KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

“VEHİM”

 • İnsan denen varlıktaki en perdeleyici kuvve...

 • "Varsayım"

 • Birimsellik şuuru...

 • Varsayılan bireysel benlik...

 • "Vahdet"i idrak edememe-"Yakîn"e erememe-Allah nuru ile bakamamanın sonucu olan perdeler...

 • Ahlâk ahlâkıyla ahlâklanamamış bilincin zan kişiliği...

 • Kendini yalnızca beden kabulü ve beden zevkleri için yaşama fikri...

 • Azaba sebep olacak fikirler...

 • Mücahededen mahrum bırakan kayıtlar...

 • Birimsellikten kaynaklanan, korkuyu meydana getiren, "Hakikat"ten perdeleyen şey...

 • İşin doğrusunu bilmene rağmen, bir an içinde akıl ve irade boşluğunu yakalayıp fikirler ilka ederek nefsi tahrik edip onun  üzerinde hükmünü icra eden kuvve...

 • Bilincin madde kabulünün sonucu...

 • (Eski deyimle)"Şer"...

 • Yeterli düşünebilme-tefekkür kapasitesine sahip olmayan, kendi özünü hakikatini bilemeyen  kişinin kendini anavarlığın dışında O'ndan ayrı bir varlık kabulü…

 • Negatif varsayım...

 • Aklı pasifize edip, insanın ânını değerlendirmesini engelleyen özellik…

 • Var olmayan şeyi varsanmak... Var olan şeyi de yoksaymak…

 • Zan…

 • Çeşitli konulardaki gerçekleşmesi asla mümkün olmayan şeyleri, sanki gerçekleşecekmiş gibi düşünüp, yaşama ona göre yön verdiren zanlar...

 • Kişinin hayalinde, düşüncelerinde, duygularında, hükmederek, kendisini şu beden, şu birim olarak kabul etmesine yol açan varsayım...

 • Gerçekçi olamama...

 • Uydurma, hayâl ürünü şey...

 • Doğruyu yanlış-yanlışı doğru gösterip; kişiyi akıl ve ilim yolundan saptırıp “hayal dünyası”na yönelten hayâller...

 • Hiç birşey yapmadan büyük hayâller peşinde koşmak...

 • Bilinci esir edip yaşamı cehenneme dönüştüren duygu…

 • İnsanın en büyük zaafı…

 • İnsandaki en büyük şer güç…

 • Evham

 • Tagut

 • Şeytan

 • Şeytâniyet... Dışarıdaki “şeytâniyet” vasfının insan bedenindeki karşılığı olan kuvve...

 • İblis'in insandaki varlığı...

 • Saptırıcı...

 • Peşine takılanı saptıran ve alevli ateşin azabına yönlendiren saptırıcı fikirler...

 • Aklın {bilincin} hükmü altına girmeyen kuvve...

 • Yalnızca iman gücü ile pasifize olan kuvve...

 • Rablerine tevekkül edenler üzerinde bir sultası (gücü) olmayan kabuller...

 

 

 

 

VEHİM KUVVESİ

 

“EL VESVAS’İL HANNAS”

(Sinip sinip geri dönen, insanı bedenselliğe düşüren vesvese kuvvesi)

 

 
 • VEHİM KUVVESİ{İblis'in insandaki varlığı-Şeytan-Aklın (bilincin) hükmü altına girmeyen kuvve}

 • VESVESE, “HANNAS”TAN GELİR (Soru: Vesvese bilincinden geçirdiğin zaman hücreler de zarar sözkonusu mu?)... Cevap: Hayır. Vesvese, Hannas’dan gelir.)

 • VEHİM, "KIYAS"I KULLANIR(Vehim, kıyası kullanarak muhakeme yapan aklı saptırabilirken, iman karşısında güçsüz ve etkisiz kalır.)

 

VEHİM KUVVESİNİN TASARRUFU  VE SESLENİŞİ

(VESVESE)

 
 • VESVESE(VEHİM KUVVESİNİN SESLENİŞİ)

 • (Allah) buyurdu: "Git! Onlardan kim sana tâbi oldu ise, muhakkak ki cehennem sizin yaptığınızın sonucudur! Tam karşılık! "GÜCÜN YETTİĞİNİ SESLENİŞİNLE(vesveseyle) YERİNDEN OYNAT(İsrâ/63-64)

 • VESVESE GÖKTE BİR TANRI KABULÜNE YÖNLENDİRİR

 • VESVESE, İNSANLARIN İÇİNDE VESVESE ÜRETİR

 • VEHMİ TAHRİK EDEN FİKİR(İblis-Kendini beden kabul etme fikri)

 

 

İÇSEL VE DIŞSAL ŞEYTANLAR

VE  VESVESELERİ

 

 

İNSANLARIN İÇLERİNDE  VESVESENİN ÜRETİLMESİ

("Mudill" İsminin açığa çıkışı)

 • MUDİLL" İSMİNİN AÇIĞA ÇIKIŞI

 • Mudill isminin açığa çıkışı halinde tanımı gaflet olur. Gaflet hakikatının seyrinin olmayışıdır. Allah gibi seyredemeyip yorum katarak seyreden gafildir. Gafletin tek çözümü Hadî'nin devreye girmesidir. Gafil yanmada olandır, yanacak olandır.

 
CİNLERDEN VE İNSANLARDAN
İNSANLARIN İÇİNDE VESVESE ÜRETENLER
 
 • "CİN"{Her türlü göze görünmez varlığın genel adı-Somut âlemin en lâtif sureti olan varlık sınıfı-Kendinden kesif olan tabakadakilerin en büyük imtihan aracı olan "dumansız ateş"ten (ışınlardan-rasyasyondan-dalgadan) yaratılmış varlıklar}

 • CANN(Cin sınıfı)

 • YARATTI İNSANI(bedenini) PİŞMİŞ KURU BALÇIKTAN(elementler)

 • CANN'I DA DUMANSIZ ATEŞTEN(radyasyon-ışınsal enerji) YARATTI.

 • BEDENSELLİK KABULÜ VEHMİ->ŞEYTAN{Vehim-Avuntunun oluşturucusu-İnsan için apaçık bir düşman-İnatçı-Hayırsız-Rabbinin nimetine nankörlük eden-İnsan bedeni(Hakikati olan "Esmâ" bileşimi itibarıyla ölümsüz bilinç varlık olan "insan"ı, bedenselliğe, kendini beden kabul etmeye çekmesi itibarıyla)-Saptıran-Şaşırtıp saptırıcı kuvveler-Bedensel dürtüler-Bedensellik gayyası}

 • "MUDİLL" İSMİNİN MAZHARI->ŞEYTAN!

 • ŞEYTANİYET(Öteye atmak-Gördüğü ile kayıtlamak ve kayıtlanmak-sınırlamak ve sınırsızlıktan nasip alamamak)

 • “İBLİS”(Şeytâni vasıfla tanımlanan varlık)

 • “İBLİS”İN HAKİKATİ(Hakikati itibarıyla bir Esmâ bileşimi yani melekî kuvve)

 • “İBLİS”TE YETERİNCE AÇIĞA ÇIKMAMIŞ İSİMLER("El Veliyy, El Mu'min, El Hadiy")

 

VESVESE VE İMAN İLİŞKİSİ

(Soru: “Şeytanın hilesini vesveseye çeviren Rabbime şükrederim..” Hadisinde açıklanmak istenen nedir?..)

Hadis hangi olayla bağlantılı...?

(Soru: Vesvese duyduklarını söyleyen sahabelere, Allah Rasûlü; “Bu imanın tâ kendisidir..” buyuruyor.. Ne demek?..)

İmanı olmayan endişe duymaz... Endişe de yakîn sahibi olamamaktan kaynaklanır... Vesvese iman sahibinde olur.

 

VESVESEYE TÂBİ OLURSAN,

ESAS YAPMAN GEREKENDEN MAHRUM KALIRSIN

 (Soru: peki nasıl bir zarar oluşuyor beyinde?)

Vesveseye tâbi olduğun anda sen esas yapman gereken şeyden geri kalıyorsun..

Bir şey yapacaksın.. İçine bir vesvese geliyor… ”Acaba öyle mi acaba böyle mi acaba şöyle mi..yapsam mı yapmasam mı?...derken zaten o yapman gereken şeyin zamanı geçiyor, şartları geçiyor.. ve yapamıyorsun..

(Soru: Şöyle bir âyeti kerime gelmişti.. Hz. Ömer, peygamber efendimize soruyor.. Ya Rasûlullah ne yapacağız biz... aklımızdan neler geçmiyor ki… diyor.. Sonra bunun üzerine fiiliyata intikal ettirdiğiniz şeylerden sorumlusunuz..diyor)

“Hasenatül ebrar, seyyiatül mukarrebun” .duydun mu sen?..

 Benzinciye geldin, arabayla girdin… Yapacağın iş, biran evvel benzini alıp depoyu doldurup gitmek istediğin yere hava kararmadan evvel varmak..

Sen orada benzin almak yerine, barda bir güzel vakit geçirirsen, iki duble de çekersen… oradakilerle laflamaya başlarsan, o arada bir güzele takılırsan… o takıldığın güzele cebindeki parayı harcarsan… sonra aklın başına gelip   ayılıp benzin deposunun başına saatin başına gittiğinde de para kalmadığını görürsen hâlin ne olur?

İşte bu âyet bunu hatırlatıyor:

“Dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalamacadan  ibarettir!”

 Dünyaya gelmenin gayesi, senin burada belli çalışmalar yaparak beyin kapasiteni arttırıp, ruhundaki enerjiyi güçlendirip, güçlü bir halde bu dünyadan ölümötesi boyuta ölümötesi yaşam ortamına geçmek!

Bunun için sen buraya gelmişsin!

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?(81/26)

 
 
 

 

 

SALÂT(Namaz)

 

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org