KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

 

TEVRAT

 

·         Vahiy

·         Musa'ya gelen vahiyler(Vahyolan bilgi)

·         Varlığın hakikatı bilgisi

·        Allah indinden inzal olan Kurân’ın tasdik ettiği varlığın hakikat bilgisi

 

 
     
  •  İNZALİ

  • Tevrat, İbrahim Aleyhisselâmdan sonra inzal olmuştur.

  • TAHRİF OLMAMIŞ-ORİJİNAL TEVRAT’I (İsrailoğullarına gönderilen Rasûl olan) HZ.İSA ALEYHİSSELÂM DA  TASDİK ETTİ. (Ve saptırılarak haram kılınmış bazılarının, helal olduğunu bildirmek için mucize ile geldi)

  • (İsrailoğullarına hitap) SİZDE OLAN TEVRAT’I TASDİK EDEN –ALLAH İNDİNDEN İNZAL OLAN KURÂN’A İMAN EDİN!

  • İsrailoğulları (dedim)... Size bağışladığım nimeti hatırlayın; ve verdiğiniz sözü yerine getirin, ki ben de size olan (varoluşunuzdaki hilâfet) sözümü yerine getireyim. Yalnız benden çekinin! Ve iman edin sizde olanı (Tevrat'ı) tasdik eden, indîmizden inzâl ettiğimize (Kurân'a). O gerçeği inkâr edenlerin ilki olmayın. Varlığınızdaki (B sırrı kapsamındaki) işaretlerimi (Esmâ'nın açığa çıkış özelliklerini) az bir dünya değerine değişmeyin. Benden korunun! (Bakara/40-41)

Word olarak yükle

 
 
 

SALÂT(Namaz)

 

 

 

 

 

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org