"URÛC"

·        Hakikatindeki Allah'a ermek için yöneliş

·     Bilinçten varlığın hakikatına doğru yapılan düşünsel bir yöneliş, yükseliş

·         Boyutsal aslına dönüş

·         Ruh beden yaşam boyutuna yükseliş

·      Her birimin kendi yapısındaki mertebeler dolayısıyla, kendi özünde oluşacak bir yükseliş veya sıçrama ile Rabb’ine, Melîk’ine ve İlâh’ına ulaşması…

 

 

·   Melekler ve Ruh’un urûcu(Elli bin sene gibi olan bir süreç içinde)

·   “Emr”i, “Semâ”dan “Arz”a tedbir eder… Sonra O’na urûc eder.

·    Velâyet, urûc yolludur.

·  Hû, urûc edeni bilir! {Semâlarda (bilinç mertebeleri) ve arzda (beden) ne varsa Allah'a aittir!}

·    Urûcun başlangıcı ve kemâli

· “Allah Rasûlü ve Nebisi Muhammed Mustafa” (“OKU”nması gereken ve hâlâ “oku”nmamış olarak rafta bulunan “KİTAP) isimli bilincin düşünce sistemini “Oku”maya başlayarak urûc…

·  Allah’tan gayrı her şeyden urûc{Mirâc‘ın kemâli-Nazarının gayrına kaymaması ve isyan etmemesi}

·  Urûcun sonucu("Mi’râc"ın tamam oluşu)

·  Urûctan sonrası(Zâtıyla esmâsını seyr, İlminde!)

·  Urûcta hız kesen

 

 
 

Word olarak yükle

Kurân-ı Kerim Çözümü Tüm Kavramlar Programı 
 
 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org