.

 

kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

TEVÂZÛ

Kendine bir varlık mertebe büyüklük veren, kendinde bunları gören kişinin sanki kendinde bunlar yokmuş gibi aşağıdan almasının adıdır, tevazu!.

ara.jpg (366 bytes)

 

OLGUN KİŞİ TEVÂZU SAHİBİ DEĞİLDİR!

Kamil, olgun kişi tevazu sahibi değildir!

Gerçek Kâmil olgun kişi ise Allah indinde yanında HİÇ olduğunun idrâkı içinde HİÇLİĞİNİ yaşar. Onda ne büyüklenme olur, ne tevâzû olur.

İşte bu gerçekleri farkedenler ‘’tasavvuf’’ denen çalışmalarla mecâzi yoldan da olsa varlığın TEKLİĞİ hakikatini idrak etmiş kavramış yaşamış, ‘’varlıkta Hakk’tan başka bir şey yoktur’’ demiş ve her an her yerde Onu görmeye onu müşahede etmeye Onu yaşamaya başlamışlardır.Nitekim buna Kurân’da da şöyle diyor.

‘’Başını ne yana çevirsen Allah’ın vechini görürsün!’’.

Çünkü her zerrede mevcut olan O. Ne çare ki değişik isimlerle anılmış ve o isimler Onun vechinin perdesi olmuş!

Hâl böyle olunca bu irfana erişmiş ârif kişi her an Allah’ı seyreder Ona kulluk eder… Her mertebede her zerrede her kişide her birimde Onu görmesinin sonucu olarak Onu sever.

Ahmed Hulûsi

yazdir

Tüm Kavramlar Programı

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org