.

 

 

 

“SAİD”

 • Ezelde "Said" olması hükmedilen-tüm yaşamı ona göre programlanan ve o programa göre olan işlerle meşgul olan birim...(Ana rahmindeki 120. günde "said" olması hükmedilen-o kozmik tesirleri alan (Meleğin yazması!)

 • Ana karnında 120.günde iman nuru almış olan(Güneş sisteminin son yıllarda keşfedilen gezegenlerinden Şiron`un yansıttığı etkilerle mânevi istidat ve kâbiliyetle donanan) birim...

 • İmanın açığa çıktığı ve bunun getirmiş olduğu bakış açısıyla yaşayan (kısmetindeki kadarıyla)

 • Ebedi yaşamında son durağı “Cennet” boyutu olan

 • Beyni, yerkürenin manyetik çekim alanına karşı koyacak türden bir antiçekim  dalgası üretip- “Ruh”a yükleyebilen ("RUH"u nura sahip kılınan)kişi...

 • Ebedi yaşamı düşünerek, sayılı saniyelerin gamıyla, zamanını boşa geçirmekten imtina eden...

 • Sevdiğiyle beraber olmak uğruna bedelini ödeyen...

 • Sayılı ve sonluyu, sonsuza değişmeyen...

 • Saadete ermiş

 • Mutlu

"ŞAKİ"

 • İman nuru olmayan

 • Ana karnında 120.günde iman nuru almamış olan

 • Beyni, yerkürenin manyetik çekim alanına karşı koyacak türden bir antiçekim  dalgası üretip- “Ruh”a yükleyemeyen ("RUH"u nura sahip olmayan)kişi...

 • Kendini beden sınırlamasının mutsuzluğu içinde bulan ve bunun sonuçlarını yaşayarak yanan...

 • Sayılı ve sonluyu, sonsuza değişen...

 • Âhirette beraber olmak istediği kişiyle, kafaca dünyada beraber olma imkânı olduğu halde, pahasını ödemekten kaçınarak, bu imkânı tepen...

 •  Bedbaht

 • Mutsuz

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücresiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org