KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

SİHİR

  ·         Küfretme(Gerçeği örtme)

  ·         “Hakikat”inden perdelenmek

  ·         Şeytanlara (vehim yollu saptırıcılara) tâbi olmak

  ·         Karı-kocayı birbirinden ayıracak şeyler öğrenmek

  ·         Hakikatindekini örterek dış kuvvetlere başvurmak

  ·         Kendilerine faydası olmayıp aksine zarar vereni öğrenmek

  ·         Babil'deki iki meleğe (Melîk'e) inzâl olanı öğrenmek ve öğretmek

   

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

www.allahvesistemi.orgg