..

 

kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

SOYUT VE SOMUT,

İÇİNDE OLDUĞU BOYUTA GÖREDİR!

“Soyut” ve “somut” içinde olduğu boyuta göredir!.

Sizin, beyninizde, farkında olarak algıladıklarınız “somut”tur… Bu “rüya” da olabilir; “hayâl” de!

Burada ölçü, beş duyu ile onu algılamanız değil; beyninizin onu bir şekilde farkedilir hâle sokmasıdır… Yani, önemli olan, o şeyi, sizin, bir yolla farketmenizdir!. İşte bu farkedişle birlikte, o şey, sizin “somut”unuzdur!… İsterse başkaları için o şey, hâl⠓soyut” hükmünde olsun!.

Sizin “soyut”unuz ise, bilincinizde, bir sûrete, bir şekle oturtamadığınız için ne olduğunu tam bir açıklıkla farkedemediğiniz şeydir…

Bilirsiniz, öyle bir şey vardır, hissedersiniz; hatta, sanki o şeye elinizle dokunacak kadar yakınsınızdır; ama gene de, onun adını koyup, ne olduğunu tesbit edemezsiniz!… İşte bu, “soyut”unuzdur!.

Bizim çoğu tâbirlerimiz, isimlendirmelerimiz, pâyelendirmelerimiz, değerlendirmelerimiz, hep GÖREdir ve kafamızdaki eskilere dayanan kendi “somut”umuza işaret aracımızdır!.

ara.jpg (366 bytes)

 

SOYUT VE SOMUT, ALGILAYANA GÖREDİR!

Algılayana GÖRE, soyut ve somutluktan sözedilir!.

Allah İSMİ İLE İŞARET EDİLEN için soyut veya somut gibi kavramlarla sözetmek mümkün değildir!.

Not: Daha geniş açıklama için, “Allah’ın Perdeleri” bölümüne bakınız.

Ahmed Hulûsi

yazdir

 

 

www.allahvesistemi.org