KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 
 

 

ŞÜKÜR

 • Rabbini değerlendirmek

 • İnsanlığını-yeryüzünde {bedende} halifeliğini {'B'illah işareti doğrultusunda Esmâ kuvveleriyle tasarruf gücünü} değerlendirmek...

 • Fıtratını zâyi etmemek-kaybetmemek{Nankörlük etmemek-küfretmemek(Hakikatini örtmemek)}

 • Rıza hâlinin açığa çıkışının adı

 • Nimetin Hakk’a aidiyetinin dile getirilişi...

 • Nimeti veren olarak görmek...

 • Nimeti verene teşekkür....

 • İdrak edilenin fiile dönüştürülmesi

 • Bir insanın eline geçen veya içinde bulunduğu halden mutluluk duyarak bunun büyük bir nimet olduğu düşüncesini taşıması...

 • Başkalarına verilmemiş sayısız nimetin içinde yüzdüğünü fark etmek, bunu kavramak-fark etmek...

 • Kendisinde açığa çıkanın değerlendirilmesinin adı...

 • Kadrini bilmek...

 • Allâh nimetine lâyık şekilde değerlendirmek

 • Kelimeyi tekrar değil; verilmiş olan nimeti değerlendirmek...

 • Değerlendirerek müteşekkir olmak

 
 • "EŞ ŞEKÛR"{Esmâ'ül Hüsna(Allah Esmâsındaki muazzam, muhteşem ve mükemmel özelliklerden) ->Verdiği nimeti çoğaltmak için o nimeti değerlendirten. Birimde verilen nimeti hakkıyla değerlendirerek "daha"sına açılmayı oluşturan. "Keriym" isminin özelliğini tetikler.}

 • ALLAH'IN YARATMIŞ OLDUĞU SİSTEM VE DÜZENİN İŞLEYİŞ MEKANİZMASI

 • ALLAH, (Varlığındaki Esmâ mertebesinden) ŞAKİR'DİR(Yapılanları fazlasıyla değerlendirendir)

 • ALLAH, "ŞEKÛR"DUR!{Allah, şükredenleri cezalandıracaktır(Değerlendirenlere bunun getirisini yaşatacaktır.Şükredenlere (değerlendirenlere) hak ettikleri karşılığı tam verecek ve fazlından da artıracaktır.}

 • Şükredenlerin cezası(Değerlendirenlerin değerlendirmelerinin sonucunun yaşatılması)

 • Şuurun korunmak istemesi sonucu Allâh'ın kurallarına saygı duyup uyanların şükretmeleri için kendilerine boyun eğdirilenler…

 • "Şükrederseniz arttırırım!"

 • "Es Şekûr" İsminin kapalı kalmasının sonucu{Bu ismin özelliğinin kapalı kalması ise, birimi kendisine ulaşana karşı kapanmayı; o nimeti değerlendirmek yerine başka yönlere dönerek o nimetten perdelenmeyi yaşatır. Bu da "nankörlük" yani verileni değerlendirmemek olarak tanımlanır. Verilenin gerisinden mahrum kalma sonucunu doğurur. Nimetin ardı kesilir!}

 • “Aynı ırmakta iki kere yıkanılmaz!”

 • KADER SIRRI{Geçmişimizde düşündüğümüz ya da ortaya koyduğumuz şükür ve nankörlük bâbında her fiil, mutlaka sonucunu yaşatmıştır ve yaşatacaktır! ("Kim zerre kadar hayır yaparsa, sonucuna erişir")

 • ŞÜKÜR-> Karşındakinedir.

 • ŞÜKÜR HÂLİ-> Allah'adır!

 • İnsanlara teşekkür etmek(Mâiyet sırrı- "ihsan edende veren Hakk'tır!")

 • ALLAH'A ŞÜKÜR->Nimeti verene teşekkür!

 • Yalnızca O’na kulluk etmek istiyorsanız(Sizi rızıklandırdıklarından temiz olanlarını yeyin ve) Allah’a şükredin (bunu değerlendirin)

 • Allah değerlendirenleri daha iyi bilen değil midir?

 • Allah nimetlerine şükretmek(Değerlendirmek)

 • “Allah’a kul olma” nimetine şükretmek

 • Şükredenlerden olasınız diye size Sem’ (algılama), Basarlar (görüp değerlendirme) ve Fuadlar (Esmâ mânâ özelliklerini şuura yansıtıcılar-kalp nöronları) verdi.

 • Sayısız nimetin içinde yüzdüğünü FARK ETMEK…

 • Eğer Allâh nimetlerini saymaya kalksanız, onların ne olduğunu bilerek saymayı başaramazsınız! HÛ, Geceyi, gündüzü, Güneş'i (enerji kaynağı olması) ve Ay'ı (çekim gücüyle tüm duyularınızı etkilemesi ile) size hizmet veren kıldı... Sizin için arzda, muhtelif renklerde yarattığı şeyleri de (size hizmet veren kılmıştır). -Denizi, ondan taze et yiyesiniz ve takacağınız süsü çıkarasınız diye hizmetinize verdi...-Sizi sarsmaması için arzda sâbit dağlar (sâbit işlevli organlar); yolunuzu bulup hakikate eresiniz diye nehirler (ilim akıtan zevât) ve (meşrebinize uygun) yollar (anlayışlar) oluşturdu.

 • Nimetin Hakk’a aidiyetinin DİLE GETİRİLİŞİ…

 • Yaşam gıdanızı (hakikatiniz olan) Allâh indînden isteyin... O'na ibadet edin ve O'na şükredin...

 • "Rabbinizin yaşam gıdasından beslenin ve O'na şükredin! Tayyib bir belde ve Ğafûr bir Rab!"(Sebe/15)

 • Subhan'dır; arzın (bedenin) oluşturduklarından, nefslerinden (bilinçlerinden) ve daha bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri (gen sarmallarını) yaratan! (Yâsiyn/33-36)

 • Kadrini bilmek…   Rıza hâlinin açığa çıkışı

 • Şükretmeniz için denizi yara yara giden gemileri görürsün…

 • Eğer  (insanlığınızı-yeryüzünde {bedende} halifeliğinizi {'B'illah işareti doğrultusunda Esmâ kuvveleriyle tasarruf gücünüzü} değerlendirirseniz{Fıtratını zâyi etmez, kaybetmez-nankörlük etmez-küfretmez(Hakikatinizi örtmezseniz)-şükrederseniz}, Allah sizden razı olur.

 • Eğer şükrederseniz ve iman ederseniz Allâh size niye azap etsin!

 • Kendinde açığa çıkanı değerlendirmek…  İdrâk ettiğini fiile dönüştürmek(Yeni idrakları oluşturan ve arttıran hâl)

 • “Şükredin Bana (değerlendirin beni), sakın küfretmeyin!” (Hakikatiniz ve varlığın hakikati olduğumu inkâr etmeyin-Bakara/152)

 • "Kim şükreder ise şüphesiz ki şükrü nefsinedir!"

 • Allah sizi arındırmak ve "HÛ"nun nimetini sizin üzerinizde tamamlamayı diler{Tâ ki şükredesiniz (değerlendiresiniz)}

 • Sizi barındırdı, yardımı ile sizi destekledi ve şükredesiniz (değerlendirerek müteşekkir olasınız) diye sizi temiz nimetlerle rızıklandırdı.

 • Allah’ın size yaşam gıdası olarak verdiklerinden helâl ve temiz şeyleri yiyin ve Allah’ın nimetine şükredin! Rabbinizin yaşam gıdasından beslenin ve (Hakikatiniz olan Allah'a) şükredin!

 • RASÛLLERİN MÛCİZELERLE İRSALİNDE, ÇOK ŞÜKREDEN HERKES İÇİN İŞARETLER

 • Hz.Nuh aleyhisselâm, çok şükreden bir kul idi.

 • Hz.İbrahim aleyhisselâm, Allah'ın nimetlerine şükredendi.

 • Hz İbrahim aleyhisselâmın zürriyetinin şükrü için yaptığı dua

 • Hz.Musa aleyhisselâma şükredenlerden olması için yapılan hitap

 • Hz Davud aleyhisselâma (savaş sıkıntılarınızdan sizi korusun diye) tâlim edilen zırh yapma sanatı için şükrediyor musunuz?

 • Davud nesli, şükredin!

 • Hz Süleyman aleyhisselâmın şükretmeye muvaffak kılınması için yaptığı dua

 • Hz Lukman’a şükretmesi için hikmet (sistemli düşünme aklı) verdik…

 • Rasûlullah aleyhisselâmın şükrü (“Allah Kulu”nun şükür hâli)

 • Muhammed, Rasûlden başka bir şey değildir. Ondan önce de Rasûller gelip geçti. Şimdi o ölse veya öldürülse, siz (inancınızdan-davanızdan) geri mi döneceksiniz?

 • ANNE VE BABAYA ŞÜKRETMEK

 • Çok şükreden herkes için dersler

 • Âdemoğullarının, kendilerine boyum eğdirilen beden(Hakikatinden habersiz bilinç-“En’âm”-Şeytan)  için şükrü...

 • Belki şükrederler(değerlendirirler) diye, İsrailoğullarının affedilmesi...

 • Şükür hâlinde olana hitap

 • Ölüm vakti geldiğinde "Bizi kurtarırsan, elbette şükredenlerden olacağız" diye boyun büküp, derûnunuzdan O'na dua ettiğinizde, kim sizi kurtarır?"

 • Ne az şükrediyorsunuz! {Kullarımdan şükreden (değerlendiren) azdır!"(Sebe/13)}

 • Bir gün “küfür”, diğer gün “şükür” ise değer ifade etmez!

 • Şükür, sahiplik düşüncesi değildir!

 • İnsanların çoğu(Hakikati değerlendirip) şükretmezler...

 Word olarak yükle

     

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg