, rızası olmayan şeylerin neticesini bekleme.

ara.jpg (366 bytes)

 

CENNET YAŞAMINDA “SABIR” İSMİ OLMAZ!

 Âdem`in yapısında bu 99 ismin mânâsı da mevcut. Ama, eğer Cennet ile sınırlı kalsa idi yaşamı; Cennet`ten çıkma zorunluluğu O`nun başına gelmeseydi, bu defa Âdem`de meselâ, "Sabır" ismi zâhir olmayacaktı, tecellî etmeyecekti..

Ama, ne zaman ki Âdem, Cennetten çıktı, dünya boyutu yaşamına indirildi; işte o anda öyle bir takım kısıtlamalarla, perdelenmelerle karşı karşıya kaldı ki, bunun neticesinde "Sabır" ismi tecelli etti.

Cennet yaşamında, "Sabır" ismi olmaz!

Çünkü Cennet ehlinin her istediği şey, anında meydana gelir. Dolayısıyla "Sabır" ismine yer yoktur Cennet`te.. Cennet yaşamını yaşayan varlıkta o isme yer kalmaz!

ara.jpg (366 bytes)

 

SİZDE SABREDENİ HATIRDAN ÇIKARTMAYINIZ!

Sabredenlerdenseniz, sizde sabredeni hatırdan çıkartmayınız. Aksi halde   sabrınız,  ‘’şirk’’ olur!.

Ahmed Hulûsi

yazdir

  Tüm Kavramlar Programı

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org