KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

 

ZEKÂT

 • Sâfiye

 • Bekâ Billah

 

 

 

 

 

 

ZEKÂT VERMEK

(Arınmak-Saflaşmak)

 • Allah`tan geleni halkla Hakk için paylaşmak

 • Tasarrufunda olanı karşılıksız vermek

 • Hakk için halktan, mülkten geçmek!

 • Varlıksızlıkta dâim olmak için, varlığından geçmek!.

 • “ALLAH” âlemlerden Ganî’dir; esası üzere “Gınâ”dan hisse almak!

 • HALK`ta “HAKK”ı görüp, ondan esirgememek!
  Rabbin veren eli olmak...

 • Varlıksızlıkta dâim olmak için, varlığından geçmek...

 • “Allah” âlemlerden Ganî’dir; esası üzere “Gınâ”dan hisse alma...

 • Namazın Mi’râc'a dönüşmesinin sonrasında mâneviyattan aldığın güzellikleri çevrendekilerle paylaşmak...

 • Allah ahlâkıyla ahlâklanıp, Allah’ın kurmuş olduğu düzen ve sistem gereği verebilmek...

 • Allah’ın karşılıksız ihsan ettiğinden (zâhirde ve bâtında rızıklandırıldığından), sevdiklerinden Allah yolunda infak etmek(başkalarına karşılıksız bağışlamak)

 • İçinde yaşanılan topluma karşı kişinin toplumsal borcu...

 • Allah rızasını isteyerek/arayarak ve kendi enfüsünden bir tesbit (rabbine ait bir özellik) ile kendine karşılıksız verilenleri paylaşmak...

 • Kazandıklarınızın ve Arz’dan sizin için çıkarılanların temiz-helal-pozitiv olanlarından infak...

 • Sistem gereği, tıkanıklığınızı giderip, perdenizi kaldırma, kozanızı delmek...

 

SONSUZ VE SINIRLI ZEKÂT

 • Sonsuz olan, SONSUZ ZEKÂT vermektedir... Sonlu olandan da SINIRLI ZEKÂT vermesini istemektedir...

 

ALLAH’IN ZEKÂTI->KÂİNAT!

 • ALLAH’IN SALÂTI->TECELLİ"!

 • "HÛ" ki, sizi (beden, benlik) karanlıklarından Nur'a (ilim-şuur boyutu yaşamı) çıkarmak için size salât(tecelli) eder ve O'nun melekleri (Esmâ kuvveleri) de...

 • “RUH”TAN “KALB”E YANSIMALAR

 • Ahfâ - Hafî {Sıfat tecellisi} - Sır {Esmâ tecellisi} - Ruh {Fuad-Esmâ mânâları yansıtıcısı} - Kalp {Şuur} - Nefs {Bilinç} sıralamasında, Ruh'tan kalbe yansımaları anlatır. "Halife-İnsan" bu mertebelerin tamamıdır ya da bu bütünlüğe "İnsan" adı verilmiştir; denebilir. Bundan yukarısının ise dile gelip anlatılması doğru değildir, denir. Allahu âlem! A.H.)!

 • ALLAH’IN YARATIŞI->SALÂVAT!

 • RABLERİNİN SALÂVATI(hakikatlerini fark ettirmek üzere tecellisi) VE RAHMETİ(Esmâ'sının açığa çıkış seyri güzellikleri), HİDÂYETİ BULANLARIN ÜZERİNEDİR

 • ALLAH HİDÂYETİ->ALLAH REHBERLİĞİ

 

 
 

"FENÂ FİLLAH"
{"Yok"luğunu hissetme ve yaşama hâli-Boyutsal yaşam}

 • İLM-EL YAKİN->“KELİME-İ ŞEHÂDET"İN SIRRININ  KAVRANMASI

 • AYN-EL YAKİN->“NAMAZ”IN Mİ’RÂC OLUŞU

 • HAKKEL YAKİN->“ORUǔ


(
Buraya kadarı Fenâ Fillah’tır)
***


"BAKÂ BİLLAH"->ZEKÂT!

BEK mayasından yoğrulmuştur; Dünyanın, Cennetin, Cehennemin, Berzah’ın hamuru!

Yokluğa yâni “fakr”a erende eğer “Bâkî” olanın yaşamı baş gösterir ise; “gören göz, işiten kulak...” olarak açığa çıkarsa, yâni kısacası “Allah” adıyla işaret edilen, Bâkî olduğunu ortaya koyarsa, o zaman bu hâle "BAK BİLLAH" denilir.

***

Sonsuza dek insanın varlığı, yaşamı devam ediyor...

İnsan neyiyle bâkidir?

Şuuruyla, bilinciyle, düşüncesiyle!

Bedenler değişir... Dün başka kıyafet giyiyordun bugün başka kıyafet giyiyorsun, gibi; bugün bu bedenlesin yarın başka bedenle... Ama insan, “şuur” olarak bâkidir.

“İnsan şuur olarak bâkidir”in bir diğer esas mânâsı ise; İnsanın varlığının Allah’ın esmâ ve sıfatından meydana gelmesi hasebiyle, “Bâki olan Allah’tır”!

Bâki olan Allah ise, EZELDEN EBEDE BÂKİ OLAN ALLAH’TIR!

 

 

İNSAN’IN ZEKÂTI->”HAKK”TAN ALIP HALKA VERMEK”!

 • İMAN EDENLER, ARINMAK SAFLAŞMAK (ZEKÂT) İÇİN NE GEREKİRSE YAPARLAR{Salâtlarında hakkıyla Allah'a yönelmenin yaşantısı içindedirler- Boş laf ve boş işlerden yüz çeviricidirler}

NAMAZ VE ZEKÂT, BİR BÜTÜNDÜR!

 • "SALÂT"I İKÂME ETMEK (Âfakî ve enfüsî yönelişi yaşamak)

 • "ZEKÂT"I VERMEK(Size bağışlananın bir kısmını karşılıksız vermek)

 • Namazı anlamayan, zekât da veremez!

 • Namazın mi'râca dönüşürse eğer, mâneviyatta aldığın bu hâlin akabinde, "Zekâtı ver!" hükmü gelir.

 

HİÇ OLMAZSA KIRKTA BİRİNİ PAYLAŞ!

 • VERMEDEN ALAMAZSINIZ!

 • Allah ahlâkıyla ahlâklanmanın bir yolu... Zekât!

 • Zekâtla tıkanıklığınızı giderip, perdenizi kaldırmaya-kozanızı delmeye çalışın!

 • Sistem, ürettiğinin ve dağıttığının türünden alman üzerine kurulmuştur.

 • Mânevi ilimler-mâneviyat istiyorsan eğer, bu yolda elde ettiğini paylaşmalısın...

 • Öncelik, kendin değil... İnsanlar olmalı!

 • Her zerrede-her birimde varolan, gerçekte "O"dur... Onun için, varlığının HİÇ OLMAZSA KIRKTA BİRİNİ onlarla PAYLAŞ!

 • Hz.Ebu Bekir(r.a) zekât vermeyeni niçin cezalandırmıştı?

 • SAĞLIĞIN ZEKÂTI{Sağlıksızlara yapılan maddi ve mânevî yardımlar}

 

word olarak yükle

 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

 

SALÂT(Namaz)

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg