.

 

kavramlar.jpg (6719 bytes)

ZEKÂ

  • Alt bilincin üretimi olan fikrî faaliyetin kaynağı....

  • Dış, "Sistem"e dayalı gerçeklere göre değil, kendi veri tabanına göre geleni değerlendiren mekanizma...

  • Aklın hizmetinde olmadığında hızıyla, yakış kuvveti doğru orantılı olan kişinin cehennem taşıtı....

  • Akıl yeterli olmadığında hüsranın hammaddesi..

ZEKÂ, “SİSTEM”E DAYALI GERÇEKLERE GÖRE DEĞİL;

KENDİ VERİ TABANINA GÖRE GELENİ DEĞERLENDİRİR!

Bir insan, tüm dünya yaşamını “zekâ”sı ile geçirebilir ve kurtarabilir.

“Mantık”, zekâ tarafından da kullanılır; akıl tarafından da.

Kişide akıl varsa ve akılla yaşıyorsa, ölüm ötesi yaşamı düşünme ve evrensel düşünceye açılma kapasitesine sahiptir.

Bununla ölüm ötesi yaşam gerçeğine göre kendisine bir rota çizer ve ona göre fiîller davranışlar ortaya koyar.

Zeki bir insan ise, dünyasını en iyi şekilde yaşamak için ne gerekiyorsa, mantığı o yolda kullanır ve çok iyi konumlara da ulaşabilir; senaryodaki rolü uygunsa.

Beyin veri tabanındaki yerleşik bilgiler, ya genetik kanaldan ya da çevreden, şartlanma yollu, sorgulanmadan ve hatta farkında bile olunmadan yerleşmiş verilerdir.

Kişi, bunlara ters düşen bir gerçek ile karşılaştığı zaman, önce ilk reaksiyon olarak onu reddeder. Çünkü zekâsı, korunma ve elindekileri koruma dürtüsü doğrultusunda, onu reddetmeyi gerektirecek şekilde çalışır.

Dış, sisteme dayalı gerçeklere göre değil, kendi veri tabanına göre geleni değerlendirir zekâ!. Bunun sonucunda da, gelen veri, sorgulanmadan, akıl ile yaşam gerçeklerine göre ölçümlenmeden hemen red oluşur.

ara.jpg (366 bytes)

 

AKIL İLE ZEKÂ ARASINDAKİ FARK

Zeki kişi o anki menfaatine göre ne gerekiyorsa onu derhal bulup gereğini tatbik eder.

Zekâ kısa vadelidir, günlük çözümler içindir.

Akıl ise uzun vadeli bakışlar ve değerlendirmeler getirir.

Zeki kişi günlük menfaatlerinin gerektirdiği bir biçimde yaşar. Akıllı kişi ise geleceği düşünerek hayatına yön verir.

Zekî insan, gününü en güzel şekilde değerlendirmek için yaşar… Ne var ki günlük zevkler bir sonraki günde hayâl olur!

ara.jpg (366 bytes)            

 (Soru: “Akıl” dediniz... Nasıl akıl?...

Albert Einstein akıllı idi, yoksa öyle akıl değil mi?.. Misâl vermekle devam edeyim... Ünlü alman şairi iman etmiş midir ki Rasülullah hakkında güzel bir şiir yazmıştır?)

Einstein akıllı değil, çok zeki idi... Bu konu detaylı olarak “AKIL ve İMAN” isimli kitabımda açıklanmıştır. Aklı ve zekâ arasındaki farkı orada okuyun!. 

ara.jpg (366 bytes)

ZEKÂSINA GÜVENEREK TASAVVUFA GİREN

HÜSRANLA ÇIKAR

Çoğunlukta zekâ vardır, pek az insanda akıl!

İçgüdü ve dürtülerine hizmet veren zekân ile gittiğin yeri kavrayamayacak kadar basiretsiz ve yetersizsen, yanmaktan seni kimse kurtaramayacak, demektir!

Zekâsına güvenerek tasavvufa giren, hüsranla çıkar!

Dünyalık şeylere zekânla ulaşabilirsin belki, ama “Allah”a asla!

ara.jpg (366 bytes)

ZEK’YI KONTROL EDEN,

AKILDIR!

Bu alt bilinç aynı zamanda “kişinin şeytanı” diye de tanımlanır. Alt bilincin üretimi olan fikrî faaliyetin kaynağı, zekâdır.

Bunu kontrol edebilen mekanizma ise üst bilinç yani akıldır.

ara.jpg (366 bytes)

 

ZEKA AKLIN HİZMETİNDE DEĞİLSE

KİŞİNİN CEHENNEM TAŞITIDIR!

Zekâ, aklın hizmetinde değilse, kişinin cehennem taşıtıdır! Hızıyla, yakış kuvveti doğru orantılıdır!

Akıl yeterli değilse, zekâ hüsranın hammaddesi olur!

ara.jpg (366 bytes)

 

ZEKÂ GÜNÜNÜ KURTARIR AMA:..

Zekân, gününü kurtarır ama asla âkıbetini kurtarmaya yeterli olmaz!.

ara.jpg (366 bytes)

 

ZEKASIYLA YAŞAYAN…

Yaşamın, dünyada bırakacağın şeyler üzerine kurulmuşsa, zekânla yaşıyorsun!.

ara.jpg (366 bytes)

 

ZEKÂ; EGONA DÖNÜK ÇALIŞIR!

Zekâ, egona dönük çalışır; akıl ise hakikatinin hizmetinde olur!

Zekânla kavuştuğun pek çok şeyi gene zekân ve hırsın, dürtülerin doğrultusundaki davranışların yüzünden çok kısa sürede yitirebilirsin!

Kayıplarının nedenini araştıracak kadar aklın varsa geçmişine dön!

Geçmişinin muhasebesini yaptığında, hâlâ karşındakileri suçlayabiliyorsan, tedavi kapın elân kapalı demektir!

Ahmed Hulûsi

yazdir

   Tüm Kavramlar Programı

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org