KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

SEZGİ

· Altıncı, yedinci, sekizinci, ...  duyular...

· Beynin, gelen dalgaları önceden algılaması...

· Varlığın tekilliğini ve dolayısıyla kendi benliğinin var olmayıp o Tek’in varlığıyla kaim ve daim bir varlık olduğunu idrak...

  • Sezgi ve sezgi ötesi

  • Kâinatın tek bir zaman boyutundan ibaret olduğu gerçeği, "İlmi Ledün" ile sezgi yollu algılanıp yaşanır.

  • Sezgisel yolla bilincin derinliklerinden inen "Bilgi"...

  • Sezginin sukût ettiği nokta(Allah'ın Zâtı-Mutlak Gayb)

  • Sezgi yollu varlığın tekilliğini idrâk eden kişi, kendini helâka götüren çok önemli bir tehlike ile yüzyüzedir...

  • Mülhime nefs mertebesinde, sezgi-ilham yollu edinilen bu ilimden geçilmedikçe, “Hakikat”ın müşâhedesi hâsıl olmaz!

  • İnsanlar arası ilişkiler, gerçekte beyinden beyine şeklindedir.

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücresiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org