.

 

 

TAKLİD

 • İnsanlığın katili

 • Aklın ve ilmin olmadığı yer...

 • Sembollere takılıp kalmak,gerçeği araştırmamak...

 • Sembollerden geçip ardındaki gerçekleri anlamaya çalışmamak...

 • Sembollerin işaret ettiği gerçekleri fark etmediği gibi sarılıp, sahip çıkıp; masallamada devam etmek...

 • Bedensel zevk ve çıkarları için yaşamak

 • Herkesi en fazla kendisi gibi bilmek...akıllıyı değerlendirememek...

 • Kısa vadeli düşünüp,  dünya zevkleri veya çıkarları neyi gerektiriyorsa onun için yaşamak...

 • Saygı görüp pohpohlanmak;  cinsellik; ya da para istemek... Herkesi de kendi gibi sanmak...

 • Çevresinde birileri olmadan yaşayamamak...

 • İnsanların parasına, saygısına, ilgisine muhtaç olmak...

 • Vaktini oyun-eğlence ile harcamak...

 • Almak için yaşamak...

 • Sahip olmak istemek...

 • İlimle vaktini değerlendirmeyip, dedikoduyla zamanını harcamak...

 • Dışa dönük olup, insanları eleştirmekten başka bildiği olmamak... 

 • Hoşgörüsüz olma...

 • DünyaNIZda değil, dünyada yaşamak...

 • Söylenmişleri ve “dün”ü tekrar ederek yaşayıp, kendisi “OKU”yamamak...

 • “Kitab”ı “OKU”yamamak, söylenmemişleri dile getirememek; eskiyle avunup;  yeniyi keşfedememek...

 • “Sistem”in açıklanmamış taraflarını açıklaramayıp; dünün mecâzlarıyla ömür tüketmek...

 • Taklitte olduğu halde kendini tahkik ehli zannetmek...

 • Sürekli tefekkürle yaşayamamak...

 • Levvame ve mülhimenin buharlaşan sularında can verme savaşında olmak....

         Tüm Kavramlar Programı

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org