.

 

 

 

 

 

KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

"SAMEDİYET" SIFATI

 
 • El AHAD-üs SAMED" İLMİ{"Hakikati" net ve tek görmek için de basîrete ve ilim gözlüğüne ihtiyaç vardır ki onun iki camından biri "B" harfi ilmi, diğeri "El AHAD-üs SAMED" ilmidir!}

 

"ES SAMED"

(SOM, SALT TEK)

 • Çokluk kavramından münezzeh!

 • Çok özelliğin birleşmesinden oluşmamış!

 • (Ve dahi) Sınır kavramından berî olan TEK'lik sahibi

 • Hiçbir şeye muhtaciyeti söz konusu olmayan TEK'illik.

 • “Hiç boşluğu olmayan, eksiksiz, gediksiz, deliksiz, nüfuz edilemeyen... Bir şey girmez, bir şey çıkmaz!. Som.”

 • Sayısız özellikler(Esma mertebesi) sahibi TEK...

 • Kendisinin varlığından başka bir şey düşünülemeyen...

 • Kendisine bir şeyin girmesi-katılması ve Kendisinden ikinci bir varlığın meydana gelmesi mümkün olmayan Tek...

 • "Ben"siz ve "Sen"siz olan...

 • Hiç bir eksiği, noksanı ve bu yüzden de bir şeye muhtaciyeti düşünülemeyecek olan…

 • Her türlü ihtiyaç kavramından münezzeh olan...

 • Subhan...

 

"Es Samedülleziy la cevfe fiyhi = Samed odur ki, onda boşluk yoktur (SOM, SALT)!"

(Hadis-i Şerif)

     

“Kaldır başını göğe bak...

Sonra bir daha kaldır başını göğe bak...” (Mülk/3-4)

 
 

MUTLAK GERÇEK->ALLAH, "SAMED"DİR!

 
 • "HÛ ALLAHÛ AHAD VE SAMED"(Gerçekte yalnızca O Tek vardır İlmi İlâhide!. İkincisi olmayan tek tecellî…)

 • “H۔->"Ben"siz ve "Sen"siz bir "Samed"....

 • Samed oluşu dolayısıyla, öyle tümel bir varlıktır ki... Ne Kendisine birşeyin girmesi-katılması sözkonusu olabilir... Ne de Kendisinden ikinci bir varlığın meydana gelişi...

 • "Es Samed", "Tek"liğe (“Esmâ mertebesi” dendiğinde, sayısız özellikler sahibi TEK’e) işaret eder.

 • "EL AHAD-ÜS SAMED"

 • Esmâ'ül Hüsnâ"nın işaret ettiği özellikler, "Tek bir Samed Allah"ındır!

 • "El Ahad-üs Samed" olan Allah, "SUBHAN"DIR!

 • “EL AHAD-ÜS SAMED” OLUŞUNU İNKÂRIN SONUCU{O'na, O'nun kullarından bir cüz kılmak-O’nu cüzlerden oluşmuş kabul ederek çocuğu olduğunu ileri sürmek}

 

 

"SAMEDİYET TECELLİSİ"

(Samediyet nurları)

 • "Samediyet sıfatı"nı yaşamak
 • "Samediyet nurları"nı yaşamak
 • "Adn Cennetleri"
 • "Hakkel yâkin" hâlinin zuhuru
 • Has’ül Havasın Orucu
 • Beşerî değerlendirmelerden “oruc”
 • Mahlûku görmeden “oruc”
 
 • "NOKTA"NIN KAYNAĞI-> SAMEDİYET VASFI!

 • Samediyet tecellisi ile Hakkel yakîn hâli zuhur eder!

 • Samediyet sonucu olarak Kendisinin varlığından başka birşey düşünülemez!

 • "Samediyet sıfatı"(Samediyet nurlarının) "ORUÇLU"da açığa çıkar

 • "Allah" İsmiyle işaret edilenin "Samed" oluşuna iman edip gereği olan düzgün çalışmalar yapanların çalışmalarının karşılığı, "Adn Cennetleri"dir!

 • "SAMEDİYET" YOLLU "AHADİYET"E YÖNELİŞ

 

 

İHLÂS SÛRESİ

“B”İSMİLLAHİR RAHMÂNİR RAHİYM

 1-) Kul HUvAllahu Ehad;

De ki: "HÛ Allah EHAD'dır!"

 

2-) Allahus Samed;

"Allah SAMED'dir (Som, çokluk kavramı düşünülemeyen; gayrı kavramından berî);"

 

3-) Lem yelid ve lem yûled;

"Doğurmamış ve doğurulmamıştır;"

 

4-) Ve lem yekün leHU küfüven ehad;

"O'na hiçbir küfuv (denk) olmadı!"

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

 

www.allahvesistemi.org